Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel projektu:  Podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, oraz utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, a także udzielenie wsparcia szkołom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiego poziomu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach. Poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli, utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, a także realizację programu zewnętrznego wsparcia w szkołach Powiatu Pułtuskiego nastąpi lepsze  dopasowania systemu kształcenia oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego do potrzeb rynku pracy. Pozyskane przez Powiat Pułtuski dofinansowanie pozwoli na kompleksowe wyposażenie utworzonych w ramach projektu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. SPINKA będzie miejscem przyjaznym dla ucznia, wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy, nowoczesne i multimedialne narzędzia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach projektu powstanie internetowa platforma poświęcona tematyce doradztwa zawodowego, umożliwiająca wymianę i pozyskiwanie informacji oraz nawiązywanie kontaktów dla osób zainteresowanych tematyką doradztwa. Projekt przewiduje również utworzenie powiatowej sieci doradców zawodowych oraz nawiązanie współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami. W ramach prowadzonych działań 180 uczniów ze szkół powiatowych objętych zostanie kompleksowym wsparciem z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (cykl warsztatów grupowych i indywidualnych, wyjazdy studyjne, konkursy z nagrodami).

Planowane efekty: Projekt przyczyni się do lepszego dopasowania systemu kształcenia oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Lider projektu: Powiat Pułtuski.

Partnerzy projektu:   Gminy: Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 • Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku ,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku , 
 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach,
 • Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy ,
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach ,
 • Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
 • Zespół Szkól Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Całkowita wartość projektu: 613 650, 00 PLN

Wartość dofinansowania: 535 610,00 PLN w tym 490 920,00 PLN ze środków europejskich oraz 44 690,00 PLN z budżetu państwa.

___________________________________________________________________________________________

Zapraszamy osoby zainteresowane projektem do zapoznania się z Regulaminem projektu regulamin_projektu_kreator_kariery.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowicz Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-25 09:39:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowicz Katarzyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-25 10:42:33
 • Liczba odsłon: 7454
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10010382]

przewiń do góry