Paweł Mroczkowski 

Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury      
w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2012r .  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/     

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

Katarzyna Jankowska

Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

 

 

 

Robert Euzebiusz Dynak

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

Edward Chmielewski          

 

 

Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2013r .  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

             

 

Stella Maria Niedzielska

 

Dyrektor Wydziału Geodezji      
i Gospodarki Nieruchomościami      
w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003 r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.       /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

             

 

Waldemar Balcerowski

 

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
          wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Anna Dudkowska

 

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2007 r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2007r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2007r./archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

Iwana Blaźniak

 

Inspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe początek 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Katarzyna Pikora

 

Główny Specjalista w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2005 r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2005r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/      

Oświadczenie majątkowe za 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Jarosław Skiba

Inspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku

 

Oświadczenie majątkowe  /złożone w 2019r./ -  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

Joanna Piecychna

Główny specjalista w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku

 

Oświadczenie majątkowe  /złożone w 2019r./ - wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Barbara Parzychowska              

Kierownik Oddziału Ewidencji
i Ochrony Gruntów,
Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa
Powiatowego w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe  /złożone w 2019r./ - wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

                            

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Stanisław Jaworowski          

 

 

były z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.          /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2012r. zmiana stanowiska z Dyrektora na Zastpępcę Dyrektora      /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.             /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.     /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

 

             

 

Andrzej Baprawski

 

były Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2013r. koniec pracy   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

W ojciech Subkowski

były           Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury 
w Starostwie Powiatowym 
w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej oraz o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2006  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  
korekta do oświadczenia majątkowego za 2006r. dot. pkt II    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

 

Wojciech Gregorczyk

były           Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003                   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

Danuta Gołębiewska          
 

były           Referent ds. komunikacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                     

 

Hanna Maria Szurawska          
 

 

były           Samodzielny referent w Wydziale Komunikacji o Dróg w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2002r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                                 

 

Wiesława Łuniewska-Miłoszewska          
 

 

były           Główny specjalista Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003               /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                             

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                       

 

Eliza Grażyna Saracyn          
 

 

były           Kierownik Oddziału: Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami      
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                               

 

Jadwiga Marianna Kinowska         
 

 

Inspektor Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami      
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                                

 

Kazimierz Król          
 

 

były           Kierownik Oddziału: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                       

 

Stanisław Lusa          
 

 

były           Inspektor w Wydziale Budownictwa i Architektury w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                             

   

Hanna Elżbieta Piskorska

 

były           Dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury      
w Starostwie Powiatowym      
w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

 

Waldemar Grzegorz Pajewski       
 

 

Główny specjalista Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003        /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003               /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-25 23:09:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 12:18:32
  • Liczba odsłon: 32258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7936483]

przewiń do góry