.

Projekt „ EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia  mieszkańców powiatu pułtuskiego ”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia  na regionalnym rynku pracy.

W okresie 08.02.2011r. – 10.03.2011r. w ramach projektu organizowany był kurs fryzjerski   z elementami wizażu.   W kursie uczestniczyło 10 osób. Uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu m.in. pielęgnacji włosów, technik strzyżenia damskiego i męskiego, modelowania, koloryzacji włosów oraz wizażu.

Uczestnicy kursu mieli zapewniony catering na zajęciach, otrzymali materiały piśmiennicze i podręczniki oraz wyprawkę fryzjerską: nożyczki fryzjerskie, degażówki, grzebień do strzyżenia, szczotki do modelowania, klipsy do włosów, pelerynki.

Wszyscy uczestnicy zaliczyli teoretyczną i praktyczną część egzaminu i 10 marca 2010r. odebrali zaświadczenia poświadczające ukończenie kursu.   Dla trzech uczestniczek została zapewniona opieka and dzieckiem/dziećmi podczas udziału w zajęciach. Dodatkowo osoby mieszkające poza Pułtuskiem otrzymają zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Okres realizacji projektu:

1 lipca 2010r. –   30 czerwca 2011r.

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Wydział Rozwoju i Promocji ul. 3 Maja 20, I piętro, pok. nr 3 (budynek Bursy Szkolnej), tel. 023 692 33 50    

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodała:K.G.

________________________________________________________

.

Projekt „ EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia  mieszkańców powiatu pułtuskiego ”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia  na regionalnym rynku pracy.

Realizacja projektu „Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” rozpoczęła się w lipcu 2010r. Do marca 2011r. ponad sto osób bezrobotnych z terenu powiatu pułtuskiego rozpoczęło udział w bezpłatnych kursach, których tematyka została dostosowana do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz zainteresowań osób objętych wsparciem.

W listopadzie 2010r. czterdziestu dziewięciu uczestników projektu wzięło udział w trzydniowych wyjazdowych warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych . Uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, asertywności, równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym. Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na miejsce warsztatów, zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.

W okresie 26.10 – 3.12. 2010r.odbywał się kurs kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją paznokci, w którym wzięło udział 10 kobiet . Wszystkie uczestniczki zaliczyły teoretyczną i praktyczną część egzaminu i 3 grudnia 2010r. odebrały zaświadczenia o ukończenie kursu oraz upominki od firmy szkolącej w postaci kuferka z kosmetykami. Po zakończeniu kursu osoby mieszkające poza Pułtuskiem otrzymały zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Od 16 grudnia 2010r.  realizowany jest kurs prawo jazdy kategorii „C”, w którym uczestniczy 25 osób . Uczestnicy kursu mieli zapewnione bezpłatne badania lekarskie, odbyli teoretyczną cześć zajęć i rozpoczęli zajęcia praktyczne.

W okresie 26.01.- 28.02.2011r. odbywał się kurs przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator , na którym uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu m.in. zagadnień  finansowo – prawnych, negocjacji handlowych, komunikacji  interpersonalnej, pozyskiwania  klientów, utrzymywania kontaktów handlowych, zarządzania czasem  i celem oraz uczyli się obsługi komputerowego programu sprzedażowego. W kursie uczestniczyło 10  osób .

W lutym 2011r. rozpoczęły się kolejne kursy: 8.02. fryzjerstwo z elementami wizażu (10 uczestników) , 14.02. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (10 uczestników) , 15.02. księgowość komputerowa (10 uczestników).

28 lutego rozpoczął się najdłuższy z kursów, realizowanych w ramach projektu: przewodnik turystyczny (przewodnik terenowy po województwie mazowieckim) ( 10 uczestników ). Kurs realizowany jest przez  Warszawski Oddział Przewodników PTTK. Uczestnicy odbywają 250 godzin zajęć, w tym cztery jednodniowe wycieczki szkoleniowe po województwie mazowieckim. Program kursu obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu kultury i sztuki województwa mazowieckiego, historii Polski, geografii turystycznej Polski, terenoznawstwa, topografii,  metodyki prowadzenia grup wycieczkowych, oraz zagadnień z psychologii i socjologii. Uczestnicy kursu przewodnik turystyczny oraz przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator po zakończeniu kursów wezmą udział w darmowym kursie prawo jazdy kategorii „B”. 1 marca zajęcia teoretyczne rozpoczęli uczestnicy kursu prawo jazdy kategorii „C+E”(E po C), a 7 marca uczestnicy kursu prawo jazdy kategorii „D” (4 osoby „D” po „C” i 6 osób „D” o „B”) Dodatkowo 16 uczestniczek projektu  otrzymało wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi bądź osobą zależną w trakcie trwania zajęć.Całkowita wartość projektu wynosi: 759 708,00zł.Okres realizacji projektu: 1 lipca 2010r. –  30 czerwca 2011r.

Biuro projektu: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Wydział Rozwoju i Promocji ul. 3 Maja 20, I piętro, pok. nr 3 (budynek Bursy Szkolnej), tel. 023 692 33 50.      

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodała:K.G.

_____________________________________________________________________________________________________

.

Człowiek – najlepsza inwestycja

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU

„EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia  na regionalnym rynku pracy.

Adresowany do osób bezrobotnych zameldowanych na terenie powiatu pułtuskiego.

W ramach projektu realizowane są następujące kursy :

 • Przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator  + Prawo jazdy kategorii B
 • Przewodnik turystyczny + Prawo jazdy kategorii B
 • Fryzjerstwo z elementami wizażu
 • Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją paznokci
 • Księgowość komputerowa
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Prawo jazdy kategorii C
 • Prawo jazdy kategorii C+E
 • Prawo jazdy kategorii D

Ponadto wybrane osoby wezmą udział w Warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
Uczestniczki i uczestnicy projektu mają prawo do uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdu na miejsce szkolenia (w przypadku kursów odbywających się poza miejscem zamieszkania),
 • Zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat, dzieckiem/dziećmi powyżej 7 lat wymagającym/i ze względu na stan zdrowia stałej opieki, osobą zależną (w przypadku kursów: Przewodnik turystyczny, Przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator, Fryzjerstwo z elementami wizażu, Kosmetyczny z elementami makijażu i stylizacją paznokci, Księgowość komputerowa, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej).

Okres realizacji projektu :
1 lipca 2010r. –  30 czerwca 2011r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach zapraszamy do Biura Projektu:
Starostwo Powiatowe w Pułtusku, wydział Rozwoju i Promocji, ul 3 Maja 20, I pietro, pokój nr 3 (Budynek Bursy Szkolnej)

Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji tel. 023 692 33 50

Załącznik i:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pobierz
Formularz zgłoszeniowy: pobierz

Dodała:K.G.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 14:29:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 14:30:22
 • Liczba odsłon: 6353
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056261]

przewiń do góry