Sygnalista

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych (link: https://bip.powiatpultuski.pl/index//id/1074).

Formularz zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku


Opisz szczegółowo swoje podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz: (z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać)
 • Podaj dane osobowe, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (nazwiska, stanowiska).
 • Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.
 • Jakie zachowanie/ działania chcesz zgłosić?
 • Kiedy mniej więcej się zaczęło? Czy trwa nadal?
 • Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w firmie, media, inne władze).
 • Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?
 • Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?
Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków

można zaznaczyć więcej niż jeden plik
Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia:
 1. działam w dobrej wierze,
 2. posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są prawdziwe,
 3. nie dokonują ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
 4. ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
 5. znana jest mi obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

[Liczba odsłon: 10135907]

przewiń do góry