ROK 2008

- Umowa Nr 1 z dnia 8 stycznia 2008 r. - Publikacji informacji samorządu powiatowego - pobierz

- Umowa Nr 2 z dnia 2 stycznia 2008 r. - użyczenie lokali w budynku KP PSP - pobierz

- Umowa Nr 3 z dnia 2 stycznia 2008 r. - Przekazanie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego - pobierz

- Umowa Nr 4 z dnia 17 stycznia 2008 r. - Publikacja informacji samorządu powiatowego - pobierz

- Umowa nr 5 z dnia 18 stycznia 2008 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie III Wieku - pobierz

- Umowa Nr 6 z dnia 16 stycznia 2008 r. - darowizna zestawu komputerowego - pobierz

- Umowa Nr 7 z dnia 24 stycznia 2008 r. - Dostawa paliwa do samochodu osobowego, kosiarki oraz łodzi rybackich w 2008 roku- pobierz

- Umowa Nr 8 z dnia 24 stycznia 2008 r. - zorganizowanie i przeprowadzenie poboru w 2008 roku - pobierz

- Umowa Nr 9 z dnia 1 lutego 2008 r. - administrowanie serwisem Powiatowej Giełdy Rolnej w Pułtusku oraz administrowanie domeną - pobierz

- Umowa Nr 10 z dnia 1 lutego 2008 r. - wykonania serwisu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku /PCZK/ oraz administrowanie domeną - pobierz

- Umowa Nr 11 z dnia 1 lutego 2008 r. - administrawania serwisem internetowym WWW oraz administrowaniem domeną - pobierz

- Umowa Nr 12 z dnia 1 lutego 2008 r. - udostępnienia modułu "Ochrina środowiska" w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 13 z dnia 1 lutego 2008 r. - serwis licencyjny - pobierz

- Umowa Nr 14 z dnia 1 lutego 2008 r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej we wsi Gnojno - pobierz

- Umowa Nr 15 z dnia 4 lutego 2008 r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z poborowymi - pobierz

- Umowa nr 16 z dnia 4 lutego 2008 r. - zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do poboru - pobierz

- Umowa nr 17 z dnia 4 lutego 2008 r. - zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do poboru - pobierz

- Umowa nr 18 z dnia 4 lutego 2008 r. - zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do poboru - pobierz

- Umowa nr 19 z dnia 4 lutego 2008 r. - zakładanie ewidencji wojskowej, wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do poboru - pobierz

- Umowa Nr 20 z dnia 19 lutego 2008 r. - Założenie ewidencji budynków z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych obrębów nr: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29 oraz części obrębu nr 28 miasta Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 21 z dnia 21 lutego 2008 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie III Wieku - pobierz

- Umowa Nr 22 z dnia 7 marca 2008 r. - wykonanie mapy powiatu - pobierz

- Umowa Nr 23 z dnia 7 marca 2008 r. - wykonanie ścianki prezentacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 24 z dnia 26 marca 2008 r. - wydzielenie działki położonej w mieście Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 25 z dnia 27 marca 2008 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie III Wieku - pobierz

- Umowa Nr 26 - ANULOWANO

- Umowa Nr 27 z dnia 3 kwietnia 2008 r. - udzielenie przez Powiat Pułtuski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Świercze - pobierz

- Umowa Nr 28 z dnia 11 kwietnia 2008 r. - udostepnienie bazy danych - pobierz

- Umowa Nr 29 z dnia 11 kwietnia 2008 r. - remont Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - pobierz

- Umowa Nr 30 z dnia 28 kwietnia 2008 r. - świadczenie usługi dostęp do Internetu - pobierz

- Umowa Nr 31 z dnia 9 maja 2008 r. - wynajem amfiteatru - pobierz

- Umowa Nr 32 z dnia 9 maja 2008 r. - pełnienie dyżuru medycznego - pobierz

- Umowa Nr 33 z dnia 15 maja 2008 r. - wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 34 z dnia 14 maja 2008 r. - wykonanie inwentaryzacji budowlanej - pobierz

- Umowa Nr 35 z dnia 22 kwietnia 2008 r. - bezpieczny podpis elektorniczny - pobierz

- Umowa Nr 36 z dnia 7 maja 2008 r. - ochrona imprezy plenerowej - pobierz

- Umowa Nr 37 z dnia 30 czerwca 2008 r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 38 z dnia 5 maja 2008 r. - przedwstępna umowa najmu lokalu użytkowego - pobierz

- Umowa Nr 39 z dnia 20 czerwca 2008 r. - realizacja projektu technicznego modernizacji poziomek osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy - pobierz

- Umowa Nr 40 z dnia 23 czerwca 2008 r. - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Białowieża, Gromin, Moszyn, Lipniki Nowe, Lipniki Stare, Kokoszka i Płocochowo, gm. Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 41 z dnia 30 czerwca 2008 r. - roboty dodatkowe do umowy Nr 79/2007 - pobierz

- Umowa Nr 42 z dnia 30 czerwca 2008 r. - roboty wykończeniowe pomieszczeń I piętra budynku C budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 43 z dnia 30 czerwca 2008 r. - konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach A i B budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 44 GGN

- Umowa Nr 45 z dnia 23 czerwca 2008 r. - strona BIP - pobierz

- Umowa Nr 46 z dnia 15 lipca 2008 r. - Podłączenie zespołu prądotwórczego do instalacji elektrycznej wewnętrznej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 47 z dnia 22 lipca 2008 r. - Doprowadzenie gazu ziemnego do kotlowni w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 48 z dnia 28 lipca 2008 r. - Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków części obrębu Białowieża gminy Pułtusk oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz

- Umowa Nr 49 z dnia 31 lipca 2008 r. - opracowanie zamiennego wielobranżowego projektu budowlano - magazynowego w budynku B budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2008 r. - Wykonanie wieńca dozynkowego i przygotowanie obrzędu dożynkowego dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem - pobierz

- Umowa Nr 51 z dnia 20 sierpnia 2008 r. - szacunek prawa własności nieruchomości gruntowych - pobierz

- Umowa Nr 52 z dnia 4 września 2008 r. - opracowanie projektu podziału działki - pobierz

- Umowa Nr 53 z dnia 4 września 2008 r. - wydzielenie działki nr 2 położonej w obrębie 13 miasta Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 54 z dnia 2 września 2008 r. - dotacja celowa na zakup specjalnego samochodu dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 55 z dnia 4 września 2008 r. - wykonanie zasilenia energetycznego źródeł zasilania gazów medycznych oraz wody lodowej w budynku K budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 56 z dnia 10 września 2008 r. - przewodnictwo turystyczne - pobierz

- Umowa Nr 57 z dnia 3 września 2008 r. - odgałęzienie instalacji gazu niskiego ciśnienia celem podłączenia urządzeń kuchennych, na odcinku od instalacji kotlowni do zasilenia urządzeń gazowych w kuchni szpitalanej - pobierz

- Umowa Nr 58 z dnia 16 września 2008 r. - przewodnictwo turystyczne - pobierz

- Umowa Nr 59 z dnia 23 września 2008 r. - wymiana grzejników, wymiana pokrycia dachowego - pobierz

- Umowa Nr 60 - ANULOWANO

- Umowa Nr 61 z dnia 1 października 2008 r. - eksploatacja i konserwacja kotłowni olejowej w Starostwie Powiatowym - pobierz

- Umowa Nr 62 z dnia 23 września 2008 r. - program wyrównywania różnic między regionami - pobierz

- Umowa Nr 63 z dnia 23 września 2008 r. - program wyrównywania różnic między regionami - pobierz

- Umowa Nr 64 z dnia 3 października 2008 r. - nadzór nad kotłownią olejowo - gazową w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 65 z dnia 10 września 2008 r. - udzielenie pomocy finansowej przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową - pobierz

- Umowa Nr 66 z dnia 23 września 2008 r. - najem lokalu użytkowego - pobierz

- Umowa Nr 67 z dnia 9 października 2008 r. - wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenia zamówienia publicznego - pobierz

- Umowa Nr 68 z dnia 23 października 2008 r. - dostawa oleju opałowego do siedziby Starostwa Powiatowego - pobierz

- Umowa Nr 69 z dnia 23 października 2008 r. - dostawa oleju opałowego do siedziby budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 70 z dnia 23 października 2008 r. - remont w Starostwie Powiatowym - pobierz

- Umowa Nr 71 z dnia 23 października 2008 r. - remont budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - pobierz

- Umowa Nr 72 z dnia 27 października 2008 r. - eksploatacja szpitala - pobierz

- Umowa Nr 73 z dnia 27 października 2008 r. - eksploatacja szpitala - pobierz

- Umowa Nr 74 z dnia 4 listopada 2008 r. - Wykonanie portierni oraz czerpni i wyrzutni terenowych na terenie budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 75 z dnia 3 listopada 2008 r. - pomiar kontrolny działki nr 39 połozonej we wsi Lipniki Lipniki Stare - pobierz

- Umowa Nr 76 z dnia 13 listopada 2008 r. - wykonanie zbiorników wodociągowych wraz z kontenerowym zestawem hydroforowym na terenie budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 77 z dnia 31 października 2008 r. - usługa dostępu do internetu - pobierz

- Umowa Nr 78 z dnia 31 października 2008 r. - usługa dostępu do internetu - pobierz

- Umowa Nr 79 z dnia 7 listopada 2008 r. - opracowanie aktualnych map sytuacyjno - wysokościowych - pobierz

- Umowa Nr 80 z dnia 18 listopada 2008 r. - wykonanie zasilenia mammografu i wywoływarki w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 81 z dnia 18 listopada 2008 r. - wykonanie napraw i uzupełnień związancyh z montażem mammografu i wywoływarki w budowanym szpitalu w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 82 z dnia 12 listopada 2008 r. - partnerstwo w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 83 z dnia 19 listopada 2008 r. - partnerstwo w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 84 z dnia 4 listopada 2008 r. - opracowanie dokumentacji projektowej - pobierz

- Umowa Nr 85 z dnia 21 października 2008 r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz

- Umowa Nr 86 z dnia 21 października 2008 r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz

- Umowa Nr 87 z dnia 14 listopada 2008 r. - świadczenie usług ISDN tp - pobierz

- Umowa Nr 88 z dnia 12 listopada 2008 r. - Wzmocnienie rozwoju zawodowego pracowników placówek oświaty powiatu pułtuskiego - pobierz

- Umowa Nr 89 GGN

- Umowa Nr 90 z dnia 27 listopada 2008 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pt. : "Herbert w literaturze polskiej" - pobierz

- Umowa Nr 91 z dnia 10 grudnia 2008 r. - Dostawa tablic rejestracyjnych w 2009 roku - pobierz

- Umowa Nr 92 z dnia 25 listopada 2008 r. - usluga dostępu do Internetu DSL tp - pobierz

- Umowa Nr 93 z dnia 10 grudnia 2008 r. - wykonanie sieci komputerowej dla potrzeb PCZK w budynku Straży Pożarnej - pobierz

- Umowa Nr 94 GGN

- Umowa Nr 95 z dnia 15 grudnia 2008 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku nt. Aktualna sytuacja w Gruzji - pobierz

- Umowa Nr 96 z dnia 29 grudnia 2008 r. - realizacja zadania publicznego w 2009 roku wynikającego z ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

- Umowa Nr 97 z dnia 29 grudnia 2008 r. - dostawa materiałów biurowych w 2009 roku - pobierz

- Umowa Nr 98 z dnia 5 grudnia 2008 r. - prenumerata wybranych numerów Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego - rocznik 2009 - pobierz

- Umowa Nr 99 GGN

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-10 10:11:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-26 13:24:58
  • Liczba odsłon: 55121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056113]

przewiń do góry