I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 listopada 2014 r.   


Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. 
w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w pułtusku 
Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Starosty Pułtuskiego 
Uchwała Nr I/4/4014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru Wicestarosty Pułtuskiego 
Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Pułtusku
Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.
w spr. ustalenia wynagrodzenia Starosty Pułtuskiego   

II Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 17 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Budżetu i Finansów, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 
w spr. powołania Komisji Bezpieczeństwa , określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego 
Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów 
Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych 
Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji
Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w spr. powołania Przewodniczącego komisji Bezpieczeństwa
    

III Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2014 r.


Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

* załącznik do uchwały 

Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik  do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. -wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały 

* załącznik nr 7 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego   

* załącznik do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* objaśnienia przyjętych wartości 


Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2015   

Nr III/22/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.   -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały 

* załącznik nr 2 do uchwały 

* załącznik nr 3 do uchwały 

* załącznik nr 4 do uchwały 

* załącznik nr 5 do uchwały 

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały 

* załącznik nr 9 do uchwały 

* załącznik nr 10 do uchwały 

* uzasadnienie do uchwały 

Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 

w spr. wyboru delegata Powiatu Pułtuskiego do Związku Powiatów Polskich 

Uchwała Nr III/24/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.

w spr. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

* załącznik do uchwały  

 

IV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 lutego 2015 r.


Uchwała Nr IV/25/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022

* załącznik do uchwały cz. 1

* załącznik do uchwały cz. 2

Uchwała Nr IV/27/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2015-2022

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/28/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego.   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź  

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IV/30/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy komisji Polityki Regionalnej i Promocji

Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Polityki Regionalnej i Promocji, określenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.


V Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 6 marca 2015 r.


Uchwała Nr V/34/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr V/35/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

* załącznik do uchwały

(załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)


  VI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 marca 2015r.


Uchwała Nr VI/36/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VI/37/2015 z dnia 27 marca 2015 r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VI/38/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. przyjęcia dotacji na realizację projektu pn. "Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego " finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr VI/39/2015 z dnia 27 marca 2015r.

w spr. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie pułtuskim na lata 2015-2017.

* załącznik do uchwały


    VII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 maja 2015r.


Uchwała Nr VII/40/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015r.

w spr. zmian w uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015

Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały


VIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 15 czerwca 2015r.

U chwała Nr VIII/42/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Pułtuskiego za rok 2014.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź  

* załącznik do uchwały

* załącznik do regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała Nr VIII/44/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr VIII/45/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Uchwała Nr VIII/46/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr.zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 15 czerwca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 31 lipca 2015r.

Uchwała Nr IX/49/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na zmianę porozumienia o współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IX/50/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. określenia zadań finansowych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr IX/51/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik 1 do uchwały

* załącznik 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej 

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr IX/53/2015 z dnia 31 lipca 2015r.

w spr. wyrażenia zgody na wspólną realizację na zasadach Partnerstwa przez Gminę Pułtusk i Powiat Pułtuski koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania ciągów pieszo-rowerowych, zgłoszonych do Planu Działań Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ciechanowskiego.


X Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 25 sierpnia 2015r.


Uchwała Nr X/54/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr X/55/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały


XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 12 października 2015r.


Uchwała Nr XI/56/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. nabycia mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XI/57/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. nabycia mienia w formie darowizny

Uchwała Nr XI/58/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmiany zadań finansowych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* załącznik do uchwały.

Uchwała Nr XI/59/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. wyrażanie zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne- Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku Golądkowo-Pokrzywnica" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Uchwała Nr XI/60/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2016.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XI/61/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

* Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 12 października 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* Uzasadnienie do uchwały  


XII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 19 listopada 2015r.

Uchwała Nr XII/63/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do Programu współpracy

* załącznik do Zasad działania komisji konkursowych

* załącznik nr 2 do Programu współpracy

Uchwała Nr XII/64/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

w spr. przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z gminami powiatu pułtuskiego w projekcie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XII/65/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

w spr. zmiany zadań finansowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XII/66/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. uchwała opublikowana w Dz.Urz. Woj. Maz- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały 


XIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 22 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIII/68/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIII/69/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Obryte a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”.

Uchwała Nr XIII/70/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica, a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 340311W Ciepielin – Budy Ciepielińskie

Uchwała Nr XIII/71/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa  drogi gminnej Nr 340326W Dzbanice – Gzowo”.

Uchwała Nr XIII/72/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Powiatem Pułtuskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz zadania inwestycyjnego „Przebudowa  drogi gminnej Nr 340304W Pomocnia - Piskornia”.

Uchwała Nr XIII/73/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Uchwała Nr XIII/74/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/75/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015         Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/76/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2016                                Nr XIII/77/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* załącznik nr 7 do uchwały

* załącznik nr 8 do uchwały

* załącznik nr 9 do uchwały

* załącznik nr 10 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIII/78/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

zmieniająca Program Współpracy Powiatu Pułtuskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XIII/79/2015 z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

* załącznik do uchwały


XIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 stycznia 2016r.

Uchwała Nr XIV/80/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w powiecie Pułtuskim na lata 2016-2020

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIV/81/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr XIV/82/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik do uchwały

* załącznik nr 1 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 2 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 3 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* załącznik nr 4 do trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/83/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 26/3 położona we wsi Ołdaki)

Uchwała Nr XIV/84/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 30/8 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/85/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/7 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/86/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 45/8 położona we wsi Ołdaki).

Uchwała Nr XIV/87/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, wpisanej do rejestru zabytków, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej we wsi Ołdaki gmina Gzy.

Uchwała Nr XIV/88/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki nr 242/9, 242/10 i 242/11 położone w Pułtusku).

Uchwała Nr XIV/89/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. ustanowienia służebności.

(załącznik do wglądu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu)

Uchwała Nr XIV/90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/91/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady powiatu w pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

* załącznik nr 4 do uchwały

* załącznik nr 5 do uchwały

* załącznik nr 6 do uchwały

* uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XIV/92/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu

* załącznik nr 1 do uchwały - plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

* załącznik nr 2 do uchwały - plan pracy Komisji Spraw Społecznych

* załącznik nr 3 do uchwały - plan pracy Komisji Bezpieczeństwa

* załącznik nr 4 do uchwały - plan pracy komisji Polityki Regionalnej i Promocji


XV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 marca 2016r.

Uchwała Nr XV/93/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. określenia zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XV/94/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie ustanowienia służebności.
* załącznik  do uchwały   do wglądu w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pułtusku)
  Uchwała Nr XV/95/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany umowy w celu konsolidacji podmiotów leczniczych i współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na obszarze powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XV/96/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr.  wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę  mienia powiatu pułtuskiego oraz dalsze nim dysponowanie.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr XV/97/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XV/98/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
- uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XV/99/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. wskazania Wiceprzewodniczącego Rady  Powiatu do wystawiania i podpisywania polecenia wyjazdu służbowego  dla  Przewodniczącego
Uchwała Nr XV/100/2016 z dnia 29 marca 2016r.
w spr. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej


XVI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 11 maja 2016r.

Uchwała Nr XVI/101/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVI/102/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
 uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
  * załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVI/103/2016 z dnia 11 maja 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały

 XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 13 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XVII/104/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVII/105/2016 z dnia 13 czerwca 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.

-  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały        

  XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 czerwca 2016r.


Uchwała Nr XVIII/106/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie pułtuskim za rok 2015.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XVIII/107/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zbycia nieruchomości

  * uzasadnienie do uchwały.

*rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
Uchwała Nr XVIII/108/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. przekazania mienia w formie darowizny.
* uzasadnienie do uchwały.
Uchwała Nr XVIII/109/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XVIII/110/2016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2015.
Uchwała Nr XVIII/1112016 z dnia 27 czerwca 2016r.
w spr. absolutorium dla Zarządu Powiatu w pułtusku za rok 2015.
Uchwała Nr XVIII/112/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XVIII/113/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. 
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.
-  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
*załącznik nr 8 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 8 lipca 2016r.

Uchwała Nr XIX/114/2016 z dnia 8 lipca 2016r.
w spr. ustalenia formy i wysokości zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” 


XX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 26 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr XX/115/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XX/116/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Uchwała Nr XX/117/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XX/118/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik n1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XX/119/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XXI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 9 września 2016r.

Uchwała Nr XXI/120/2016 z dnia 9 września 2016r.

 w spr. zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
Uchwała Nr XXI/121/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. wyrażenia zgody i zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku Bylice-Klukowo" w ramach programu wieloletniego "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Uchwała Nr XXI/122/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* Uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXI/123/2016 z dnia 9 września 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* Uzasadnienie do uchwały

XXII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 7 października 2016r.

Uchwała Nr XXII/124/2016 z dnia 7 października 2016r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej współpracy z Gminą Pokrzywnica w celu realizacji  projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Uchwała Nr XXII/125/2016 z dnia 7 października 2016r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016  Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* Uzasadnienie do uchwały

XXIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 27 października 2016r.

Uchwała Nr XXIII/126/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIII/127/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
Uchwała Nr XXIII/128/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2017. -   uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIII/129/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
* załącznik  do uchwały
* załącznik nr 1 do Programu współpracy
*załącznik nr 2 do Programu współpracy
Uchwała Nr XXIII/130/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. realizacji przez Powiat Pułtuski niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
* załącznik do uchwały.
Uchwała Nr XXIII/131/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* Załącznik do uchwały
* Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały.
Uchwała Nr XXIII/132/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIII/133/2016 z dnia 27 października 2016r.
w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
* załącznik do uchwały.

XXIV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 listopada 2016r.

Uchwała Nr XXIV/134/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany zadań finansowych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXIV/135/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Pułtuskiego do partnerskiej realizacji projektu z Gminą Pułtusk w ramach Działania 4.3, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie, 4.3.1, Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów- Ścieżki i infrastruktura rowerowa.
Uchwała Nr XXIV/136/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. udzielenia pomocy finansowej
 Uchwała Nr XXIV/137/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
* rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. 
Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych Wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXIV/139/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały

XXV Sesja Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXV/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
* załącznik do uchwały
Uchwała nr XXV/141/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXV/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wyrażanie zgody na udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Powiatu Pułtuskiego.
Uchwała Nr XXV/143/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030
* załącznik do uchwały
Uchwała  Nr XXV/144/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXV/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2016r. uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* uzasadnienie do uchwały
Uchwała Nr XXV/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
* załącznik do uchwały
Uchwała Nr XXV/147/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
w spr. Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Powiatu Pułtuskiego
Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2017
Uchwała Nr XXV/148/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.-   
uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz.- wejdź 
* załącznik nr 1 do uchwały
* załącznik nr 2 do uchwały
* załącznik nr 3 do uchwały
* załącznik nr 4 do uchwały
* załącznik nr 5 do uchwały
* załącznik nr 6 do uchwały
* załącznik nr 7 do uchwały
* załącznik nr 8 do uchwały