Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2021 rok
Załącznik - Plan kontroli na rok 2021

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - WNIOSEK o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych
Załącznik - Zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok"
Załącznik - Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzanie Nr 11/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2021r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 marca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą/

Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim 

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 15:51:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-22 11:15:47
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7937807]

przewiń do góry