• Rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Stosownie do treści art. 4 ust. 1 i w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294 tj.) od 16 maja 2020r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (aktualizacja 08.01.2024 r.)
 • INFORMATOR "Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja" (22.02.2023 r.)

 

Rok 2024

 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w Powiecie Pułtuskim w 2024 r. - pobierz
 • Informacja dot. procedury  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w 2024 roku - pobierz.pdf (pobierz.docx)

 • Strona internetowa dedykowana dla zadania (prowadzona przez Fundację Inter Vivos) - link (otwiera się w tym samym oknie)
  Dedykowany dla zadania profil na portalu społecznościowym Facebook - link (otwiera się w tym samym oknie)
  Materiał audio, zawierający informację o lokalizacji punktu i godzinach jego pracy
  Newsletter Prawniczy Fundacji Inter Vivos nr 1/2024 (Newsletter zawiera informacje o najważniejszych zmianach wprowadzonych do obrotu prawnego w okresie od stycznia do lutego 2024 r.)
 • ZBIORCZA INFORMACJA o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzona przez Starostę Pułtuskiego

 

Rok 2023

 

Rok 2022

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2023r. - pobierz.pdf / pobierz.docx
  Uchwała Nr 751/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2023r. - pobierz.pdf
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - pobierz.pdf
 • ZBIORCZA INFORMACJA o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzona przez Starostę Pułtuskiego
 • Informacja dot. udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji w powiecie pułtuskim w 2022r. - pobierz.pdf / pobierz.doc

 

Rok 2021

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
  Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r. - pobierz
  Klauzula informacyjna - pobierz
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - pobierz
  Uchwała Nr 544/2021 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2022r. - pobierz
 • ZBIORCZA INFORMACJA o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzona przez Starostę Pułtuskiego
  • za I kwartał 2021 roku - pobierz
  • za II kwartał 2021 roku - pobierz
  • za III kwartał 2021 roku - pobierz
  • za IV kwartał 2021 roku - pobierz
 • Komunikat dot. wznowienia stacjonarnej działalności punktów NPP - pobierz
 • Informacja dot. udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Mediacji w powiecie pułtuskim w 2021r. - pobierz
 • Informacja dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - pobierz

Rok 2020

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - pobierz
 • Informacja o zawieszeniu udzielania porad prawnych udzielanych osobiście - pobierz
 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r." - pobierz
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2021r." - pobierz
 • ZBIORCZA INFORMACJA o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej sporządzona przez Starostę Pułtuskiego
  • za I kwartał 2020 roku - pobierz
  • za II kwartał 2020 roku - pobierz
  • za III kwartał 2020 roku - pobierz
  • za IV kwartał 2020 roku - pobierz
 • Przywrócenie świadczenia porad osobiście od 15 czerwca 2020r. - pobierz
 • Komunikat Starosty Pułtuskiego w związku z zagrożeniem koronawirusem - pobierz
 • Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z zagrożeniem koronawirusem  - pobierz
 • HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO oraz MEDIACJI w 2020 r. od 17.02.2020r. - pobierz
 • Komunikat dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - pobierz
 • HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO oraz MEDIACJI w 2020 r. - pobierz
 • Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Pułtuskiego z 27 listopada 2019r. w spr. zasad rejestracji wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Obywatelskiego i Mediacji w Powiecie Pułtuskim w 2020r. - pobierz

Rok 2019

 • Informacja o wyborze oferty i udzieleniu dotacji w 2020r. - pobierz
 • Informacja Komisji Konkursowej z 10.12.2019r. - wyniki analizy ofert - pobierz
 • Informacja nt. otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 roku - pobierz
 • Informacja dot. realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej przez Powiat Pułtuski w 2020r. - pobierz
 • Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - grudzień 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - grudzień 2019r. - pobierz
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej powoływanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji ( formularz załączony pod ogłoszeniem) - pobierz
 • Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia na realizację zadania publicznego z zakresu: powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 roku - pobierz
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji na terenie powiatu pułtuskiego w 2020 roku - pobierz  
 • Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - listopad 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - listopad 2019r. - pobierz
 • Informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pułtuskim za okres 01.01. - 30.06.2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - wrzesień 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - wrzesień 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - lipiec 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - lipiec 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - czerwiec 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku - czerwiec 2019r. - pobierz
 • Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pułtuskim w 2018 roku - pobierz
 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - maj 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - maj 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Winnicy - kwiecień 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie przy ul. 3 Maja w Pułtusku - kwiecień 2019r. - pobierz
 • Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę Pułtuskiego za 2018 rok - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w marcu 2019r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w marcu 2019r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lutym 2019r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lutym 2019r. - punkt w Winnicy - pobierz  
 • Zasady rejestracji wizyt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obowiązujące od 01.01.2019r. - pobierz
 • Informacja Prezydenta RP dot. systemu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Informacja o wyborze oferty na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Notatka służbowa dot. upływu terminu składania ofert w Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. - pobierz
 • Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw - pobierz
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - pobierz
 • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego świadczonych w 2019r. w Powiecie Pułtuskiem - pobierz
 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. - pobierz
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pułtuskiego w 2019r. - pobierz

Rok 2018

 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w listopadzie 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w listopadzie 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Zbiorcza informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za III kwartał 2018r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w październiku 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w październiku 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej we wrześniu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej we wrześniu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w sierpniu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w sierpniu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Zbiorcza informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za I półrocze 2018r. - pobierz
 • Zbiorcza informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za II kwartał 2018r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lipcu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lipcu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czerwcu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czerwcu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w maju 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w maju 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę za I kwartał 2018r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwietniu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwietniu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w marcu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz  
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w marcu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lutym 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lutym 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Zbiorcza informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za 2017r. - pobierz  
 • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w 2018r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w styczniu 2018r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w styczniu 2018r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz

Rok 2017

 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2017r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2017r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Wykaz ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pułtuskim w 2018r." - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w listopadzie 2017r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w listopadzie 2017r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Pułtusku o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • uchwała Nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 października 2017r. - pobierz
 • załącznik do uchwały - pobierz
 • Zbiorcza informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za III kwartał 2017r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w październiku 2017r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w październiku 2017r. - punkt w Winnicy - pobierz
 • Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w budynku Urzędu Gminy w Winnicy - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej we wrześniu 2017r. - punkt w Pułtusku - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej we wrześniu 2017r. - punkt w Winnicy - pobierz  
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w sierpniu 2017r. - pobierz
 • Zbiorcza informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za I półrocze 2017r. - pobierz
 • Zbiorcza informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za II kwartał 2017r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lipcu 2017r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czerwcu 2017r.- pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w maju 2017r. - pobierz
 • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w kwietniu 2017r. - pobierz
 • Harmonogram udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w marcu 2017r. - pobierz
 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie powiatu pułtuskiego - pobierz

Rok 2016

 • Informacja dot. nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w powiecie pułtuskim w 2016r. - pobierz
 • Zbiorcza informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w grudniu 2016r. - pobierz
 • Ogłoszenie konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w listopadzie 2016r. - pobierz
 • Informacja dot. realizacji przez powiat pultuski ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej za okres od stycznia do czerwca 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w lipcu 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w czerwcu 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w maju 2016r. - pobierz
 • Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za I kwartał 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na marzec 2016r. - pobierz
 • Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na luty 2016r. - pobierz
 • Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej - pobierz
 • Zawiadomienie o wyborze oferty dot. realizacji zadania "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" - czytaj
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-16 13:40:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 14:31:41
 • Liczba odsłon: 37120
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056175]

przewiń do góry