ROK 2017

 • Umowa nr 1/2017 z 2 stycznia 2017r. - przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Umowa nr 3/2017 z dnia 5 stycznia 2017r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 4/2017 z dnia 5 stycznia 2017r. - zaopatrzenie w wodę do nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej Curie 11 - pobierz
 • Umowa nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017r. - użyczenie silnika - pobierz
 • Umowa nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych  i poczty elektronicznej - pobierz
 • Umowa nr 7/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. - przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla uczestników projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 8/2017 z dnia 20 stycznia 2017r. - wynajęcie autokaru w celu przewozu osób w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 9/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. - prowadzenie zajęć świetlicowych - pobierz
 • Umowa nr 10/2017
 • Umowa nr 11/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 12/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 13/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 14/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 15/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla Gminy Pułtusk - pobierz
 • Umowa nr 16/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. - wygłoszenie referatu nt. "Ameryka dzisiaj" - pobierz
 • Umowa nr 17/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. - darowizna składników mienia ruchomego - pobierz
 • Umowa nr 18/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. - audyt wewnętrzny - pobierz
 • Umowa nr 19/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. - ochrona obiektów - pobierz
 • Umowa nr 20/2017 z dnia 27 stycznia 2017r. - ochrona obiektów - pobierz
 • Umowa nr 21/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. - wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 22/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. - wydzierżawienie gruntu - pobierz
 • Umowa nr 23/2017 z dnia 30 grudnia 2016r. - dot. szkoleń w ramach Forum Skarbników - pobierz
 • Umowa nr 24/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. - sprawowanie opieki nad 16 uczniami/uczennicami z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbywającymi staż zawodowy w Portugalii w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli - pobierz 
 • Umowa nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017r. - sprawowanie opieki nad 16 uczniami/uczennicami z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbywającymi staż zawodowy w Portugalii w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli - pobierz
 • Umowa nr 26/2017 z dnia 1 lutego 2017r. - uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - pobierz  
 • Umowa nr 27/2017 z dnia 1 lutego 2017r. - przeprowadzenie zajęć/warsztatów przybliżających realia kulturowe Portugalii wraz z opracowaniem programu zajęć w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli " - pobierz 
 • Umowa nr 28/2017 z dnia 1 lutego 2017r. - przeprowadzenie zajęć/warsztatów pedagogicznych wraz z opracowaniem programu zajęć w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli " - pobierz
 • Umowa nr 29/2017 z dnia 3 lutego 2017r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 30/2017 z dnia 1 lutego 2017r. - nadzór nad eksploatacją agregatu  prądotwórczego typu JD 70T - pobierz
 • Umowa nr 31/2017 z dnia 1 lutego 2017r. - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa nr 32/2017 z dnia 14 lutego 2017r. - dostawa i montaż żaluzji pionowych typu verticale do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 11 - pobierz
 • Umowa nr 33/2017 z dnia 16 lutego 2017r. - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - pobierz
 • Umowa nr 34/2.017 z dnia 21 lutego 2017 - sprawowanie opieki nad 24 uczniami/uczennicami z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbywającymi praktyki zawodowe w Portugalii w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczyciel" - pobierz  
 • Umowa nr 35/2017 z dnia 21 lutego 2017 - sprawowanie opieki nad 24 uczniami/uczennicami z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbywającymi praktyki zawodowe w Portugalii w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczyciel" - pobierz  
 • Umowa nr 36/2017 z dnia 22 lutego 2017r. - wygłoszenie referatu nt. "Gody, Nowy Rok, Karnawał" - pobierz
 • Umowa nr 37/2017 z dnia 3 marca 2017r. - dostawa foteli i krzeseł do siedziby Starostwa Powiatowego - pobierz
 • Umowa nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla Gminy Pokrzywnica - pobierz
 • Umowa nr 39/2017 z dnia 7 marca 2017r. - dostawa mebli biurowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 40/2017 z dnia 7 marca 2017r. - umowa dzierżawy - pobierz
 • Umowa nr 41/2017 z dnia 7 marca 2017r. - Budowa hali sportowo - widowiskowej dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 42/2017 z dnia 10 marca 2017r. - konserwacja windy - pobierz
 • Umowa nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017r. -  udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla Gminy Obryte - pobierz
 • Umowa nr 44/2017 z dnia 14 marca 2017r. - umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w Powiecie Pułtuskim - pobierz
 • Umowa Nr 45/2017 z 10 marca 2017r. - renowacja mebli - pobierz
 • Umowa Nr 46/2017 z 10 marca 2017r. - nadzór inwestorski - pobierz
 • Umowa nr 47/2017 z dnia 2 lutego 2017r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusku z XVI/XVII w. - pobierz
 • Umowa nr 48/2017 z dnia 2 lutego 2017r. - udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w. pw. Najświętszej Maryi Panny wraz z wyposażeniem wnętrz, dzwonnicą i otoczeniem w promieniu 100m w Sokołowie - pobierz
 • Umowa nr 49/2017 z dnia 17 marca 2017r. dot. korzystania z kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 50/2017 z dnia 17 marca 2017r. dot. korzystania z kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 51/2017 z dnia 17 marca 2017r. dot. korzystania z kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 52/2017
 • Umowa nr 53/2017 z dnia 24 marca 2017r. -  opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów obrębu Żebry Falbogi gm. Gzy - pobierz
 • Umowa nr 54/2017 z 31 marca 2017r. - przyłączenie do sieci gazowej - pobierz
 • Umowa nr 55/2017 z 29 marca 2017r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 56/2017 z 30 marca 2017r. - dofinansowanie Projektu "Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 57/2017- Umowa została anulowana.
 • Umowa nr 58/2017 z 14 kwietnia 2017r. - udostępnienie nieruchomości i ruchomości znajdującej się na Polanie Nadleśnictwa - pobierz
 • Umowa nr 59/2017 z 5 kwietnia 2017r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 60/2017 z 6 kwietnia 2017r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 60A/2017 z 26 kwietnia 2017r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 61/2017
 • Umowa nr 62/2017 z dnia 9 maja 2017r. - budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 63/2017 z 4 maja 2017r. - wykonanie prac kartograficznych - pobierz
 • Umowa nr 64/2017 z 8 maja 2017r. - na usługi PR i marketingowe dla Powiatu Pułtuskiego w czasie konferencji naukowej "Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Kierunki zmian w świetle SPO - 2016" - pobierz
 • Umowa nr 65/2017
 • Umowa nr 66/2017 z dnia 18 maja 2017r. - dostawa mebli - pobierz
 • Umowa nr 67/2017 z dnia 18 maja 2017r. - zabezpieczenie pod względem medycznym obozu wojskowo - obronnego dla młodzieży z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe oraz strzelców z Pułtuskiego Pododdziału JS1313 - pobierz
 • Umowa nr 68/2017 z dnia 26 maja 2017r. - wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Umowa nr 69/2017 z dnia 31 maja 2017r. -  wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 70/2017
 • Umowa nr 71/2017 z 28 czerwca 2017r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Umowa nr 72/2017 z 4 lipca 2017r. - przeprowadzenie zajęć/warsztatów przybliżających realia kulturowe Portugalii wraz z opracowaniem programu zajęć oraz elementami jężyka portugalskiego - pobierz  
 • Umowa 73/2017
 • Umowa 74/2017 z 14 lipca 2017r. - o dofinansowanie Projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa 75/2017 z 24 lipca 2017r. - ochrona obiektu - pobierz
 • Umowa 75a/2017 z 17 lipca 2017r. - dostawa sprzętu komputerowego do Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 - pobierz
 • Umowa 76/2017 z 7 lipca 2017r. - wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu pn.: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2017" -  pobierz
 • Umowa 77/2017 z 18 lipca 2017r. - wynajęcie autokaru w celu przewozu osób w ramach projektu "Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa 78/2017 Anulowano
 • Umowa 79/2017 z 21 lipca 2017r. - o dofinansowanie projektu " Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 80/2017 z 3 sierpnia 2017r. - użyczenie lokali - pobierz
 • Umowa 81/2017 z 3 sierpnia 2017r. - wynajem, dostawa, montaż, obsługa, demontaż sceny, nagłośnienia i oświetlenia na Dożynki powiatowo - gminne w Winnicy - pobierz
 • Umowa 82/2017 z 1 sierpnia 2017r. - wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Pułtuskim" - zadanie 1 - "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa 83/2017 z 1 sierpnia 2017r.   wykonanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Pułtuskim" - zadanie 2 - "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa 84/2017 z 7 sierpnia 2017r. - dostarczenie toalet przenośnych na organizowane wydarzenie pn.: "Dożynki powiatowo - gminne w Winnicy - pobierz
 • Umowa 85/2017 z dnia 8 sierpnia 2017r. - rozbudowa i przebudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 86/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r. - instalacja światłowodowa Orange Polska S.A. - pobierz
 • Umowa 87/2017 z 16 sierpnia 2017r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz
 • Umowa 88/2017 z z 16 sierpnia 2017r. - zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Warszawy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 89/2017 z 16 sierpnia 2017r. - zorganizowanie dwudniowej wycieczki do Gdańska i do Zamku Rycerskiego w Gniewie  dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 90/2017 z 16 sierpnia 2017r. - zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Kazimierza Dolnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 91/2017 z 8 sierpnia 2017r. - nadzór inwestorski - pobierz
 • Umowa 92/2017 z 18 sierpnia 2017r. - zabezpieczenie imprezy otwartej "Dożynki powiatowo - gminne w Winnicy" - pobierz
 • Umowa 93/2017 z 22 sierpnia 2017r. - udział w Komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 94/2017 z 22 sierpnia 2017r. - udział w Komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 95/2017 z 22 sierpnia 2017r. - udział w Komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 96/2017 z 22 sierpnia 2017r. - udział w Komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 97/2017 z 22 sierpnia 2017r. - udział w Komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 98/2017 z 22 sierpnia 2017r. - pełnienie funkcji psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 99/2017 z 22 sierpnia 2017r. - pełnienie funkcji psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 100/2017 z 22 sierpnia 2017r. - pełnienie funkcji psychologa w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 101/2017 z 16 sierpnia 2017r. - udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej - pobierz
 • Umowa 102/2017 z 2 sierpnia 2017r. - dofinansowanie Projektu "Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie" - pobierz
 • Umowa 103/2017 z dnia 4 września 2017r. - zorganizowanie koncertu w wykonaniu Kapeli Góralskiej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" Edycja 2017r. Projekt: Bardziej sprawni, bardziej aktywni. - pobierz
 • Umowa 104/2017 z dnia 6 września 2017r. - o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa 105/2017 z dnia 6 czerwca 2017r. - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 52017r. - pobierz
 • Umowa 106/2017 - Umowę anulowano.
 • Umowa 107/2017 z dnia 15 września 2017r. - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących "Uzupełnienia dokumentacji geodezyjnej o dane pozwalające na ustalenie linii brzegowej rzeki Tąsewki położonej w Gzy - pobierz
 • Umowa 108/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 109/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 110/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 111/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 112/2017 z dnia 20 wrzesnia 2017r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów - pobierz
 • Umowa 113/2017 z dnia 20 wrzesnia 2017r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa 114/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim"- pobierz
 • Umowa 115/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim"- pobierz
 • Umowa 116/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim"- pobierz
 • Umowa 117/2017 z dnia 25 września 2017r. - udział w studiach podyplomowych w ramach projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 118/2017 z dnia 25 września 2017r. - organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu pn. " "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 119/2017 z dnia 25 wreśnia 2017r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Umowa 120/2017 z dnia 18 września 2017r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław" - pobierz
 • Umowa nr 121/2017
 • Umowa nr 122/2017 z dnia 9 października 2017r. - dotacja celowa - pobierz
 • Umowa nr 123/2017 z dnia 23 października 2017r. - "Remont budynku byłego Klasztoru Bernardynów w Strzegocinie - etap II" - pobierz  
 • Umowa 124/2017 z dnia 24 października 2017r. - dostawa sprzętu komputerowego - pobierz
 • Umowa 125/2017 z dnia 25 października 2017r. - wygłoszenie referatu - pobierz
 • Umowa 126/2017 z dnia 26 października 2017r. - partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare" - pobierz
 • Umowa 127/2017 z dnia 2 listopada 2017r. - zabezpieczenie pod względem opieki  medycznej 12 zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa 128/2017 z dnia 14 listopada 2017r.  - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - pobierz
 • Umowa 129/2017 z 16 listopada 2017r. - umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa 130/2017 z dnia 21 listopada 2017r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 131/2017 z dnia 20 listopada 2017r. - dostawa materiałów edukacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - dostawa podręczników i materiałów edukacyjnych do wyposażenia szkolnych punktów informacji i kariery - w ramach projektu "KREATOR KARIERY - Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 132/2017 z 24 listopada 2017r. - dostawa sprzętu AGD i RTV do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 133/2017 z 13 listopada 2017r. - umowa kompleksowa dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej do budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 134/2017 z dnia 27 listopada 2017r. - dostawa mebli do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 135/2017 ANULOWANO
 • Umowa 136/2017 z dnia 29 listopada 2017r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa 137/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa 138/2017 z dnia 1 grudnia 2017r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz  
 • Umowa 139/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. - dostawa materiałów edukacyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - dostawa pakietu narzędzi do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju kariery oraz dostawa multimedialnych programów komputerowych do wyposażenia szkolnych punktów informacji i kariery - w ramach projektu "KREATOR KARIERY - Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa 140/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. - dostawa sprzętu komputerowego dla szkolnych punktów informacji i kariery - pobierz
 • Umowa 141/2017 z dnia 27 listopada 2017r. - dostawa drobnego wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 142/2017 z dnia 30 listopada 2017r. - dostawa sprzętu komputerowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz  
 • Umowa 143/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku - pobierz  
 • Umowa 144/2017
 • Umowa 145/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. - stwierdzanie zgonu - pobierz
 • Umowa 146/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych  i poczty elektronicznej - pobierz
 • Umowa 147/2017 z dnia 21 grudnia 2017r. - monitorowanie radiowego systemu Nokton - pobierz
 • Umowa 148/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. - wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzie TIK w ramach projektu pn. "Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 149/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. - dostarczanie paliwa gazowego (ID 6685244774) - pobierz
 • Umowa 150/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. - dostarczanie paliwa gazowego (ID 6864259819) - pobierz
 • Umowa 151/2017 z dnia 27 listopada 2017r. - sprzedaż energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa 152/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa 153/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz 
 • Umowa 154/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. - dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Pułtusku - pobierz
 • Umowa 155/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. - dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Ołdakach - pobierz
 • Umowa 156/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. - dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Obrytem - pobierz
 • Umowa 157/2017
 • Umowa 158/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa 159/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. usuwanie pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa 160/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2018 roku - pobierz
 • Umowa 161/2017
 • Umowa 162/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. - świadczenie usług dystrybucji - pobierz
 • Umowa 163/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. - świadczenie usług pocztowych w 2018 roku - pobierz
 • Umowa 164/2017 z 29 grudnia 2017r. - pomoc prawna - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-09 09:57:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-14 13:45:35
 • Liczba odsłon: 36815
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056170]

przewiń do góry