• Umowa Nr 1/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 2/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 3/2022 z 01.01.2022r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Umowa Nr 4/2022 z 10.01.2022r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego JD 70T (.docx)
 • Umowa Nr 5/2022 z 05.01.2022r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 6/2022 z 05.01.2022r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym
 • Umowa Nr 7/2022 z 03.01.2022r. - zamieszczanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu pultusk.news (.docx)
 • Umowa Nr 8/2022 z 03.01.2022r. - publikowanie informacji promujących powiat pułtuski na łamach Tygodnika Ciechanowskiego (.docx)
 • Umowa Nr 9/2022 z 03.01.2022r. - publikowanie informacji promujących powiat pułtuski na łamach Pułtuskiej Gazety Powiatowej (.docx)
 • Umowa Nr 10/2022 z 03.01.2022r. - zamieszczanie informacji z powiatu pułtuskiego na portalu wpu24.pl (.docx)
 • Umowa Nr 12/2022 z 17.01.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 13/2022 z 12.01.2022r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy"
 • Umowa Nr 14/2022 z 13.01.2022r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
 • Umowa Nr 15/2022 z 18.01.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 17/2022 z 13.01.2022r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM SKARBNIKÓW 
 • Umowa Nr 18/2022 z 18.01.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 19/2022 z 13.01.2022r. - świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych
 • Umowa Nr 20/2022 z 26.01.2022r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek Zamawiającego podlegających gwarancji (.doc)
 • Umowa Nr 21/2022 z 26.01.2022r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek Zamawiającego (.doc)
 • Umowa Nr 22/2022 z 31.01.2022r. - udostępnienie danych z modułu zapytań komorniczych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 24/2022 z 01.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 25/2022 z 02.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 26/2022 z 02.02.2022r. - prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego (.docx)
 • Umowa Nr 27/2022 z 15.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 28/2022 z 15.02.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 30/2022 z 21.02.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 31/2022 z 24.02.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 32/2022 z 24.02.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 33/2022 z 24.02.2022r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z podziału dz. 153 i 154 obr. Szyszki gm. Gzy w celu wydzielenia gruntów pod poszerzenie pasa drogi powiatowej Nr 2422W "Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Gołymin Ośrodek" oznaczonej nr ewidencyjnym 114
 • Umowa Nr 34/2022 z 01.03.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej jedenastu zawodów sportowych w miesiącu marcu
 • Umowa Nr 35/2022 z 03.03.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 36/2022 z 28.01.2022r. - usprawnienie procesu rekrutacji za pomocą systemu komputerowego VULCAN
 • Umowa Nr 37/2022 z 03.03.2022r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej
 • Umowa Nr 39/2022 z 09.03.2022r. - zakup sprzętu rehabilitacyjnego i akcesoriów dodatkowych do wyposażenia sali terapii ruchem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5
 • Umowa Nr 40/2022 z 08.03.2022r. - prowadzenie tłumaczeń ustnych z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński podczas przyjmowania i kwaterowania uchodźców wojennych z Ukrainy (.docx)
 • Umowa Nr 41/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 42/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 43/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 44/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 45/2022 z 09.03.2022r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)
 • Umowa Nr 46/2022 z 18.03.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 47/2022 z 18.03.2022r. - zakup nowych mebli wraz z montażem do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku
 • Umowa Nr 48/2022 z 24.03.2022r. - zakup rzeźby drewnianej św. Floriana (doc.)
 • Umowa Nr 49/2022 z 30.03.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej sześciu zawodów sportowych w miesiącu kwietniu 
 • Umowa Nr 50/2022 z 01.04.2022r. - udzielenie dotacji w roku 2022 na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza
 • Umowa Nr 51/2022 z 01.04.2022r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego (.docx)
 • Umowa Nr 52/2022 z 06.04.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 53/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 168 (.doc)
 • Umowa Nr 54/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 168 (.doc)
 • Umowa Nr 55/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 175 (.doc)
 • Umowa Nr 56/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 224 (.doc)
 • Umowa Nr 57/2022 z 12.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 224 (.doc)
 • Umowa Nr 58/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 158 (.doc)
 • Umowa Nr 59/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 219 (.doc)
 • Umowa Nr 60/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 198 (.doc)
 • Umowa Nr 61/2022 z 08.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 161 (.doc)
 • Umowa Nr 62/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 223 (.doc)
 • Umowa Nr 63/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 203 (.doc)
 • Umowa Nr 64/2022 z 11.04.2022r. - dzierżawa polnego obwodu łowieckiego nr 182 (.doc)
 • Umowa Nr 65/2022 z 06.04.2022r. - przyłączenie do sieci gazowej instalacji gazowej znajdującej się w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5
  Aneks Nr 1 z 14.04.2022r. do umowy Nr 65/2022
 • Umowa Nr 66/2022 z 12.04.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 67/2022 z 14.04.2022r. - zakup sprzętu RTV i AGD do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku
 • Umowa Nr 68/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 69/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Gospodarstwie Agroturystycznym CHATA ZA WSIĄ (.docx)
 • Umowa Nr 70/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 71/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 40 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 72/2022 z 28.04.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 73/2022 z 14.04.2022r. - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
 • Umowa Nr 74/2022 z 04.05.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 75/2022 z 10.05.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu maju
 • Umowa Nr 76/2022 z 11.05.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 77/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 78/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 12 osób w Internacie ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (.docx)
 • Umowa Nr 79/2022 z 12.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 80/2022 z 12.05.2022r. - przeniesienie prawa własności pojazdu (.docx)
 • Umowa Nr 81/2022 z 12.05.2022r. - przeniesienie prawa własności pojazdów (.docx)
 • Umowa Nr 82/2022 z 13.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 83/2022 z 18.05.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 84/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 85/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Gospodarstwie Agroturystycznym Chata Za Wsią (.docx)
 • Umowa Nr 86/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 87/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 88/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 89/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 35 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 90/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 12 osób w Internacie ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie (.docx)
 • Umowa Nr 91/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 92/2022 z 18.05.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 93/2022 z 31.05.2022r. - wynajem pomieszczeń oraz holu z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 97/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 98/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 99/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 100/2022 z 31.05.2022r. - zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 101/2022 z 31.05.2022r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej (.docx)
 • Umowa Nr 103/2022 z 31.05.2022r. - roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi
 • Umowa Nr 105/2022 z 03.06.2022r. - wykonanie inwentaryzacji architektonicznej lokali przy ul. Białowiejskiej 5a w Pułtusku
 • Umowa Nr 106/2022 z 09.06.2022r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica-Błędostowo" 
 • Umowa Nr 107/2022 z 27.05.2022r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
 • Umowa Nr 108/2022 z 14.06.2022r. - realizacja wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin" 
 • Umowa Nr 109/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 110/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Gospodarstwie Agroturystycznym Chata Za Wsią (.docx)
 • Umowa Nr 111/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 112/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 113/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 114/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 35 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 115/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 116/2022 z 22.06.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 117/2022 z 28.06.2022r. - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica"
 • Umowa Nr 118/2022 z 11.07.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 119/2022 z 04.07.2022r. - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w klasztorze w Strzegocinie
 • Umowa Nr 120/2022 z 05.07.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 121/2022 z 08.07.2022r. - sporządzenie i uzgodnienie z właściwymi organami, uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych (.doc)
  Aneks Nr 1 z 20.10.2022r. do umowy Nr 121/2022 (.odt)
 • Umowa Nr 123/2022 z 15.07.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 124/2022 z 15.07.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 125/2022 z 15.07.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 126/2022 z 15.07.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 127/2022 z 19.07.2022r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 128/2022 z 19.07.2022r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 129/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 130/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 50 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 131/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 132/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 20 osób w Hotelu Baltazar (.docx)
 • Umowa Nr 133/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 45 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 134/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 5 osób w Nadleśnictwie Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 135/2022 z 20.07.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 30 osób w Świetlicy wiejskiej przy remizie OSP Świeszewko (.docx)
 • Umowa Nr 136/2022 z 20.07.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obr. Chmielewo gm. Świercze
 • Umowa Nr 137/2022 z 20.07.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych położonych w obr. Chmielewo gm. Świercze
 • Umowa Nr 138/2022 z 13.07.2022r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku" 
 • Umowa Nr 139/2022 z 21.07.2022r. - dostawa paliwa gazowego do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku
 • Umowa Nr 140/2022 z 29.07.2022r. - zorganizowanie pracy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku w sposób skutkujący rozpoczęciem działalności Centrum z dniem 01.09.2022r.
 • Umowa Nr 141/2022 z 04.08.2022r. - dostawa energii elektrycznej do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku
 • Umowa Nr 142/2022 z 04.08.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 143/2022 z 05.08.2022r. - pokaz kulturystyczny podczas Powiatowego Festiwalu Sportu w Świerczach (.docx)
 • Umowa Nr 144/2022 z 06.07.2022r. - użyczenie systemu łączności radiowej
 • Umowa Nr 145/2022 z 08.08.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 146/2022 z 12.08.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 148/2022 z 18.08.2022r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami położonych w obr. Sadykierz gm. Obryte
 • Umowa Nr 150/2022 z 19.08.2022r. - udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 
 • Aneks Nr 1 do umowy Nr 150/2022 z 19.08.2022 r. 
 • Umowa Nr 151/2022 z 25.08.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 152/2022 z 25.08.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 153/2022 z 25.08.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 154/2022 z 28.08.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 155/2022 z 22.08.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 157/2022 z 23.08.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 158/2022 z 29.08.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 159/2022 z 22.08.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr 22, obręb Klusek gmina Pokrzywnica
 • Umowa Nr 160/2022 z 12.09.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 161/2022 z 12.09.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 162/2022 z 05.09.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr 455/1, obręb Kacice gmina Pułtusk
 • Umowa Nr 163/2022 z 05.09.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr 133/15, obręb Łubienica gmina Pokrzywnica
 • Umowa Nr 164/2022 z 05.09.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w działce nr 92/1, obręb Olszak gmina Pułtusk
 • Umowa Nr 165/2022 z 14.09.2022r. - pokazu podnoszenia ciężarów podczas obchodów 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Narew” (.docx)
 • Umowa Nr 166/2022 z 16.09.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 167/2022 z 16.09.2022r. - pokazu podnoszenia ciężarów podczas obchodów 50-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Narew” (.docx)
 • Umowa Nr 168/2022 z 20.09.2022r. - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku" (.docx)
 • Umowa Nr 169/2022 z 27.09.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 170/2022 z 04.10.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 171/2022 z 04.10.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 172/2022 z 04.10.2022r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości
 • Umowa Nr 173/2022 z 04.10.2022r. - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości
 • Umowa Nr 174/2022 z 30.09.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu październiku
 • Umowa Nr 175/2022 z 04.10.2022r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie aktualizacji użytku gruntowego na działce nr 242/10 o pow. 0,0817 ha, położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk oraz zmiany funkcji użytkowej budynku usytuowanego na przedmiotowej działce
 • Umowa Nr 176/2022 z 05.10.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 177/2022 z 06.10.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 178/2022 z 06.10.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 179/2022 z 06.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 180/2022 z 06.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 181/2022 z 06.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 182/2022 z 06.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 183/2022 z 06.10.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 184/2022 z 10.10.2022r. - oszacowanie wartości pojazdów orzeczonych postanowieniem sądu jako przepadek na rzecz Powiatu Pułtuskiego (.docx)
 • Umowa Nr 185/2022 z 28.09.2022r. - Umowa o powierzenie grantu o numerze 5382/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 • Umowa Nr 186/2022 z 17.10.2022r. - usunięcie odpadów położonych na działce nr ewid. 134/16 w miejscowości Dzierżenin, gm. Pokrzywnica wraz z ich przekazaniem do unieszkodliwienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pobierz(.docx)
  Aneks Nr 1 z 27.10.2022r. do umowy Nr 186/2022 pobierz(.docx)
 • Umowa Nr 187/2022 z 25.10.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 188/2022 z 27.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 160 osób w Domu Polonii w Pułtusku (.docx)
 • Umowa Nr 189/2022 z 27.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Milord Hotel & Restauracja (.docx)
 • Umowa Nr 1902022 z 27.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 50 osób w Wiatrak Polski Karczma i Hotel (.docx)
 • Umowa Nr 191/2022 z 27.10.2022r. - zorganizowanie zakwaterowania, wyżywienia oraz środków czystości i higieny osobistej dla 55 osób w Marta Gozdan Hostel Pułtusk (.docx)
 • Umowa Nr 192/2022 z 27.10.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 193/2022 z 28.10.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej czterech zawodów sportowych w miesiącu listopadzie
 • Umowa Nr 195/2022 z 27.10.2022r. - sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku" pobierz(.docx)
 • Umowa Nr 196/2022 z 04.11.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 197/2022 z 04.11.2022r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z ustalenia granic działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 214, położonej w obrębie Ciski oraz 55 i 244, położonych w obrębie Dębiny, gm. Zatory.
 • Umowa Nr 198/2022 z 10.11.2022r. - przeprowadzenie diagnozy (audytu) cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, zgodnie z umową grantową PO PC na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"
 • Umowa Nr 199/2022 z 10.11.2022r. - doposażenie serwerowni w pamięć RAM w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, zgodnie z umową grantową PO PC na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"
 • Umowa Nr 200/2022 z 10.11.2022r. - wyposażenie Starostwa Powiatowego w Pułtusku w system zbierania logów, zgodnie z umową grantową PO PC na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"
 • Umowa Nr 201/2022 z 10.11.2022r. - zapewnienie Starostwu Powiatowemu w Pułtusku dostępu do modułu umożliwiającego rezerwację on-line wizyt w urzędzie za pomocą serwisu www i aplikacji mobilnej, zgodnie z umową grantową PO PC na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" 
 • Umowa Nr 202/2022 z 09.11.2022r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w Pułtusku obręb 23, oznaczonej numerami działek 74/2, 75/24, 75/25, 75/26, 75/27
 • Umowa Nr 207/2022 z 15.11.2022r. - dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. "Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świeszewie - modernizacja sieci energii elektrycznej z rozbudową o sieć komputerową oraz modernizacja instalacji ściekowej" w ramach obszaru F realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" pobierz(.odt)
 • Umowa Nr 208/2022 z 15.11.2022r.  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. "Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 stanowiska do kotwiczenia wózka inwalidzkiego)" w ramach obszaru D realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" pobierz(.odt)
 • Umowa Nr 209/2022 z 15.11.2022 r. - wykonanie operatu szacunkowego określających wartość prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/1 położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk dla potrzeb ustalenia odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości z tytułu przejęcia działki przez Gminę Pułtusk z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176).
 • Umowa Nr 210/2022 z 15.11.2022 r. - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności części nieruchomości zabudowanej oznaczanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 242/9 położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk dla potrzeb przekazania część działki w trwały zarząd Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnemu w Pułtusku.
 • Umowa Nr 212/2022 z 21.11.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 213/2022 z 21.11.2022 r. - wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową lokali przy ul. Białowiejskiej 5A - działka nr 242/10 obręb 10 miasta Pułtusk, stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego.
 • Umowa Nr 214/2022 z 23.11.2022 r. -dostawa, montaż i uruchomienie centralnego UPS 60kVA w Starostwie Powiatowym w Pułtusku,  zgodnie z umową grantową PO PC na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"
 • Umowa Nr 215/2022 z 29.11.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 216/2022 z 25.11.2022r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną
 • Umowa Nr 218/2022 z 28.11.2022r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej dwóch zawodów sportowych w miesiącu grudniu
 • Umowa Nr 219/2022 z 01.12.2022r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 220/2022 z 01.12.2022r. - udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Umowa Nr 221/2022 z 01.12.2022r. - zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zalewski Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-10 14:20:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Sojak Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 11:03:04
 • Liczba odsłon: 2422
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8639142]

przewiń do góry