Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku

na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych

 

Przewidywana wartość inwestycji to 3 210 962,44 zł, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 394 825,00 zł.

ZAKRES PRAC: Prace budowlane przy obiekcie zaplanowano do dnia  31 maja 2022 r.  w rozbiciu na poszczególne elementy prac:

INSTALACJE SANITARNE  

 1. Instalacje sanitarne wewnętrzne- instalacja wodociągowa 
 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne- instalacja kanalizacji sanitarnej 
 3. Instalacje sanitarne wewnętrzne- instalacje centralnego ogrzewania
 4. Instalacje sanitarne wewnętrzne- kotłownia gazowa 
 5. Instalacje sanitarne wewnętrzne- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do studni S1  
 6. Instalacje sanitarne wewnętrzne- podziemna i wewnętrzna instalacja gazowa 
 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową podziemnej infrastruktury 

BRANŻA BUDOWLANA 

 1. Roboty rozbiórkowe 
 2. Elementy konstrukcyjne 
 3. Izolacja ścian fundamentowych 
 4. Roboty murowe 
 5. Dach 
 6. Kominy ponad dachem 
 7. Posadzki na gruncie 
 8. Posadzki na stropie 
 9. Tynki i okładziny wewnętrzne 
 10. Elementy ślusarsko kowalskie 
 11. Stolarka okienna i drzwiowa 
 12. Elewacja 
 13. Opaska  
 14. Zakup i montaż dźwigu platformowego  

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 1. Zasilanie energetyczne 
 2. Demontaż oświetlenia terenu 
 3. Budowa instalacji oświetleniowej 
 4. Budowa instalacji gniazd wtykowych 
 5. Budowa wewnętrznej linii kablowej 
 6. Budowa rozdzielnic elektrycznych 
 7. Budowa instalacji odgromowej 
 8. Budowa głównej szyny wyrównawczej 
 9. Budowa instalacji CCTV 
 10. Budowa instalacji komputerowej 
 11. Budowa instalacji przyzywowej 
 12. Budowa instalacji alarmowej 
 13. Budowa instalacji oddymiania 
 14. Budowa instalacji ster. drzwiami poż. 
 15. Pomiary elektryczne 

Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego to doskonałe uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu pułtuskiego.

Centrum będzie jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej powołaną na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Pułtusku. Posiadać będzie Statut i Regulamin Organizacyjny określający m.in. relacje pomiędzy uczestnikami Centrum a kadrą, zasady korzystania z zasobów technicznych Centrum i zasady współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi uczestników Centrum

Planowane rozpoczęcie  działalność Centrum to 1 czerwca 2022 roku. 

Placówka zapewni możliwość dziennego pobytu dla 18 osób oraz całodobowego dla 3. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia, będą miały możliwość niezależnego i godnego funkcjonowania.

Zakres oferowanych usług zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami na podstawie przeprowadzonych diagnoz i opracowanego dla każdego uczestnika indywidualnego planu wsparcia.

W budynku znajdować się będą m.in. świetlica, jadalnia, sale terapii, pokoje, pomieszczenia socjalne, kuchnia, łazienki i pomieszczenia biurowe.

 


Rozpoczęcie prac budowlanych – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

 

Trwają prace na budynku przy ul. Białowiejskiej 5, miejscu w którym ma powstać nowoczesne Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Działania związane z przebudową rozpoczęły się zgodnie z zawartą umową.

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Kwota dofinansowania to 2 394 825,00 zł, całkowita wartość inwestycji 3 210 962,44 zł.

Centrum zapewni osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wsparcie podczas dziennego lub/i całodobowego pobytu oraz specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowane do ich potrzeb.

 

 

 Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

 

3 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele: władz centralnych i samorządowych, służb mundurowych, jednostek powiatu pułtuskiego, reprezentanci instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu oraz uczestnicy Centrum.

Wszystkich zebranych gości powitała Alicja Patalan Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku i podziękowała za obecność w tym ważnym dla nowej placówki dniu. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od tradycyjnego przecięcia wstęgi, którego dokonali: Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski, Alicja Patalan Dyrektor COM oraz Jan Slesik uczestnik Centrum. Następnie ks. Infułat  Wiesław Kosek Dziekan Dekanatu Pułtuskiego odmówił modlitwę i poświęcił budynek. W przemówieniach okolicznościowych gratulowano podjęcia inicjatywy związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”. Starosta Pułtuski Jan Zalewski w swoim wystąpieniu podkreślił wagę inwestycji oraz jej znaczenie dla mieszkańców powiatu: „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne to nowopowstała placówka powiatu pułtuskiego stworzona z myślą o dorosłych osobach niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pułtuskie Centrum jest jednym z piętnastu w województwie mazowieckim, jakie powstały w ramach finansowanego przez rząd programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Koszt jego utworzenia wyniósł: 3 511 187,99 mln zł, z czego 2 394 800,57 mln zł to środki z Funduszu Solidarnościowego, a 1 116 387,42 zł – środki własne Powiatu Pułtuskiego”.

W dalszej części uroczystości Dyrektor Alicja Patalan wraz z dwójką uczestników Centrum wręczyła okolicznościowe podziękowania, które odebrali: Sylwester Dąbrowski Wicewojewoda Mazowiecki, Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski oraz w imieniu Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów – Krzysztof Łachmański. Na zakończenie spotkania zebrani goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Amelii Grążewskiej oraz Marka Karwańskiego Dyrektora Szkoły Muzycznej YAMAHA w Pułtusku.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kilanowska Sylwia
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-10 15:19:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Dąbkowska Paulina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-16 11:27:27
 • Liczba odsłon: 3272
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115344]

przewiń do góry