2019r.
 
 
 • Umowa nr 1/2019  z 4 stycznia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 2/2019  z 4 stycznia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 3/2019  z 4 stycznia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Umowa nr 4/2019 z 7 stycznia 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 5/2019 z 7 stycznia 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 6/2019 z 1 stycznia 2019r. - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - pobierz  
 •   Umowa nr 7/2019 z 10 stycznia 2019r. - wynajem pomieszczeń - pobierz
 • Umowa nr 8/2019 z 9 stycznia 2019r. - zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 9/2019 z 9 stycznia 2019r. - zaopatrzenie w wodę - pobierz
 • Umowa nr 10/2019 z 14 stycznia 2019r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek - pobierz  
 •   Umowa  nr 11/2019 z 14 stycznia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 12/2019 z 14 stycznia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 13/2019 z 14 stycznia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 14/2019 z 14 stycznia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 15/2019 z 14 stycznia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 16/2019 z 14 stycznia 2019r. - - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 17/2019 z 16 stycznia 2019r, - użyczenie wyposażenia - pobierz załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
 • Umowa nr 18/2019 z 18 stycznia 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 19/2019 z 22 stycznia 2019r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych oraz zarządzania czasem, skutecznego uczenia się dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 20/2019 z 17 stycznia 2019r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.)  - pobierz
 • Umowa nr 21/2019 z 23 stycznia 2019r. - publikacja baneru - pobierz
 • Umowa nr 22/2019 z 29 stycznia 2019r.  - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego typu JD 70T - pobierz
 • Umowa nr 23/2019 z 30 stycznia 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 24/2019 z 4 lutego 2019r. - pełnienie funkcji audytora - pobierz
 • Umowa nr 25/2019 z 4 lutego 2019r. - organizacja szkoleń - pobierz
 • Umowa nr 26/2019 z 4 lutego 2019r. - prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do Kwalifikacji Wojskowej  - pobierz
 • Umowa nr 27/2019 z 4 lutego 2019r. zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 28/2019 z 4 lutego 2019r. zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz  
 • Umowa nr 29/2019 z 4 lutego 2019r. zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz  
 • Umowa nr 30/2019 z 4 lutego 2019r. zakładanie ewidencji wojskowej oraz wypełnianie wojskowych dokumentów osobistych osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej - pobierz  
 • Umowa nr 31/2019 z 13 lutego 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 34/2019 z 21 lutego 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 35/2019 z 22 lutego 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 36/2019 z 22 lutego 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 37/2019 z 22 lutego 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 38/2019 z 22 lutego 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 39/2019 z 4 marca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 40/2019 z 6 marca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 41/2019 z 6 marca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 42/2019 z 1 marca 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 43/2019  z 27 lutego 2019r. - wygłoszenie referatu -  pobierz 
 • Umowa nr 44/2019 z 07 marca 2019r. - dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 45/2019  z 07 marca 2019r. - dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 46/2019 z 7 marca 2019r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz
 • Umowa nr 47/2019 z 14 marca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 48/2019 z 4 kwietnia 2019r. - nieodpłatne udostępnieni danych opisowych (przedmiotowe dane egib bez danych osbowych) i kartograficznych w formacie SWDE - pobierz
 • Umowa nr 49/2019  z 25 marca 2019r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 50/2019 z 19 marca 2019r. - dostawa samochodu - pobierz
 • Umowa nr 51/2019 z 25 marca 2019r. - przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 52/2019 z 20 marca 2019r. - dostawa albumów, książek, gier planszowych oraz worków szkolnych dla uczestników projektu "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 53/2019 z 22 marca 2019r. - przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 54/2019 z 25 marca 2019r. - przeprowadzenie 9 prezentacji opisujących ścieżkę edukacyjną i/lub zawodową oraz udział w dyskusji i konsultacjach dla uczestników projektu pn. "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 55/2019 z 25 marca 2019r. - przeprowadzenie 9 prezentacji opisujących ścieżkę edukacyjną i/lub zawodową oraz udział w dyskusji i konsultacjach dla uczestników projektu pn. "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 56/2019 z 25 marca 2019r. - przeprowadzenie 9 prezentacji opisujących ścieżkę edukacyjną i/lub zawodową oraz udział w dyskusji i konsultacjach dla uczestników projektu pn. "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 57/2019 z 25 marca 2019r. - przeprowadzenie 9 prezentacji opisujących ścieżkę edukacyjną i/lub zawodową oraz udział w dyskusji i konsultacjach dla uczestników projektu pn. "Kreator kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - pobierz
 • Umowa nr 58/2019 z 27 marca 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 59/2019 z 29 marca 2019r. - darowizna składnika mienia ruchomego - pobierz
 • Umowa nr 60/2019 z 4 kwietnia 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych  - pobierz
 • Umowa nr 61/2019 z  5 kwietnia 2019r. - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 62/2019 z 5 kwietnia 2019r. - sporządzenie opinii w formie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 63/2019 z 9 kwietnia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 65/2019 z 16 kwietnia 2019r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 66/2019 z 17 kwietnia 2019r. - zakupu wyposażenia pracowni geograficznej i fizycznej LO im. P. Skargi w Pułtusku w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 67/2019 z 17 kwietnia 2019r. -  zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 68/2019 z 25 kwietnia 2019r. - zakupu wyposażenia pracowni geograficznej i fizycznej LO im. P. Skargi w Pułtusku w ramach projektu
  "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 69/2019 z 24 kwietnia 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 70/2019 z 7 maja 2019r. - przeprowadzenie szkolenia ze stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym dla nauczycieli LO im. P. Skargi w Pułtusku w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz  umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 71/2019 z 9 maja 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 72/2019 z 14 maja 2019r. - wykonanie techniczne oznakowania zewnętrznego budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 73/2019 z 10 maja 2019r. - udostępnienie nieruchomości i ruchomości znajdującej się na Polanie Polonijnej - pobierz
 • Umowa nr 74/2019 z 14 maja 2019r. - dzierżawa nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 75/2019 z 24 maja 2019r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Umowa nr 76/2019 z 27 maja 2019r. -  zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 77/2019 z 27 maja 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 78/2019 z 3 czerwca 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 79/2019 z 31 maja 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 80/2019 z 31 maja 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 81/2019 z 10 czerwca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 82/2019 z 12 czerwca 2019r. - użyczenie silnika - pobierz
 • Umowa nr 83/2019 z 12 czerwca 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 84/2019 z 17 czerwca 2019r. - ochrona budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 85/2019 z 7 czerwca 2019r. - dostawa energii elektrycznej do budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 86/2019 z 24 czerwca 2019r. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - pobierz
 • Umowa nr 87/2019 z 24 czerwca 2019r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 88/2019 z 24 czerwca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz  
 • Umowa nr 89/2019 z 17 czerwca 2019r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 90/2019 z 25 czerwca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 91/2019 z 27 czerwca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 92/2019 z 27 czerwca 2019r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 93/2019 z 27 czerwca 2019r. -  zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 94/2019 z 28 czerwca 2019r. - przeprowadzenie spotkań i rozmów indywidualnych nt. cyberprzestrzeni z uczniami i nauczycielami LO im. P.Skargi w Pułtusku" w ramach projektu pn. " "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi"- pobierz
 • Umowa nr 95/2019 z 2 lipca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 96/2019 z 8 lipca 2019r.  - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 97/2019 z 15 lipca 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 98/2019  z 11 lipca 2019r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz
 • Umowa nr 99/2019  z 11 lipca 2019r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz
 • Umowa nr 100/2019  z 11 lipca 2019r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz
 • Umowa nr 101/2019  z 11 lipca 2019r. - usługi telekomunikacyjne - pobierz
 • Umowa nr 103/2019 z 19 lipca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 104/2019 z 19 lipca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 105/2019 z 26 lipca 2019r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 106/2019 z 26 lipca 2019r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 107/2019 z 30 lipca 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 108/2019 z 30 lipca 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 109/2019 z 2 sierpnia 2019r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Umowa nr 110/2019 z 31 lipca 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 111/2019 z 31 lipca 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 112/2019 z 31 lipca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 113/2019 z 1 sierpnia 2019r.  - ochrona osób i mienia podczas imprezy otwartej "Dożynki gminno - powiatowe w Obrytem" - pobierz
 • Umowa nr 114/2019 z 31 lipca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 115/2019 z 31 lipca 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 116/2019 z 1 sierpnia 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej imprezy otwartej "Dożynki gminno - powiatowe w Obrytem" - pobierz
 • Umowa nr 117/2019 z 5 sierpnia 2019r. - wykonanie operatów szacunkowych dot. określenia wartości rynkowej prawa własności - pobierz
 • Umowa nr 118/2019 z 5 sierpnia 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 119/2019 z 12 sierpnia 2019r. - wykonanie zadania pn. "Roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi" - pobierz
 • Umowa nr 120/2019 z 31 lipca 2019r. - wykonanie koncertu - pobierz
 • Umowa nr 121/2019 z 28 sierpnia 2019r. - dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" - pobierz
 • Umowa nr 122/2019 z 28 sierpnia 2019r. - dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" - pobierz
 • Umowa nr 123/2019 z 28 sierpnia 2019r. - dofinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami III" - pobierz  
 • Umowa nr 124/2019 z 29 sierpnia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 125/2019 z 29 sierpnia 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 126/2019 z 29 sierpnia 2019r.  - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 127/2019 z 29 sierpnia 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną- pobierz
 • Umowa nr 128/2019   z 29 sierpnia 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 129/2019 z 29 sierpnia 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 130/2019 z 6 września 2019r. - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu Nomex dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku" - pobierz
 • Umowa nr 131/2019 z 4 września 2019r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 132/2019 z 4 września 2019r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 133/2019 z 4 września 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 134/2019 z 3 września 2019r. - dofinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo - Świerkowo" - pobierz
 • Umowa nr 135/2019 z 9 września 2019r.  -  udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 136/2019 z 2 października 2019r. - wygłoszenie wykładu otwartego z zakresu nauk przyrodniczych w ramach projektu pn. “Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi” - pobierz
 • Umowa nr 137/2019 z 29 sierpnia 2019r. - dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn. "Remont zaplecza sanitarnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu przystosowania go do specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z terenu powiatu pułtuskiego" - pobierz   
 • Umowa nr 138/2019 z 10 września 2019r. - organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów LO Skargi  w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności  z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 139/2019 z 12 września 2019r. - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - pobierz  
 • Umowa nr 140/2019 z 10 września 2019r. - dostawa mikrobusu ze środków PFRON - pobierz
 • Umowa nr 142/2019 z 16 września 2019r. - realizację zadania publicznego pt. "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" - pobierz załącznik do umowy - pobierz  
 • Umowa nr 143/2019 z 17 września 2019r. - dostawa autobusu ze środków PFRON - pobierz
 • Umowa nr 144/2019 z 16 września 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 145/2019 z 16 września 2019r. - współpraca w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa nr 146/2019 z 23 września 2019r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi publicznej kat. powiatowej nr 1230W "Osiek Aleksandrowo - Nowe Skaszewo" w miejscowości Borza Strumiany, gm. Gzy - pobierz
 • Umowa nr 147/2019 z 1 października 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 148/2019 z 30 września 2019r. - współpraca w zakresie bieżącego publikowania informacji dotyczących realizowanych przez Powiat Pułtuski działań statutowych w celu promocji - pobierz  
 • Umowa nr 149/2019 z 1 października 2019r. -  utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 150/2019 z 2 października 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości gruntowej (bez drzewostanu) położonej w obrębie Bartodzieje, gm. Obryte - pobierz
 • Umowa nr 152/2019 z 10 października 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 153/2019 z 10 października 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 154/2019 z 10 października 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 155/2019 z 17 października 2019r. - zakup fabrycznie nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 156/2019 z 17 października 2019r. -  przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na remont ogrzewania w części garażowej strażnicy KP PSP - pobierz
 • Umowa nr 157/2019 z 17 października 2019r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na zakup wyposażenia do sali doskonalenia zawodowego KP PSP - pobierz
 • Umowa nr 158/2019 z 28 października 2019r. - głoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 159/2019 z 25 października 2019r. - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa nr 160/2019 z 29 października 2019r. - dostawa gazu do budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 161/2019 z 31 października 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz  
 • Umowa nr 162/2019 z 4 listopada 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 163/2019 z 4 listopada 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 164/2019 z 4 listopada 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 166/2019 z 4 listopada 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 167/2019 z 4 listopada 2019r. -  udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 168/2019 z 25 listopada 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 169/2019 z 15 listopada 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 170/2019 z 15 listopada 2019r. umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 171/2019 z 25 listopada 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 172/2019 z 25.11.2019r. - realizacja wyjazdu edukacyjnego dla uczniów LO im. Piotra Skargi w Pułtusku w ramach projektu pn. " "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności  z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 173/2019 z 25 listopada 2019r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz
 • Umowa nr 174/2019 z 25 listopada 2019r. - dot. rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz 
 • Umowa nr 175/2019 z 28 listopada 2019r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 176/2019 z 28 listopada 2019r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz  
 • Umowa nr 177/2019 z 29 listopada 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 178/2019 z 28 listopada 2019r. - przeprowadzenie zajęć z języka portugalskiego wraz z opracowaniem harmonogramu i programu zajęć w ramach projektu pn." "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 179/2019 z 28 listopada 2019r. - przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego wraz z opracowaniem harmonogramu i programu zajęć w ramach projektu pn." "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz  
 • Umowa nr 180/2019 z 29 listopada 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz  
 • Umowa nr 181/2019 z 3 grudnia 2019r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 182/2019 z 4 grudnia 2019r. - stwierdzane zgonu - pobierz
 • Umowa nr 183/2019 z 4 grudnia 2019r. - ochrona poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 184/2019 z 5 grudnia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 185/2019 z 5 grudnia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 186/2019 z 6 grudnia 2019r. - przeprowadzenie zajęć przygotowawczych kulturowych i pedagogicznych wraz z opracowaniem programu zajęć w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 187/2019 z 10 grudnia 2019r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 188/2019 z 10 grudnia 2019r. - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - pobierz
 • Umowa nr 189/2019 z 12 grudnia 2019r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 190/2019 z 20 grudnia 2019r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 191/2019 z 20 grudnia 2019r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 192/2019 z 11 grudnia 2019r. - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Lipniki Stare - Stare Bulkowo - pobierz
 • Umowa nr 193/2019 z 18 grudnia 2019r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni Autobusowej - pobierz  
 • Umowa nr 194/2019 z 18 grudnia 2019r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz  
 • Umowa nr 195/2019 z 18 grudnia 2019r. - monitorowanie radiowego systemu Nokton - bezprzewodowego systemu monitorowania centrali lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz  
 • Umowa nr 196/2019 z 17 grudnia 2019r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Umowa nr 197/2019 z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 198/2019 z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 199/2019 z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 200/2019 z z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 201/2019 z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 202/2019 z 20 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji opiekuna stażu zagranicznego w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki i szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa nr 203/2019 z 9grudnia 2019r. - ustalenie rynkowej wysokości czynszu z tytułu najmu miejsca parkingowego dla samochodów osobowych, motocykli i motorowerów - pobierz
 • Umowa nr 204/2019  z dnia 20 grudnia 2019r. -  administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej - pobierz
 • Umowa nr 205/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 206/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 207/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (NETIA S.A.) - pobierz
 • Umowa nr 208/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange (Orange Polska SA) - pobierz
 • Umowa nr 209/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange (Orange Polska SA) - pobierz
 • Umowa nr 210/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange (Orange Polska SA) - pobierz
 • Umowa nr 211/2019 z 17 grudnia 2019r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 212/2019 z 17 grudnia 2019r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 213/2019 z 17 grudnia 2019r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 214/2019 z 23 grudnia 2019r. - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020r. - pobierz
 • Umowa nr 215/2019 z 30 grudnia 2019r. - wykonanie koncertu - pobierz
 • Umowa nr 216/2019 z 30 grudnia 2019r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa nr 217/2019 z 30 grudnia 2019r. - usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 218/2019 z 30 grudnia 2019r. - usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - pobierz 
 • Umowa nr 219/2019 z 30 grudnia 2019r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Umowa nr 220/2019 z 23 grudnia 2019r. - dostawa paliwa - pobierz
 • Umowa nr 221/2019 z 31 grudnia 2019r. - pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 222/2019 z 31 grudnia 2019r. - publikacja informacji na portalu www.wpu24.pl dotyczących działalności Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 223/2019 z 21 listopada 2019r. - sprzedaż energii elektrycznej - pobierz
 • Umowa nr 224/2019 z 20 grudnia 2019r. - świadczenie usług pocztowych w 2020 roku - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-14 09:37:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-17 09:21:17
 • Liczba odsłon: 11371
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056073]

przewiń do góry