ROK 2020
 
 • Umowa nr 1/2020 z 2 stycznia 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 2/2020 z 7 stycznia 2020r. - wynajem autokaru wraz z kierowcą do przewozu osób w ramach projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz  
 • Umowa nr 3/2020 z 8 stycznia 2020r. - publikacja na portalu www.pultusk24.pl baneru informacyjnego - pobierz 
 • Umowa nr 4/2020 z 13 stycznia 2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 5/2020 z 10 stycznia 2020r. - dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych - pobierz
 • Umowa nr 6/2020 z 1 stycznia 2020r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków budynku poczekalni autobusowej - pobierz
 • Umowa nr 7/2020 z 1 stycznia 2020r. - zaopatrzenie w wodę - pobierz
 • Umowa nr 8/2020 z 1 stycznia 2020r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 9/2020 z 13 stycznia 2020r. - przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku w 2020r. - pobierz 
 • Umowa nr 10/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 11/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 12/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 13/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 14/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 15/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 16/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 17/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 18/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 19/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 20/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji 
 • Umowa nr 21/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 22/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 23/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 24/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 25/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 26/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 27/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 28/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 29/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 30/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 31/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 32/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 33/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 34/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 35/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 36/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 37/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
  Umowa nr 38/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 39/2020 z 15 stycznia 2020r. - umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 40/2020 z 15 stycznia 2020r. - publikacja informacji dotyczących realizowanych przez Powiat Pułtuski działań statutowych w celu promocji - pobierz
 • Umowa nr 41/2020 z 17 stycznia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 42/2020 z 21 stycznia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 43/2020 z 27 stycznia 2020r. - rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla uczestników projektu pn. "Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - pobierz 
 • Umowa nr 44/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 45/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 46/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 47/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 48/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 49/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 50/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 51/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 52/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 53/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 54/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 55/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 56/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 57/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 58/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 59/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 60/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 61/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 62/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 63/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 64/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 65/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 66/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 67/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 68/2020 z 27 stycznia 2020r. -  umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a uczestnikiem mobilności w ramach projektu pn."Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli" - umowa do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Umowa nr 69/2020 z 30 stycznia 2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 70/2020 z 30 stycznia 2020r. - wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 71/2020 z 30 stycznia 2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 72/2020 z 30 stycznia 2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 73/2020 z 30 stycznia 2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 74/2020 z 30 stycznia 2020r. - zakładanie ewidencji wojskowej na potrzeby kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 75/2020 z 30 stycznia 2020r. - przeprowadzenie zajęć świetlicowych z osobami stającymi do  kwalifikacji wojskowej - pobierz
 • Umowa nr 76/2020 z 3 lutego 2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 77/2020 z 30 stycznia 2020r. - świadczenie usługi tłumaczenia on - line języka migowego  - pobierz
 • Umowa nr 78/2020 z 5 lutego 2020r. - nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz
 • Umowa nr 79/2020 z 6 lutego 2020r. - prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 80/2020 z 7 lutego 2020r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych - pobierz
 • Umowa nr 81/2020 z 10 lutego 2020r. - udostępnianie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz  
 • Umowa nr 82/2020 z 31 stycznia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 85/2020 z 19 lutego 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 86/2020 z 19 lutego 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 87/2020 z 19 lutego 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 88/2020 z 19 lutego 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 89/2020 z 21 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 90/2020 z 21 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 91/2020 z 21 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 92/2020 z 27 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 93/2020 z 24 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 94/2020 z 24 lutego 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 95/2020 z 25 lutego 2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną  - pobierz
 • Umowa nr 96/2020 z 28 lutego 2020r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM Przewodniczących Rad Samorządów Terytorialnych - pobierz
 • Umowa nr 97/2020 z 28 lutego 2020r. - organizacja szkoleń w ramach FORUM Skarbników - pobierz
 • Umowa nr 98/2020 z 28 litego 2020r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transporty zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa nr 99/2020 z 2 marca 2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej zawodów sportowych - pobierz
 • Umowa nr 100/2020 z 28 lutego 2020r. - wykład - pobierz 
 • Umowa nr 101/2020 z 28 lutego 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 102/2020 z 28 lutego 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 103/2020 z 6 marca 2020r. - wykład - pobierz
 • Umowa nr 104/2020 z 9 marca 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 105/2020 z 30 marca 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 106/2020 z 12 marca 2020r. - użyczenie łodzi - pobierz
 • Umowa nr 107/2020 z 3 kwietnia 2020r . - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną -  pobierz
 • Umowa nr 108/2020 z 1 kwietnia 2020r. - przebudowa instalacji sanitarnej i deszczowej - pobierz
 • Umowa nr 109/2020 z 3 kwietnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 110/2020 z 3 kwietnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 111/2020 z 15 kwietnia 2020r. - umowa na dostawę laptopów dot. projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach PO PC - pobierz
 • Umowa nr 112/2020 z 21 kwietnia 2020r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz
 • Umowa nr 113/2020 z 27 kwietnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 114/2020 z 29 kwietnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 115/2020 z 04 maja 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 116/2020 z 30 kwietnia 2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 117/2020 z 17 kwietnia 2020r. - powierzenie grantu w ramach PO PC na lata 2014-2020 - zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - pobierz  
 • Umowa nr 118/2020 z 14 maja 2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 119/2020 z 27 maja 2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Polkomtel Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 120/2020 z 28 maja 2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną  - pobierz
 • Umowa nr 121/2020 z 28 maja 2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 122/2020 z 5 czerwca 2020r. - dzierżawa nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 123/2020 z 10 czerwca 2020 r. - o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pobierz
 • Umowa nr 124/2020 z 18 czerwca 2020r. - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Umowa nr 125/2020 z 16 czerwca 2020r. - zaopatrzenie w wode i odprowadzanie ścieków - pobierz
 • Umowa nr 126/2020 z 1 lipca 2020r. - wykonanie na rzecz Powiatu Pułtuskiego obsługi kasowej - pobierz
 • Umowa nr 127/2020 z 10 lipca 2020r. - opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej - pobierz
 • Umowa nr 128/2020 z 9 lipca 2020r. - w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - pobierz
 • Umowa nr 129/2020 z 9 lipca 2020r. - w sprawie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - pobierz
 • Umowa nr 130/2020 z 9 lipca 2020r. - o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy'' w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - pobierz
 • Umowa nr 131/2020 z 29 czerwca 2020r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pułtuskiemu - pobierz
 • Umowa nr 132/2020 z 10 lipca 2020r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębów Lemany i Pniewo Kolonia gmina Zatory - pobierz
 • Umowa nr 133/2020 z 21 lipca 2020r. - udostępnienie nieruchomości - pobierz
 • Umowa nr 134/2020 z 23 czerwca 2020r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej - pobierz 
 • Umowa nr 135/2020 z 31 lipca 2020r. wykonanie operatów szacunkowych - pobierz
 • Umowa nr 136/2020 z 31 lipca 2020r. - dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 137/2020 z 3 sierpnia 2020r. - opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pułtuskiego na lata 2020-2024" - pobierz
 • Umowa nr 138/2020 z 30 lipca 2020r. - w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19'' - pobierz
 • Umowa nr 139/2020 z 5 sierpnia 2020r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 140/2020 z 5 sierpnia 2020r. - umożliwienie korzystania z serwisu w domenie internetowej - pobierz
 • Umowa nr 141/2020 z 05 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 142/2020 z 05 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 143/2020 z 05 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 144/2020 z 05 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 145/2020 z 04 sierpnia 2020r. - udzielenie pomocy rzeczowej - dostawa oczyszczaczy powietrza - pobierz
 • Umowa nr 146/2020 z 11 sierpnia 2020r. - zakup laptopów i bezterminowego oprogramowania w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz
 • Umowa nr 147/2020 z 11 sierpnia 2020r. - zakup środków ochronnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz 
 • Umowa nr 148/2020 z 14 sierpnia 2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 149/2020 z 14 sierpnia 2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 150/2020 z 14 sierpnia 2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 151/2020 z 14 sierpnia 2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 152/2020 z 14 sierpnia 2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 153/2020 z 19 sierpnia 2020r. - roboty remontowe i zabezpieczające budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie wraz z robotami towarzyszącymi  - pobierz
 • Umowa nr 155/2020 z 18 sierpnia 2020r. w sprawie dofinansowania zadania własnego - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa nr 156/2020 z 25 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 157/2020 z 25 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 158/2020 z 25 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 159/2020 z 25 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 160/2020 z 28 sierpnia 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 161/2020 z 02 września 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 163/2020 z 18 września 2020r. - realizacja zadania publicznego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej pod nazwą Rękodzieło Puszczy Białej - pobierz
 • Umowa nr 164/2020 z 18 września 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 165/2020 z 18 września 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 166/2020 z 23 września 2020r. - realizacja wykładu w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi" - pobierz
 • Umowa nr 167/2020 z 23 września 2020r. - dostawa samochodu marki FORD TRANSIT CUSTOM L2 - pobierz
 • Umowa nr 168/2020 z 21 września 2020r. - o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III'' w obszarze D - pobierz
 • Umowa nr 169/2020 z 30 września 2020r. - darowizna składnika mienia ruchomego - pobierz
 • Umowa nr 170/2020 z 29 września 2020r.  - inspektor nadzoru przy pracach związanych z modernizacją EGIB obrębu Lemany i Pniewo Kolonia gm. Zatory - pobierz
 • Umowa nr 171/2020 z  29.09.2020 r. - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Pułtusku obręb 28 i 29 do celów ustalenia odszkodowań - pobierz
 • Umowa nr 172/2020 z 29.09.2020 r. - wykonanie  operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Pułtusku obręb 20, 23, 24 do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - pobierz
 • Umowa nr 173/2020 z 05.10.2020r. - zabezpieczenie pod względem opieki medycznej mistrzostw powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 175/2020 z 09 października 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 176/2020 z 09 października 2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 177/2020 z 07.10.2020 r. - Umowa nr U.POWR.2.8-057/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Pułtusk, ul. T. Kwiatkowskiego 19A, 06-100 Pułtusk-pobierz
 • Umowa nr 178/2020 z 14.10.2020r. - umowa użyczenia ściany budynku na mural - pobierz
 • Umowa nr 179/2020 z 15.10.2020r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia/ustalenia granic działki 114 położonej w obrębie Szyszki gm. Gzy - pobierz
 • Umowa nr 180/2020 z 20.10.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 181/2020 z 20.10.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 182/2020 z 16.10.2020r. -  - Umowa nr U.POWR.2.8-055/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Ołdaki, Ołdaki 7 , 06-126 Gzy - pobierz
 • Umowa nr 183/2020 z 16.10.2020r. -  Umowa nr U.POWR.2.8-056/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej  w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków POWER, zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Pułtuskim - Grant realizowany przez DPS Obryte, Obryte 188, 07-215 Obryte - pobierz
 • Umowa nr 184/2020 z 26.10.2020r. na zakup środków ochrony indywidualnej z projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - pobierz
 • Umowa nr 185/2020 z 23.07.2020 - umowa nr B/UMWM-UF/UM/ES/2014/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" -pobierz 
 • Umowa nr 186/2020 z dnia 29.10.2020r - Weryfikacja danych ewidencyjnych polegająca na doprowadzeniu do zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych w odniesieniu nieruchomości położonych w obrębie Łubienica Superunki, gmina Pokrzywnica, oznaczonych jako działki 34/2, 34/4, 34/5 - pobierz 
 • Umowa nr 187/2020 z dnia 2.11.2020r. - wynajęcie działki do prowadzenia punktu diagnostyki mobilnej w kierunku COVID-19 - pobierz
 • Umowa nr 188/2020 z 05.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 189/2020 z 05.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 190/2020 z 12.11.2020r. - dotycząca sporządzenia dokumentacji geodezyjnej z podziału dz. nr 511, 390, 524 położonych w Pułtusku do celów zwrotu nieruchomości  - pobierz
 • Umowa nr 191/2020 z 09.11.2020r. - Umowa o powierzenie grantu COVID.19.07.24 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 192/2020 z 09.11.2020r. - Umowa o powierzenie grantu COVID.19.07.30 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Obrytem - pobierz
 • Umowa nr 193/2020 z 09.11.2020r. - Umowa o powierzenie grantu COVID.19.07.95 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS zawarta pomiędzy NFZ-Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Pułtuskim prowadzącym DPS w Ołdakach - pobierz
 • Umowa nr 194/2020 z 10.11.2020r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Umowa nr 195/2020 z 10.11.2020r. w sprawie dofinansowania zadania własnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa nr 196/2020 z 17.11.2020r. - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - pobierz
 • Umowa nr 197/2020 z 10.11.2020r. w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 198/2020 z 18.11.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 199/2020 z 18.11.2020r. - dotycząca użyczenia Gminie Pokrzywnica działki nr 208 w Dzbanicach - pobierz
 • Umowa nr 200/2020 z 10.11.2020r. o realizację zadania publicznego pt. "Powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu NPP lub świadczenia NPO oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021 roku" - pobierz
 • Umowa nr 201/2020 z 19.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 202/2020 z 19.11.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 203/2020 z 23.11.2020r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 204/2020 z 23.11.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa nr 205/2020 z 23.11.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa nr 207/2020 z 02.11.2020r. - produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających - pobierz
 • Umowa nr 209/2020 z 26.11.2020 - umowa użyczenia gruntu na podejmowanie działań związanych z remontem przydrożnej kapliczki w miejscowości Nowe Niestępowo- pobierz
 • Umowa nr 208/2020 z 30.11.2020 r. - wykonanie  operatu szacunkowego nieruchomości położonej w obrębie Borza Strumiany gm. Gzy dz.128/2  dla potrzeb sprzedaży
 • Umowa nr 210/2020 z 30.11.2020r. - zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 211/2020 z 01.12.2020r. - w sprawie dofinansowania zadania własnego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876) - prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej - pobierz
 • Umowa nr 212/2020 z 03.12.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 213/2020 z 03.12.2020r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz
 • Umowa nr 214/2020 z 04.12.2020r. - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - pobierz 
 • Umowa nr 215/2020 z 04.12.2020r. - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r. - pobierz
 • Umowa nr 216/2020 z 09.12.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości droga elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 217/2020 z 10.12.2020r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji - pobierz
 • Umowa nr 218/2020 z 10.12.2020r. - stwierdzanie zgonu - pobierz
 • Umowa nr 219/2020 z 11.12.2020r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Umowa nr 220/2020 z 14.12.2020r. - udostępnienie danych z Rejestru Cen Nieruchomości drogą elektroniczną - pobierz
 • Umowa nr 221/2020 z 08.12.2020r. - w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP dla Powiatu Pułtuskiego - pobierz
 • Umowa nr 222/2020 z 17.12 2020r. - świadczenie usługi tłumaczenia on-line języka migowego  - pobierz
 • Umowa nr 223/2020 z 17.12.2020r. - o dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy'' - pobierz
 • Umowa nr 224/2020 z 18.12.2020r. - monitorowanie radiowego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz
 • Umowa nr 225/2020 z 18.12.2020r. - zamieszczanie publikacji na portalu WPU24 - pobierz
 • Umowa nr 226/2020 z 21.12.2020r. - administrowanie domenami oraz hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej (Plocman Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 227/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa nr 228/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa nr 229/2020 z 21.12.2020r. - korzystanie z Kanalizacji kablowej (Orange Polska S.A.) - pobierz
 • Umowa nr 230/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (NETIA S.A.) - pobierz
 • Umowa nr 231/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 232/2020 z 21.12.2020r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych (Slican Sp. z o.o.) - pobierz
 • Umowa nr 233/2020 z 22.12.2020r. - systematyczna dostawa prasy - pobierz
 • Umowa nr 234/2020 z 22.12.2020r. - wykonanie usług medycznych - pobierz
 • Umowa nr 235/2020 z 22.12.2020r. - utrzymanie porządku i czystości Poczekalni autobusowej oraz terenu wokół - pobierz
 • Umowa nr 236/2020 z 22.12.2020r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz
 • Umowa nr 237/2020 z 22.12.2020r. - usługi pocztowe - pobierz
 • Umowa nr 238/2020 z 22.12.2020r. - przegląd konserwacyjny oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Umowa nr 239/2020 z 23.12.2020r. - doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych - pobierz
 • Umowa nr 240/2020 z 30.12.2020r. - użyczenie wyposażenia - pobierz
 • Umowa nr 241/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 242/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 243/2020 z 28.12.2020r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz
 • Umowa nr 244/2020 z 31.12.2020r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Umowa nr 245/2020 z 31.12.2020r. - o usuwaniu w roku 2021 pojazdów z dróg i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 246/2020 z 31.12.2020r. - o usuwaniu w roku 2021 pojazdów z dróg i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Umowa nr 247/2020 z 31.12.2020 -  zamieszczanie publikacji w Tygodniku Ciechanowskim - pobierz
 • Umowa nr 248/2020 z 31.12.2020 - zamieszczanie publikacji na portalu www.pułtusk24.pl - pobierz
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-07 14:16:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 15:35:51
 • Liczba odsłon: 1737
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7855598]

przewiń do góry