Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Projekt  pn.
”NOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W POWIECIE PUŁTUSKIM”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Adresowany  do szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie powiatu pułtuskiego,

nauczycielek i nauczycieli  tych szkół/przedszkoli oraz dyrektorek i dyrektorów .

 

Okres realizacji 1 lipca 2013r. -30 września 2014r.

 

Główny cel projektu :

Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w 28 szkołach i 2 przedszkolach działających na terenie powiatu pułtuskiego poprzez wdrożenie w nich nowego systemu doskonalenia nauczycieli w terminie do 30.09.2014r.

 

Zadania w ramach projektu:

- przygotowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli, przeprowadzenie procesu wspomagania na terenie powiatu pułtuskiego i podsumowanie wyników,

- utworzenie i prowadzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia,

- zarządzanie projektem.

 


Regulamin projektu: .pdf  pobierz

Formularz zgłoszeniowy-Nauczyciel. :  .pdf pobierz / .doc pobierz

Deklaracja uczestnictwa szkoła /przedszkole:   .pdf pobierz / .doc pobierz

Deklaracja uczestnictwa nauczyciel/dyrektor:  .pdf pobierz / .doc pobierz

Oświadczenie:   .pdf pobierz / .doc pobierz

Oświadczenie-PEFS:  .pdf pobierz / .doc pobierz

Projekt:  .pdf   pobierz  / .doc  pobierz


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-----------------------------------------------------------------------------------

BIURO PROJEKTU:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

Wydział Rozwoju i Promocji

ul. 3 Maja 20, pokój nr 3

tel. 23 692 33 50


K.G.

____________________________________________________________________________________________-

12 sierpnia 2013r. zakończyła się rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w projekcie. Do projektu zostało zakwalifikowanych 28 szkół oraz 2 przedszkola zlokalizowane na terenie powiatu pułtuskiego.

Szkoły podstawowe:

1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie, Przewodowo Poduchowne 21, 06-126 Gzy;

2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie, Skaszewo Włościańskie, 06-126 Gzy;

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem, Obryte 114, 07-215 Obryte;

4.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie, Gzowo 5, 06-114 Pokrzywnica;

5.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym, Pobyłkowo Duże 15,

06-114 Pokrzywnica;

6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica;

7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie im. Witolda Machnowskiego, Nowe Niestępowo 3, 06-121 Pokrzywnica;

8.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Rudnickiej w Świerczach, ul. Pułtuska 26 c,

06-150 Świercze;

9.Publiczna Szkoła Podstawa w Świeszewie, Świeszewo 8, 06- 150 Świercze;

10.Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie, Strzegocin 4,06- 150 Świercze;

11.Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Błędostowo 23, 06-120 Winnica;

12.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zatorach, ul. Jana Pawła II 69, 07-217 Zatory;

13.Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciskach, Ciski 23, 07-217 Zatory;

14.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy, ul. Pułtuska 19,

06-120 Winnica;

Gimnazja

1. Publiczne Gimnazjum w Gzach im. Papieża Jana Pawła II , Gzy 59; 06-126 Gzy;

2. Publiczne Gimnazjum w Obrytem, Obryte 114, 07-215 Obryte;

3. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie, Dzierżenin 105; 06-114 Pokrzywnica;

4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach, ul. Pułtuska 26 c, 06-150 Świercze;

5. Publiczne Gimnazjum w Winnicy, ul. Pułtuska 19A, 06-120 Winnica;

6. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zatorach, ul. Jana Pawła II 69, 07-217 Zatory;

7. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pniewie, ul. 18 Maja 6, 07-214 Pniewo;

 

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku, ul. Piotra Skargi 2, 06- 100 Pułtusk;

2. Liceum Ogólnokształcące- innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, ul. 1000-lecia 12, 06-100 Pułtusk;

3.Technikum Nr 1 w Zespole Szkół im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, ul. 1000-lecia 12, 06-100 Pułtusk;

4.Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, ul. Marii Konopnickiej 9,06-100 Pułtusk;

5.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,   ul. Marii Konopnickiej 9,06-100 Pułtusk;

6.Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;   Golądkowo 41 G, 06-120 Golądkowo;

7.Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole   Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej; Golądkowo 41 G, 06-120 Golądkowo;

 

Przedszkola:

1. Samorządowe Przedszkole w Winnicy, ul. Wspólna 10,06-120 Winnica;

2.   Przedszkole Niepubliczne British School Clever w Pułtusku,ul. Śniegockiego 8f, 06-100 Pułtusk.


K.G.

____________________________________________________________________________________
28 sierpnia 2013r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim"


pomiędzy Powiatem Pułtuskim, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pułtusku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie - Filia w Pułtusku.

Celem działań stron porozumienia jest współpraca na rzecz wdrażania w powiecie pułtuskim nowego systemu doskonalenia nauczycieli.


Dodała: K.G.

_____________________________________________________________________________________Realizując postanowienia porozumienia o współpracy specjaliści z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku prowadzą  warsztaty/konsultacje grupowe/ wykłady o tematyce wynikającej z diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola przeprowadzonej przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji w szkołach/przedszkolach.


Warsztaty/konsultacje grupowe/wykłady realizowane są zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:


Lp.

Nazwa szkoły/przedszkola

Tematyka warsztatu

Liczba godzin warsztatu

Data

1.

PSP
Ciski

Warsztaty dla klasy V – Emocje - rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi

2x2

styczeń 2014 r.

 

Prelekcja dla rodziców - Wspieranie uczniów w nauce, współpraca ze szkołą

1

marzec 2014 r.

 

2.

Technikum
w Golądkowie

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

2

styczeń -marzec 2014 r.3.

PSP
Winnica

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

2

styczeń-marzec 2014 r.

 

Jak motywować dziecko do nauki

1

styczeń-luty 2014 r.

4.

Samorządowe Przedszkole
w Winnicy

Rola rodziców w sukcesie edukacyjnym dziecka.

4x1

styczeń-kwiecień 2014 r.

5.

PG
Winnica

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

5

styczeń 2014 r.

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców na temat wspierania dziecka do nauki

1

styczeń 2014 r.

6.

PSP
w Świerczach

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki

2

listopad 2013 r.

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

2

grudzień 2013 r.

 

Warsztaty dla rodziców uczniów
nt. Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2

kwiecień 2014 r.

 7.

PSP
Strzegocin

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

5

listopad 2013 r.
lub styczeń 2014 r.

 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki

2

listopad 2013 r.


8.

PSP
Błędostowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki

2

luty 2014 r.
J. Woś

Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się

2

grudzień 2013 r.

 

Warsztaty dla rodziców uczniów
nt. Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2

kwiecień 2014 r.

9.

PG
Pniewo

Warsztaty/prelekcja dla rodziców na temat: Wspomaganie dziecka w nauce

2

luty 2014 r. 

Dodała: A.M.

____________________________________________________________________


W ramach wdrażania projektu  nauczyciele konsultanci z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie wsparli zespół zarządzający projektem w zakresie doboru pomocy metodycznych dla szkół i przedszkoli, które zostaną zakupione z przeznaczeniem dla szkolnych bibliotek.

         MSCDN w Ciechanowie, jako instytucja wspierająca realizację projektu po raz kolejny zaangażowała się bezpośrednio w realizację zadania o charakterze merytoryczno- organizacyjnym.

W miesiącu czerwcu pracownicy merytoryczni MSCDN uczestniczyli w przygotowaniu wykazu literatury i pomocy metodycznych spójnych z realizowanymi w powiecie pułtuskim ofertami doskonalenia nauczycieli. Rekomendowane pozycje są sprawdzonym źródłem wiedzy odnoszącej się do obszarów pracy pozostających w kręgu zainteresowania szkól

i przedszkoli uczestniczących w projekcie.

         Dzięki współpracy z MSCDN powstała lista pomocy i publikacji, które zostaną zakupione w celu utrwalania wiedzy i uzyskanych kompetencji uczestników projektu, czyli dyrektorów/-ek szkół i przedszkoli i  nauczycieli/- ek. Jest to druga transza pomocy tego typu kierowana do szkół i przedszkoli, która bez wątpienia przyczyni się do wzrostu jakości pracy placówek oświatowych.

Dodała: K.G.


____________________________________________________________________

 

25 września 2014r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim”, będący pilotażem rozwiązań wypracowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na rzecz kompleksowego wspomagania szkół.

W konferencji wzięli udział: Marianna Hajdukiewicz - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Starosta Pułtuski – Edward Marek Wroniewski, Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku -Witold Saracyn, Katarzyna Jankowska- Dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Agnieszka Kowalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku,Marek Szajczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji, Katarzyna Gutowska - koordynatorka projektu,  przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu Andrzej Kaliszewski - Kierownik Wydziału MSCDN w Ciechanowie, Izabela Kosiorek Kierownik Filii BP w Pułtusku, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia,  dyrektorzy szkół i przedszkoli które wzięły udział w projekcie wraz z nauczycielami, prelegenci z Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz personel zarządzający projektem.

 

Na realizację działań związanych z pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli powiat uzyskał  dofinansowanie w kwocie 761 150,00 zł, składając w styczniu 2013r. wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.5. Kompleksowe Wspomaganie Rozwoju Szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Podstawowe założenia dla  opartego na nowych zasadach,  kompleksowego wspomagania szkół są następujące:

  1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, a nie wyłącznie do poszczególnych osób/ grup, jak dyrektor czy nauczyciele.
  2. Wspomaganie ma pomóc szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręczać jej i nie narzucać rozwiązań.
  3. Wspomaganie wynika z analizy sytuacji danej szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
  4. Wspomaganie jest procesem, odchodzi od samodzielnych pojedynczych, form doskonalenia. 

 

 

Do udziału w projekcie zakwalifikowano : 28 szkół, w tym 14 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 przedszkola zlokalizowane na terenie powiatu pułtuskiego. Łączna liczba osób, które podpisały deklaracje przystąpienia i udziału w projekcie wyniosła 482.

 

Oferta wsparcia, kierowana do szkół i przedszkoli, które brały udział w projekcie,   była wynikiem pogłębionej analizy sytuacji konkretnej placówki, do której była adresowana. Diagnozy potrzeb placówki dokonywał dyrektor, przy wsparciu Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. W wyniku tej analizy powstały Roczne Plany Wspomagania –   programy rozwojowe, które w roku szkolnym 2013-2014 były  realizowane w każdej/ym z 30 szkół/przedszkoli uczestniczących projekcie.

 

W ramach Rocznych Planów Wspomagania nauczyciele szkół/przedszkoli z terenu powiatu brali udział w wykładach, warsztatach, konsultacjach grupowych i indywidualnych w obszarze zgodnym z tematyką realizowanej w szkole/przedszkolu oferty doskonalenia.

Łącznie zrealizowano 1294 godzin szkoleń z ekspertami;  dodatkowo odbywały się spotkania nauczycieli z pracownikami PPP w Pułtusku – zaangażowanej na podstawie porozumienia o współpracy w realizację projektu oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

Na każdym etapie wdrażania zmian, radzie pedagogicznej towarzyszył  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). To zadaniem SORE było wspieranie dyrektora i nauczycieli
w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania, zbudowanego na podstawie wybranej przez szkołę/przedszkole oferty doskonalenia, pomoc w formułowaniu celów wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb, określeniu obszaru do rozwoju oraz dokumentowanie podejmowanych działań.

Aby dopełnić realizację Rocznych Planów Wspomagania, na terenie powiatu zostały utworzone cztery Sieci Współpracy i Samokształcenia : sieć 1 „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu” (sieć dyrektorów), sieć 2 "Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”, sieć 3 "Jak rozwijać twórcze myślenie dzieci. Praca z uczniem zdolnym”,   sieć 4 "Jak radzić sobie ze szkolną absencją –bezpieczeństwo w szkole” , skupiające łącznie około 100 nauczycieli (w tym dyrektorów) z różnych typów szkół, pracujących w obszarze jednego tematu. Uczestnicy każdej  sieci spotykali  się 5 razy w roku szkolnym   w odstępach średnio co dwa miesiące.  Łączna liczba spotkań sieci wyniosła 20. Między spotkaniami uczestnicy pracowali na platformie internetowej, która została udostępniona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (platforma pełni m.in. rolę forum wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnego). Każdą z sieci kierował Koordynator Sieci. Na spotkaniach sieci uczestnicy mieli możliwość korzystania ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Łącznie zrealizowano 45 godzin szkoleniowych z ekspertami zewnętrznymi.

 

Aktywne zaangażowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie –Wydział
w Ciechanowie, Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie - Filia w Pułtusku w realizację wspomagania w szkołach/przedszkolach przyczyniło się do zwiększenia kompleksowości wsparcia i zmniejszenia obaw szkół związanych ze zmianami i testowaniem nowych rozwiązań na rzecz systemu doskonalenia nauczycieli.

Na zakończenie realizacji projektu został opracowany Powiatowy Program Wspomagania zawierający podsumowanie działań realizowanych w ramach pilotażu jak również wskazówki do realizacji doskonalenia nauczycieli w oparciu o doświadczenia
z przeprowadzonego pilotażu.

 

Na konferencji zostały  przedstawione rezultaty osiągnięte w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia.

Więcej informacji o projekcie systemowym Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz o projekcie powiatu pułtuskiego znajdą Państwo na stronie internetowej: www.doskonaleniewsieci.pl    

 

Dodała K.G.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-05 11:06:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Gutowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-17 16:02:09
  • Liczba odsłon: 30308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115388]

przewiń do góry