• Umowa Nr 1/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 2/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 3/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 4/2022 z 10.01.2022r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego JD 70T (.docx)
 • Umowa Nr 5/2022 z 05.01.2022r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 6/2022 z 05.01.2022r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 7/2022 z 03.01.2022r. - zamieszczanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu pultusk.news
 • Umowa Nr 8/2022 z 03.01.2022r. - publikowanie informacji promujących powiat pułtuski na łamach Tygodnika Ciechanowskiego
 • Umowa Nr 9/2022 z 03.01.2022r. - publikowanie informacji promujących powiat pułtuski na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej
 • Umowa Nr 10/2022 z 03.01.2022r. - zamieszczanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu wpu24.pl
 • Umowa Nr 12/2022 z 17.01.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 13/2022 z 12.01.2022r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
 • Umowa Nr 14/2022 z 13.01.2022r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
 • Umowa Nr 15/2022 z 18.01.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 17/2022 z 13.01.2022r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM SKARBNIKÓW 
 • Umowa Nr 18/2022 z 18.01.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 19/2022 z 13.01.2022r. - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
 • Umowa Nr 20/2022 z 26.01.2022r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek Zamawiającego podlegających gwarancji (.doc)
 • Umowa Nr 21/2022 z 26.01.2022r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek Zamawiającego (.doc)
 • Umowa Nr 22/2022 z 31.01.2022r. - udostępnienie danych z modułu zapytań komorniczych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 24/2022 z 01.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 25/2022 z 02.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 26/2022 z 02.02.2022r. - prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego (.docx)
 • Umowa Nr 27/2022 z 15.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 28/2022 z 15.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 30/2022 z 21.02.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 31/2022 z 24.02.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 32/2022 z 24.02.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 33/2022 z 24.02.2022r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziału dz. 153 i 154 obr. Szyszki gm. Gzy w celu wydzielenia gruntów pod poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 2422W "Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek" oznaczonej nr ewidencyjnym 114
 • Umowa Nr 34/2022 z 01.03.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej jedenastu zawodów sportowych w miesiącu marcu
 • Umowa Nr 35/2022 z 03.03.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 36/2022 z 28.01.2022r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego VULCAN
 • Umowa Nr 37/2022 z 03.03.2022r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej
 • Umowa Nr 39/2022 z 09.03.2022r. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów dodatkowych do wyposażenia sali terapii ruchem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5
 • Umowa Nr 40/2022 z 08.03.2022r. - prowadzenie tłumaczeń ustnych z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński podczas przyjmowania i kwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (.docx)
 • Umowa Nr 41/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 42/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 43/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 44/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 45/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 46/2022 z 18.03.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 47/2022 z 18.03.2022r. - zakup nowych mebli wraz z montażem do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku
 • Umowa Nr 48/2022 z 24.03.2022r. - zakup rzeźby drewnianej św. Floriana (doc.)
 • Umowa Nr 49/2022 z 30.03.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej sześciu zawodów sportowych w miesiącu kwietniu 
 • Umowa Nr 50/2022 z 01.04.2022r. - udzielenie dotacji w roku 2022 na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
 • Umowa Nr 51/2022 z 01.04.2022r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego (.docx)
 • Umowa Nr 53/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 168 (.doc)
 • Umowa Nr 54/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 168 (.doc)
 • Umowa Nr 55/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 175 (.doc)
 • Umowa Nr 56/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 224 (.doc)
 • Umowa Nr 57/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 224 (.doc)
 • Umowa Nr 58/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 158 (.doc)
 • Umowa Nr 59/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 219 (.doc)
 • Umowa Nr 60/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 198 (.doc)
 • Umowa Nr 61/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 161 (.doc)
 • Umowa Nr 62/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 223 (.doc)
 • Umowa Nr 63/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 203 (.doc)
 • Umowa Nr 64/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 182 (.doc)
 • Umowa Nr 65/2022 z 06.04.2022r. - przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5
 • Umowa Nr 66/2022 z 12.04.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 67/2022 z 14.04.2022r. - zakup sprzętu RTV i AGD Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku
 • Umowa Nr 68/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 69/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Gospodarstwie Agroturystycznym CHATA ZA WSIĄ (.docx)
 • Umowa Nr 70/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 71/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 40 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 72/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 73/2022 z 14.04.2022r. - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
 • Umowa Nr 74/2022 z 04.05.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 75/2022 z 10.05.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu maju
 • Umowa Nr 76/2022 z 11.05.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 77/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 78/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 12 osób w Internacie ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (.docx)
 • Umowa Nr 79/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 80/2022 z 12.05.2022r. - przeniesienie prawa własności pojazdu (.docx)
 • Umowa Nr 81/2022 z 12.05.2022r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (.docx)
 • Umowa Nr 82/2022 z 13.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 84/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 85/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Gospodarstwie Agroturystycznym Chata Za Wsią (.docx)
 • Umowa Nr 86/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 87/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 88/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 89/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 35 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 90/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 12 osób w Internacie ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (.docx)
 • Umowa Nr 91/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 92/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 93/2022 z 31.05.2022r. - wynajem pomieszczeń oraz holu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 97/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 98/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 99/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 100/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 101/2022 z 31.05.2022r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 103/2022 z 31.05.2022r. - roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi
 • Umowa Nr 105/2022 z 03.06.2022r. - wykonanie inwentaryzacji architektonicznej lokali przy ul. Białowiejskiej 5a w Pułtusku
 • Umowa Nr 106/2022 z 09.06.2022 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo" 
 • Umowa Nr 107/2022 z 27.05.2022 r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
 • Umowa Nr 108/2022 z 14.06.2022 r. - realizacja wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin" 
 • Umowa Nr 117/2022 z 28.06.2022 r. - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-10 14:20:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Borowska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-28 15:26:30
 • Liczba odsłon: 1223
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8410698]

przewiń do góry