1.    Czesław Czerski - Przewodniczący Rady Powiatu

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

      zgodnie z art. 25c ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do Wojewody Mazowieckiego przekazano oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)    

 

 

 

2.    Zbigniew Zenon Kołodziejski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

3.    Krzysztof Janusz Pieńkos - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

4.    Halina Zofia Banach

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

5.    Wiesław Cienkowski 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

6.    Zofia Drabczyk 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

7.    Andrzej Dolecki 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

8.    Krystyna Maria Estkowska 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

9.    Jerzy Wal 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

   

 

10.    Henryk Kwiatkowski 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

   

 

11.    Krzysztof Łachmański 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

12.    Tadeusz Nalewajk 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

13.    Krzysztof Jan Nuszkiewicz 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

14.    Witold Saracyn 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/   

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/   

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
 

 

15.    Dorota Sobolewska-Biesiekierska 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

16.    Zbigniew Jan Szczepanik 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

17.    Edward Marek Wroniewski 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji/  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe koniec kadencji /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

---------------------------------------------------

 

Zenon Marian Kowalewski 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji 2010r./  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe złożone po wygaśnięciu mandatu (2011r.)  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

Jan Mroczkowski 

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji 2010r./  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe złożone po wygaśnięciu mandatu (2010r.)  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

 

Jan Zalewski

 

Oświadczenie majątkowe złożone po ślubowaniu /początek kadencji 2010r./  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Oświadczenie majątkowe złożone po wygaśnięciu mandatu (2010r.)  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-17 08:59:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 12:25:46
  • Liczba odsłon: 17689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115190]

przewiń do góry