ROK 2010

 • PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w zakresie realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji otrzymanych z MUW w 2009 r. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 70005, 71013, 71014, 71015, 85202, 85218, przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przez Jadwigę Mórawską starszego inspektora w Wydziale Kontroli i Audytu MUW w Warszawie w dniach 15.02.2010 r. do 12.03.2010 r. na podstawie upoważnienia Nr 46/2010 do przeprowadzenia kontroli i programu kontroli z dnia 8 lutego 2010 r. – do wglądu w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

 • Informacja pokontrolna 1/UDA-RPMA.03.01.00-14-153/08-00 z dnia 28 października 2010 r. z kontroli planowej realizacji projektu pt. „Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim” zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu przeprowadzonej w dniach 05-07 października 2010 r. przez Pana Artura Tomaszewskiego – Kierownika Zespołu Kontrolującego, Panią Joannę Spotan – Członka Zespołu Kontrolującego oraz Pana Wojciecha Kaczorowskiego – Członka Zespołu Kontrolującego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Białowiejska 5.

 • PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej obejmującej realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej: rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców , przeprowadzonej w dniach od 01 do 10 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 przez Panią Bogumiłę Bedrę – starszego inspektora w Wydziale Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego Nr 1384/2010 znakWKA.VII.0939/1384/10 z dnia 8 listopada 2010 r. – pobierz

 • PROTOKÓŁ z kontroli problemowej stanu przygotowań powiatu pułtuskiego w zakresie obrony cywilnej przeprowadzonej w dniach 15-16 grudnia 2010 r. przez Panią Ewę Piórko – starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) w Warszawie, Pana Andrzeja Ryszkę – starszego inspektora wojewódzkiego w WBiZK MUW w Warszawie oraz Pana Czesława Sokolskiego – inspektora wojewódzkiego w WBiZK MUW w Warszawie – pobierz

 • PROTOKÓŁ z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przeprowadzonej w dniu 22 grudnia 2010r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie - pobierz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-06 12:45:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-19 12:13:27
 • Liczba odsłon: 6816
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115235]

przewiń do góry