WCAG wersja kontrastowa  
 Powiat Pułtuski - Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 Zamówienia Publiczne powyżej 30 000 euro
■ 
plan postępowań o udzielenie zamówień
■ 
ogłoszone
■ 
rozstrzygnięte
■ 
unieważnione
■ 
archiwum
 Zamówienia Publiczne poniżej 30 000 euro
■ 
ogłoszone
■ 
rozstrzygnięte
■ 
unieważnione
■ 
archiwum
 Wykaz danych o środowisku
■ 
bieżący
■ 
archiwum2
■ 
archiwum
 Inne Informacje
■ 
Rejestr zmian
■ 
Statystyka
■ 
Instrukcja i pomoc
■ 
Redakcja Biuletynu
■ 
Polityka cookies
■ 
Mapa serwisu BIP

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk  

tel.  

    Sekretariat 23 306-71-01

    Kancelaria 23 306-71-02

fax.   23 306-71-09

mail: sekretariat@powiatpultuski.pl

         kancelaria@powiatpultuski.pl

WWW: powiatpultuski.pl

BIP: bip.powiatpultuski.pl

PCZK: pczk.powiatpultuski.pl

 

Dni i godziny pracy: 

poniedziałek         8:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8:00 - 16:00 
piątek                  8:00 - 15:00


NIP: 

Powiat Pułtuski: 568-16-18-062

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 568-14-17-174

REGON: 

Powiat Pułtuski: 130377729 

Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 130379970

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

Skrytka Domyślna: /1424/skrytka

Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP


Pismo ogólne do urzędu :

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=1424


Sesje Rady Powiatu online:

https://www.youtube.com/user/powiatpultuski/videos?flow=grid&view=0


Inspektor Ochrony Danych:

Dawid Czerw
iod@powiatpultuski.pl


INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

 

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić trzy dni przed planowaną wizytą.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

 

W celu skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed planowaną wizytą w jednej z następujących form:

  • osobiście w Sekretariacie Starosty Pułtuskiego,
  • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 23 306-71-01,
  • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając e-mailem na adres:  sekretariat@powiatpultuski.pl lub faksem na nr: 23 306-71-09.

Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość

PUNKT KASOWY

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
 
 poniedziałek od 8.00 do 16.30
 wtorek – czwartek od 8.00 do 15.30
 piątek od 8.00 do 14.30


RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU   

PKO BP

1. wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd,  najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania  wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:

48 1020 1592 0000 2802 0263 7122

2. wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy  geodezyjne:

04 1020 1592 0000 2302 0263 7189

3. wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym za wydanie prawo jazdy, rejestracja  pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie,  opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu, inne opłaty:

04 1020 1592 0000 2302 0263 7189

4. opłaty ewidencyjne wnoszone przy rejestracji pojazdu i wydaniu prawa jazdy:

49 1020 1592 0000 2302 0263 7155


DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

 

1. Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15 00 - 17 00
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w pozostałe dni robocze po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie Starostwa.

2. Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy wydziałów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

3.  Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15  00  - 17  00   .

Wydział Organizacji i Nadzoru udziela interesantom zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji   o toku załatwienia sprawy  i organizuje przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracowników Starostwa oraz funkcjonowania urzędu.Tel. 23 306 71 01  lub 23 306 71 14

Wydział Obsługi Rady i Zarządu  udziela interesantom zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji  o toku załatwienia sprawy i organizuje przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków, które adresowane są do Rady Powiatu.

Tel. 23 306 71 21

 

 
 drukuj
Informację wprowawdził(a) do BIP:Grzegorz Rzepkowski
Data udostępnienia w BIP:2003-06-30
Informacja zaktualizowana przez:Wądolna Agnieszka
Data ostatniej aktualizacji:2020-01-10
Historia dokumentu: pokaż

Liczba odsłon: [7319893]