STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk  

tel.
Sekretariat 23 306-71-01
Kancelaria 23 306-71-02

fax.
23 306-71-09

mail:
sekretariat@powiatpultuski.pl
kancelaria@powiatpultuski.pl

WWW: powiatpultuski.pl

BIP: bip.powiatpultuski.pl

PCZK: pczk.powiatpultuski.pl

Dni i godziny pracy: 
poniedziałek         8:00 - 17:00
wtorek - czwartek 8:00 - 16:00 
piątek                  8:00 - 15:00

NIP: 
Powiat Pułtuski: 568-16-18-062
Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 568-14-17-174

REGON: 
Powiat Pułtuski: 130377729 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku: 130379970

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:
Skrytka Domyślna: /1424/skrytka
Skrytka Skład_ESP: /1424/SkrytkaESP

Pismo ogólne do urzędu :
ePUAP-pismo_ogólne

Sesje Rady Powiatu online:
https://www.youtube.com/user/powiatpultuski/videos?flow=grid&view=0

Inspektor Ochrony Danych:
Dawid Czerw
iod@powiatpultuski.pl

PUNKT KASOWY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek – czwartek od 8.00 do 15.30
piątek od 8.00 do 14.30

RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU PKO BP
1. wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, trwały zarząd,  najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, przekształcenie użytkowania  wieczystego na własność, opłaty melioracyjne:
48 1020 1592 0000 2802 0263 7122
2. wpłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz mapy  geodezyjne:
04 1020 1592 0000 2302 0263 7189
3. wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych, w tym za wydanie prawo jazdy, rejestracja  pojazdów, opłaty za koncesje i licencje oraz opłaty za karty wędkarskie,  opłaty za najem i dzierżawę nieruchomości powiatu, inne opłaty:
04 1020 1592 0000 2302 0263 7189
4. opłaty ewidencyjne wnoszone przy rejestracji pojazdu i wydaniu prawa jazdy:
49 1020 1592 0000 2302 0263 7155

UWAGA
Do każdej opłaty doliczane są koszty manipulacyjne, które wynoszą odpowiednio:
- 3,00 zł – przy płatności w punkcie kasowym;
- 2,00 zł – przy płatności kartą poprzez terminal płatniczy.

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
1. Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.30. 
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w pozostałe dni robocze po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie Starostwa.
2. Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy wydziałów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.
3.  Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00.

Wydział Organizacji i Nadzoru udziela interesantom zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji   o toku załatwienia sprawy  i organizuje przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracowników Starostwa oraz funkcjonowania urzędu.Tel. 23 306 71 01  lub 23 306 71 14
Wydział Obsługi Rady i Zarządu  udziela interesantom zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji  o toku załatwienia sprawy i organizuje przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków, które adresowane są do Rady Powiatu.
Tel. 23 306 71 21

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Starostwo Powiatowe w Pułtusku   realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,   umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie   z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 09:43:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-04 10:23:43
  • Liczba odsłon: 125025
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7729582]

przewiń do góry