2017 rok

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 stycznie 2017r.
w sprawie przeprowadzenia gry decyzyjnej z zakresu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2017r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2017r.

Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2017r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2017r.
w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz jednostkach organizacyjnych powiatu
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu/

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 kwietnia 2017r.
w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji preparatu zawierającego związki jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2017r.
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim

Załączniki do zarządzenia Nr 12/2017 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie nr 23/2021 Starosty Pułtuskiego z 8 kwietnia 2021r. w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim/

Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2017r.
w sprawie opracowania koncepcji przeniesienia stanowiska kierowania Starosty Pułtuskiego w Zapasowe Miejsce Pracy

Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 maja 2017r.
w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 maja 2017r.
w sprawie regulaminu Tymczasowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Załącznik do zarządzenia Nr 15/2017 jest niejawny (do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego tylko dla osób upoważnionych)

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2017r.
w sprawie organizacji strzeleckiego obozu wojskowo-obronnego dla młodzieży z klas mundurowych z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku oraz członków stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 1313
Załącznik do zarządzenia Nr 16/2017 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2017r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa samochodu osobowego

/uchylone zarządzeniem Nr 48/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2023r./

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 maja 2017r.
w sprawie zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnie 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2017r.
w sprawie czynności organizacyjnych związanych ze zmianą adresu siedziby Powiatu Pułtuskiego oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2017r.
w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2017r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia z 1 czerwca 2017r.
w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia zasad rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego/

Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 czerwca 2017r.
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności materiałów zasobu/

Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz Zasad ochrony danych i zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2017 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu), Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania/ 

Zarządzenie Nr 26/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie wdrożenia modułów zadaniowych dla poszczególnych stopni alarmowych powiatu pułtuskiego
Załącznik do zarządzenia Nr 26/2017 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 27/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie powołania Zespołu rekrutującego uczestników do udziału w programie profilaktycznym "Pogodne Lato" w 2017r.

Zarządzenie Nr 28/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 lipca 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2018r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 31/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lipca 2017r.
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 lipca 2017r.
w sprawie opracowania projektu planu zarządzania kryzysowego powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 lipca 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 sierpnia 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne  stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 35/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/zmiany: zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 36/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 37/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 41/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 września 2017r.
w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

Zarządzenie Nr 42/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2017r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik - WNIOSEK o udzielenie dodatkowego dnia wolnego za 11 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 43/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2017r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 44/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2017r.
w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
Załącznik - KARTA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA

Zarządzenie Nr 45/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2017r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Załącznik - Instrukcja inwentaryzacyjna

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2019r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej/

Zarządzenie Nr 46/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 października 2017r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie określenia lokali, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 45/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie określenia lokali, w których będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego/

Zarządzenie Nr 48/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 listopada 2017r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 49/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2017r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 50/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-20 11:08:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-28 11:09:48
  • Liczba odsłon: 26209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115198]

przewiń do góry