Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Archiwum Zakładowego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel.: 23 306 71 14, fax. 23 306 71 09

 

Pani Ewa Witkowska

Archiwista

tel. 23 306 71 14

mail: e.witkowska@powiatpultuski.pl

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. archiwum zakładowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie przepisów ustawy o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach oraz prowadzenie czynności kancelaryjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

2) urządzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymogami instrukcji archiwalnej,

3) współpraca z Wydziałami Starostwa w zakresie tworzenia dokumentacji i odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,

4) przyjmowanie i zabezpieczanie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji (oznakowanie regałów, półek, nadanie sygnatury akt oraz prowadzenie innych środków ewidencyjnych),

5) udostępnianie akt do wykonywania zadań służbowych,

6) współpraca z Archiwum Państwowym w celu przygotowania i przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum, przestrzeganie zasad umowy użyczenia akt, zawartej pomiędzy Archiwum a Starostwem,

7) inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji:

- wydzielanie dokumentacji kat. A,

- wydzielanie dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę,

- wyłączanie dokumentacji kat. BE  przeznaczonej do ekspertyzy,

8) podejmowanie działań zapobiegawczych mających wpływ na stan akt, ich wygląd i estetykę,

9) dbanie o ład i porządek w archiwum,

10) wykonywanie wszelkich prac dotyczących prawidłowego funkcjonowania i obsługi archiwum zakładowego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-03-01 08:29:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-20 08:59:00
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9861429]

przewiń do góry