ROK 2020
 
 • Umowa Nr 1/2020 z 02.01.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 2/2020 z 07.01.2020r. - wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu osób w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz  
 • Umowa Nr 3/2020 z 08.01.2020r. - publikacja na portalu www.pultusk24.pl banneru informacyjnego - pobierz
 • Umowa Nr 4/2020 z 13.01.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa Nr 5/2020 z 10.01.2020r. - dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych - pobierz
 • Umowa Nr 6/2020 z 01.01.2020r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa Nr 7/2020 z 01.01.2020r. - zaopatrzenie w wodę - pobierz
 • Umowa Nr 8/2020 z 01.01.2020r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - pobierz
 • Umowa Nr 9/2020 z 13.01.2020r. - przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2020r. - pobierz
 • Umowa Nr 10/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 11/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 12/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 13/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 14/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 15/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 16/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 17/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 18/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 19/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 20/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji 
 • Umowa Nr 21/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 22/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 23/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 24/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 25/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 26/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 27/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 28/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 29/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 30/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 31/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 32/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 33/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 34/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 35/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 36/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 37/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 38/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 39/2020 z 15.01.2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 40/2020 z 15.01.2020r. - publikacja informacji dotyczących realizowanych przez Powiat Pułtuski działań statutowych w celu promocji - pobierz
 • Umowa Nr 41/2020 z 17.01.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 42/2020 z 21.01.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 43/2020 z 27.01.2020r. - rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla uczestników projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz
 • Umowa Nr 44/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 45/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 46/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 47/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 48/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 49/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 50/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 51/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 52/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 53/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 54/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 55/2020 z 27.012020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 56/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 57/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 58/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 59/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 60/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 61/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 62/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 63/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 64/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 65/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 66/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 67/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 68/2020 z 27.01.2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa Nr 69/2020 z 30.01.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa Nr 70/2020 z 30.01.2020r. - wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 71/2020 z 30.01.2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 72/2020 z 30.01.2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 73/2020 z 30.01.2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 74/2020 z 30.01.2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 75/2020 z 30.01.2020r. - przeprowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do  kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa Nr 76/2020 z 03.02.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa Nr 77/2020 z 30.01.2020r. - świadczenie usługi tłumaczenia on-line języka migowego  - pobierz
 • Umowa Nr 78/2020 z 05.02.2020r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz
 • Umowa Nr 79/2020 z 06.02.2020r. - prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 80/2020 z 07.02.2020r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 81/2020 z 10.02.2020r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa Nr 82/2020 z 31.01.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 85/2020 z 19.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 86/2020 z 19.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 87/2020 z 19.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 88/2020 z 19.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 89/2020 z 21.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 90/2020 z 21.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 91/2020 z 21.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 92/2020 z 27.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 93/2020 z 24.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 94/2020 z 24.02.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 95/2020 z 25.02.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną  - pobierz
 • Umowa Nr 96/2020 z 28.02.2020r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych - pobierz
 • Umowa Nr 97/2020 z 28.02.2020r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM Skarbników - pobierz
 • Umowa Nr 98/2020 z 28.02.2020r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transporty zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa Nr 99/2020 z 02.03.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa Nr 100/2020 z 28.02.2020r. - wykład o tematyce związanej z 78. rocznicą utworzenia Armii Krajowej - pobierz 
 • Umowa Nr 101/2020 z 28.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 102/2020 z 28.02.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 103/2020 z 06.03.2020r. - wykład o tematyce związanej z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych - pobierz
 • Umowa Nr 104/2020 z 09.03.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 105/2020 z 30.03.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 106/2020 z 12.03.2020r. - użyczenie łodzi - pobierz
 • Umowa Nr 107/2020 z 03.04.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną -  pobierz
 • Umowa Nr 108/2020 z 01.04.2020r. - przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej - pobierz
 • Umowa Nr 109/2020 z 03.04.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 110/2020 z 03.04.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 111/2020 z 15.04.2020r. - umowa na dostawę laptopów dot. projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach PO PC - pobierz
 • Umowa Nr 112/2020 z 21.04.2020r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz
 • Umowa Nr 113/2020 z 27.04.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 114/2020 z 29.04.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 115/2020 z 04.05.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 116/2020 z 30.04.2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 117/2020 z 17.04.2020r. - powierzenie grantu w ramach PO PC na lata 2014-2020 - zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - pobierz  
 • Umowa Nr 118/2020 z 14.05.2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 119/2020 z 27.05.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 120/2020 z 28.05.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną  - pobierz
 • Umowa Nr 121/2020 z 28.05.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 122/2020 z 05.06.2020r. - dzierżawa nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 123/2020 z 10.06.2020r. - o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pobierz
 • Umowa Nr 124/2020 z 18.06.2020r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 125/2020 z 16.06.2020r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa Nr 126/2020 z 01.07.2020r. - wykonanie na rzecz Powiatu Pułtuskiego obsługi kasowej - pobierz
 • Umowa Nr 127/2020 z 10.07.2020r. - opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej - pobierz
 • Umowa Nr 128/2020 z 09.07.2020r. - w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - pobierz
 • Umowa Nr 129/2020 z 09.07.2020r. - w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - pobierz
 • Umowa Nr 130/2020 z 09.07.2020r. - o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy'' w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - pobierz
 • Umowa Nr 131/2020 z 29.06.2020r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz
 • Umowa Nr 132/2020 z 10.07.2020r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Lemany i Pniewo Kolonia gm. Zatory - pobierz
 • Umowa Nr 133/2020 z 21.07.2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa Nr 134/2020 z 23.06.2020r. - o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej - pobierz
 • Umowa Nr 135/2020 z 31.07.2020r. - wykonanie operatów szacunkowych - pobierz
 • Umowa Nr 136/2020 z 31.07.2020r. - dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 137/2020 z 03.08.2020r. - opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2020-2024" - pobierz
 • Umowa Nr 138/2020 z 30.07.2020r. - w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19'' - pobierz
 • Umowa Nr 139/2020 z 05.08.2020r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 140/2020 z 05.08.2020r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa Nr 141/2020 z 05.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 142/2020 z 05.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 143/2020 z 05.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 144/2020 z 05.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 145/2020 z 04.08.2020r. - udzielenie pomocy rzeczowej - dostawa oczyszczaczy powietrza - pobierz
 • Umowa Nr 146/2020 z 11.08.2020r. - zakup laptopów i bezterminowego oprogramowania w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz
 • Umowa Nr 147/2020 z 11.08.2020r. - zakup środków ochronnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz 
 • Umowa Nr 148/2020 z 14.08.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 149/2020 z 14.08.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 150/2020 z 14.08.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 151/2020 z 14.08.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 152/2020 z 14.08.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 153/2020 z 19.08.2020r. - roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi  - pobierz
 • Umowa Nr 155/2020 z 18.08.2020r. w sprawie dofinansowania zadania własnego - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa Nr 156/2020 z 25.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 157/2020 z 25.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 158/2020 z 25.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 159/2020 z 25.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 160/2020 z 28.08.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 161/2020 z 02.09.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 163/2020 z 18.09.2020r. - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej pod nazwą Rękodzieło Puszczy Białej - pobierz
 • Umowa Nr 164/2020 z 18.09.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 165/2020 z 18.09.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 166/2020 z 23.09.2020r. - realizacja wykładu w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa Nr 167/2020 z 23.09.2020r. - dostawa samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM L2 - pobierz
 • Umowa Nr 168/2020 z 21.09.2020r. - o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III'' w obszarze D - pobierz
 • Umowa Nr 169/2020 z 30.09.2020r. - darowizna składnika mienia ruchomego - pobierz
 • Umowa Nr 170/2020 z 29.09.2020r.  - inspektor nadzoru przy pracach związanych z modernizacją EGIB obrębu Lemany i Pniewo Kolonia gm. Zatory - pobierz
 • Umowa Nr 171/2020 z 29.09.2020r. - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Pułtusku obręb 28 i 29 do celów ustalenia odszkodowań - pobierz
 • Umowa Nr 172/2020 z 29.09.2020r. - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Pułtusku obręb 20, 23, 24 do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - pobierz
 • Umowa Nr 173/2020 z 05.10.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej mistrzostw powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 174/2020 z 08.10.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 175/2020 z 09.10.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 176/2020 z 09.10.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 177/2020 z 07.10.2020r. - udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Pułtusk, ul. T. Kwiatkowskiego 19A, 06-100 Pułtusk - pobierz
 • Umowa Nr 178/2020 z 14.10.2020r. - umowa użyczenia ściany budynku na mural - pobierz
 • Umowa Nr 179/2020 z 15.10.2020r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia/ustalenia granic działki 114 położonej w obrębie Szyszki gm. Gzy - pobierz
 • Umowa Nr 180/2020 z 20.10.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 181/2020 z 20.10.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 182/2020 z 16.10.2020r. - udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Ołdaki, Ołdaki 7, 06-126 Gzy - pobierz
 • Umowa Nr 183/2020 z 16.10.2020r. -  udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Obryte, Obryte 188, 07-215 Obryte - pobierz
 • Umowa Nr 184/2020 z 26.10.2020r. - zakup środków ochrony indywidualnej z projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz
 • Umowa Nr 185/2020 z 23.07.2020r. - o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" -pobierz 
 • Umowa Nr 186/2020 z 29.10.2020r. - Weryfikacja danych ewidencyjnych polegająca na doprowadzeniu do zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych w odniesieniu nieruchomości położonych w obrębie Łubienica Superunki, gmina Pokrzywnica, oznaczonych jako działki 34/2, 34/4, 34/5 - pobierz 
 • Umowa Nr 187/2020 z 02.11.2020r. - wynajęcie działki do prowadzenia punktu diagnostyki mobilnej w kierunku COVID-19 - pobierz
 • Umowa Nr 188/2020 z 05.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 189/2020 z 05.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 190/2020 z 12.11.2020r. - dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjnej z podziału dz. nr 511, 390, 524 położonych w Pułtusku do celów zwrotu nieruchomości  - pobierz
 • Umowa Nr 191/2020 z 09.11.2020r. - powierzenie grantu COVID.19.07.24 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 192/2020 z 09.11.2020r. - powierzenie grantu COVID.19.07.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Obrytem - pobierz
 • Umowa Nr 193/2020 z 09.11.2020r. - powierzenie grantu COVID.19.07.95 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Ołdakach - pobierz
 • Umowa Nr 194/2020 z 10.11.2020r. - w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa Nr 195/2020 z 10.11.2020r. - w sprawie dofinansowania zadania własnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876) - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa Nr 196/2020 z 17.11.2020r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa Nr 197/2020 z 10.11.2020r. - w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 198/2020 z 18.11.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 199/2020 z 18.11.2020r. - dotycząca użyczenia Gminie Pokrzywnica działki nr 208 w Dzbanicach - pobierz
 • Umowa Nr 200/2020 z 10.11.2020r. - o realizację zadania publicznego pt. "Powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu NPP lub świadczenia NPO oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 roku" - pobierz
 • Umowa Nr 201/2020 z 19.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 202/2020 z 19.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 203/2020 z 23.11.2020r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 204/2020 z 23.11.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa Nr 205/2020 z 23.11.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa Nr 207/2020 z 02.11.2020r. - produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających - pobierz
 • Umowa Nr 208/2020 z 30.11.2020 r. - wykonanie  operatu szacunkowego nieruchomości położonej w obrębie Borza Strumiany gm. Gzy dz.128/2  dla potrzeb sprzedaży
 • Umowa Nr 209/2020 z 26.11.2020r. - umowa użyczenia gruntu na podejmowanie działań związanych z remontem przydrożnej kapliczki w miejscowości Nowe Niestępowo- pobierz
 • Umowa Nr 210/2020 z 30.11.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 211/2020 z 01.12.2020r. - w sprawie dofinansowania zadania własnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876) - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa Nr 212/2020 z 03.12.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 213/2020 z 03.12.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa Nr 214/2020 z 04.12.2020r. - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń
 • Umowa Nr 215/2020 z 04.12.2020r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r. - pobierz
 • Umowa Nr 216/2020 z 09.12.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 217/2020 z 10.12.2020r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji - pobierz
 • Umowa Nr 218/2020 z 10.12.2020r. - stwierdzanie zgonu - pobierz
 • Umowa Nr 219/2020 z 11.12.2020r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa Nr 220/2020 z 14.12.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa Nr 221/2020 z 08.12.2020r. - w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa Nr 222/2020 z 17.12 2020r. - świadczenie usługi tłumaczenia on-line języka migowego  - pobierz
 • Umowa Nr 223/2020 z 17.12.2020r. - o dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy'' - pobierz
 • Umowa Nr 224/2020 z 18.12.2020r. - monitorowanie radiowego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz
 • Umowa Nr 225/2020 z 18.12.2020r. - zamieszczanie publikacji na portalu WPU24 - pobierz
 • Umowa Nr 226/2020 z 21.12.2020r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej (Plocman Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 227/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa Nr 228/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa Nr 229/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa Nr 230/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (NETIA S.A.) - pobierz
 • Umowa Nr 231/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 232/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa Nr 233/2020 z 22.12.2020r. - systematyczna dostawa prasy - pobierz
 • Umowa Nr 234/2020 z 22.12.2020r. - wykonanie usług medycznych - pobierz
 • Umowa Nr 235/2020 z 22.12.2020r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni autobusowej oraz terenu wokół - pobierz
 • Umowa Nr 236/2020 z 22.12.2020r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz
 • Umowa Nr 237/2020 z 22.12.2020r. - usługi pocztowe - pobierz
 • Umowa Nr 238/2020 z 22.12.2020r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Umowa Nr 239/2020 z 23.12.2020r. - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych - pobierz
 • Umowa Nr 240/2020 z 30.12.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa Nr 241/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa Nr 242/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa Nr 243/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa Nr 244/2020 z 31.12.2020r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa Nr 245/2020 z 31.12.2020r. - o usuwaniu w roku 2021 pojazdów z dróg i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa Nr 246/2020 z 31.12.2020r. - o usuwaniu w roku 2021 pojazdów z dróg i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa Nr 247/2020 z 31.12.2020r. -  zamieszczanie publikacji w Tygodniku Ciechanowskim - pobierz
 • Umowa Nr 248/2020 z 31.12.2020r. - zamieszczanie publikacji na portalu www.pułtusk24.pl - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 14:16:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 08:39:01
 • Liczba odsłon: 8019
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056351]

przewiń do góry