Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku na 2021 rok
Załącznik - Plan kontroli na rok 2021

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - WNIOSEK o dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok/soczewek stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych
Załącznik - Zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 53/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 grudnia 2022r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych/

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok"
Załącznik - Plan pracy audytu wewnętrznego na rok 2021

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2021r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2021r.

Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzanie Nr 11/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2021r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załącznik - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - Upoważnienie do dostępu i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - Upoważnienie do dokonania przeglądu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o dochodach
Załącznik Nr 4 - Procentowe wskaźniki dopłat do świadczeń udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie emeryta/rencisty
Załącznik Nr 6 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS
Załącznik Nr 7 - Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS
Załącznik Nr 8 - Tabela oprocentowania pożyczek udzielonych z ZFŚS
Załącznik Nr 9 - Wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS
/zmiany: zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2022r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 marca 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2022r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 marca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 32/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/

Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą/

Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie pułtuskim 

Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności 

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON/

Zarządzenie nr 25/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 maja 2021r.
w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim
Załącznik Nr 1 do zarządzenia - Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim
Załącznik Nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Wykaz dokumentów stanowiących system kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 2 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Procedura zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - Arkusz identyfikacji ryzyka
Załącznik Nr 2 do Procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Pułtusku - Katalog przykładowych ryzyk
Załącznik Nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Ankieta samooceny kontroli zarządczej dla kierujących wydziałami Starostwa Powiatowego w Pułtusku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego
Załącznik Nr 4 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Ankieta samooceny kontroli zarządczej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 5 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 6 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie cząstkowe dotyczące stanu kontroli zarządczej
Załącznik Nr 7 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Pułtuskim - Oświadczenie Starosty Pułtuskiego o stanie kontroli zarządczej
/zmiany: zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 marca 2024 r./

Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2021r.
w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 10 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r.
w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 7/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 stycznia 2023r. w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 czerwca 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r.
uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2021r.
w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego/

Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2021r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wniosek o przyjęcie nowego pracownika
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
/zmiany: zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2024 r./

Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Informacja dla Kierownika komórki organizacyjnej o zatrudnieniu osoby podejmującej po raz pierwszy pracę (w rozumieniu art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych)
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Wniosek w sprawie zwolnienia z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Zwolnienie z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Opinia Kierownika komórki organizacyjnej w sprawie zakresu służby przygotowawczej
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Decyzja o skierowaniu do służby przygotowawczej
Załącznik Nr 6 do Regulaminu - Plan służby przygotowawczej
Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Protokół z przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Załącznik Nr 8 do Regulaminu - Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i złożeniu egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 38/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2021r.
w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
Załącznik - Regulamin w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Informacja
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Decyzja o skierowaniu do służby przygotowawczej
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Decyzja o zwolnieniu z obowiązku odbycia służby przygotowawczej
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Protokół z przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i złożeniu egzaminu kończącego tę służbę
/zmiany: zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 sierpnia 2022r./

Zarządzenie Nr 39/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 lipca 2021r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2021r.
w sprawie powołania Koordynatorów do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 50/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 listopada 2022r./

Zarządzenie Nr 41/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 sierpnia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 września 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 września 2021r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "PUŁTUSK 2021"

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 września 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 46/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 września 2021r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 47/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 września 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu licytacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu
Załącznik - Regulamin licytacji pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu
Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdu
Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie
Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Protokół z licytacji publicznej pojazdu
Załącznik Nr 1 do protokołu z licytacji - Wykaz osób, które wniosły wadium
Załącznik Nr 2 do protokołu z licytacji - Lista osób biorących udział w licytacji publicznej
Załącznik Nr 3 do protokołu z licytacji - Wykaz zaoferowanych cen przez uczestników licytacji publicznej
Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Protokół z licytacji publicznej pojazdu
Załącznik Nr 1 do protokołu z licytacji - Wykaz osób, które wniosły wadium
Załącznik Nr 2 do protokołu z licytacji - Lista osób biorących udział w licytacji publicznej
/zmiany: zarządzenie Nr 17/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 marca 2023r./

Zarządzenie Nr 48/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 września 2021r.
w sprawie powołania Komisji ds. Licytacji Pojazdów

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 września 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 1 do zarządzenia - TABELA I. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Załącznik Nr 2 do zarządzenia - TABELA V. Stanowiska pomocnicze i obsługi
/zmiany: zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 50/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 września 2021r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej

Zarządzenie Nr 51/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 września 2021r.
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej utworzoną przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 52/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 53/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 54/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia - Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik do regulaminu - Sprawozdanie z podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Zarządzenie Nr 55/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2021r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2021r.
w sprawie udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obrony cywilnej w zakresie ewakuacji ludności III stopnia pod kryptonimem EWAKUACJA-21

Zarządzenie Nr 58/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 października 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 59/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 listopada 2021r.
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 61/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 listopada 2021r.
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

Zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2021r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 63/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 64/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 65/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik - Regulamin Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik nr 1 - Tabela I. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Załącznik nr 2 - Tabela II. Stawki dodatku funkcyjnego
Załącznik nr 3 - Tabela III. Stanowiska kierownicze urzędnicze
Załącznik nr 4 - Tabela IV. Stanowiska urzędnicze
Załącznik nr 5 - Tabela V. Stanowiska pomocnicze i obsługi
Załącznik nr 6 - Tabela VI. Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
Załącznik nr 7 - Tabele VII. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla stanowisk, o których mowa w § 7 Regulaminu Wynagradzania
Załącznik nr 8 - Zasady nagradzania pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy
Załącznik nr 9 - Oświadczenie
/zmiany: zarządzenie Nr 40/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 sierpnia 2022r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 30/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 66/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 67/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 68/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 grudnia 2021r.
w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok"
Załącznik - Plan audytu wewnętrznego na rok 2022

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-05 15:51:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-12 09:07:26
  • Liczba odsłon: 13309
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115189]

przewiń do góry