Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
251 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic i wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 27 i 6 obręb Budy Ciepielińskie gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-09-14
250 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic ewidencyjnych do podziału- dotyczy obr. 23 miasta Pułtusk Sojak Iwona 2023-09-11
247 Budowa mostu na rzece Niestępówce w ciągu drogi gminnej nr 340301W relacji Koziegłowy - Olbrachcice wraz z przebudową odcinków dojazdowych Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-08-28
246 Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia ustalonych granic-dotyczy obrębu Bartodzieje gmina Obryte Sojak Iwona 2023-08-23
245 Realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowę drogi gminnej od KM 1+942,36 do KM 2+514,14 w miejscowości Rębkowo gm. Winnica Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-07-25
244 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. działki nr 4 obr. 21 m. Pułtusk Sojak Iwona 2023-07-25
243 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic - dotyczy obrębu Nowe Borsuki gm. Zatory Sojak Iwona 2023-07-24
241 Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żebry Wiatraki gmina Gzy i obrębie Koziegłowy gmina Pokrzywnica - wg zestawienia Sojak Iwona 2023-07-12
240 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 105 i 106/10 obręb Kowalewice Włościańskie gmina Świercze Sojak Iwona 2023-07-03
239 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. obrębu Gzowo gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-06-30
238 Rozbudowa drogi gminnej ? od KM 1+942,36 do Km 2+514,14 w miejscowości Rębkowo Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-06-19
237 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z ustaleniem granic nieruchomości/wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic- dotyczy obrębu Sadykierz gmina Obryte Sojak Iwona 2023-06-16
236 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy obrębu Nowe Borza gmina Gzy Sojak Iwona 2023-06-15
235 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych- dotyczy miejscowości Domosław gmina Winnica Sojak Iwona 2023-06-07
234 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 12 czerwca 2023 roku Pytel Piotr 2023-06-05
233 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy miejscowości Sadykierz gmina Obryte Sojak Iwona 2023-06-05
232 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów w dniu 2 czerwca 2023 roku Pytel Piotr 2023-05-26
228 Zawiadomienia o ustaleniu i wyznaczeniu punktów granicznych- dotyczy obrębów Sisice i Przewodowo Majorat Sojak Iwona 2023-05-10
227 Zawiadomienie o czynnościach na gruncie - dotyczy obr. Gnojno gm. Pułtusk Sojak Iwona 2023-05-05
226 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zamiany Sojak Iwona 2023-05-04
225 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - dot. Klukówek gm. Świercze Sojak Iwona 2023-04-25
224 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości Sojak Iwona 2023-04-21
223 zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych /przyjęciem granic Sojak Iwona 2023-04-05
222 zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy działek 70/2, 70/3, 74/2 obr. Świeszewo oraz działki 25 obr. Gołębie gmina Świercze Sojak Iwona 2023-04-03
220 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 31 marca 2023 roku Pytel Piotr 2023-03-27
217 Informacja o odwołaniu licytacji publicznej pojazdu Pytel Piotr 2023-03-21
216 Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem działki nr 134/1 obr. 28 miasto Pułtusk Sojak Iwona 2023-03-17
215 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 22 marca 2023 roku Pytel Piotr 2023-03-15
214 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów w dniu 14 marca 2023 roku Pytel Piotr 2023-03-06
213 Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych -Gródek Rządowy dz.ew. 296 Sojak Iwona 2023-02-27
212 Obwieszczenie w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-02-17
211 Obwieszczenie dotyczące budowy drogi gminnej ul. Rejenta oraz drogi łączącej ul. Rejenta z ul. Mickiewicza w Pułtusku Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-02-13
210 Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Sojak Iwona 2023-02-07
209 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-02-06
207 Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych prowadzonych na działce ewidencyjnej nr 78/8 obręb Pawłówek gmina Pułtusk z działkami sąsiednimi nr ewidencyjny 77 i 112 Sojak Iwona 2023-01-18
206 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych Sojak Iwona 2023-01-17
205 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 67 obr. Klukówek gm. Świercze Biegała Dorota 2023-01-04
204 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców Biegała Dorota 2023-01-04
203 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na rzecz Gminy Pułtusk Biegała Dorota 2022-12-30
201 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2022-12-27
202 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2022-12-27
197 Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Tyszkiewicz Małgorzata 2022-12-13
196 Obwieszczenie do Decyzji Nr 332/2022 z dnia 12.12.2022r. Tyszkiewicz Małgorzata 2022-12-13
195 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdu w dniu 9 grudnia 2022 roku Pytel Piotr 2022-12-05
194 Zawiadomienie o prowadzeniu prac geodezyjnych związanych z podziałem działki nr 134/1 obręb 28 miasta Pułtusk Sojak Iwona 2022-11-30
193 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy dz. ew. 40 obręb Gołębie gmina Świercze Sojak Iwona 2022-11-30
192 Decyzja z dnia 28.11.2022 roku Starosty Pułtuskiego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140) dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Domosław, gmina Winnica Sojak Iwona 2022-11-30
191 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów w dniu 5 grudnia 2022 roku Majewska Joanna 2022-11-29
190 OR.2600.48.2022 Ogłoszenie na wynajem hali magazynowej Majewska Joanna 2022-11-25
189 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pokrzywnica Stańczak Karolina 2022-11-25
188 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Świercze Stańczak Karolina 2022-11-23
187 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy ustalenia granic drogi powiatowej w miejscowości Ciski i Dębiny, gm. Zatory Sojak Iwona 2022-11-18
186 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic /ustalenia przebiegu granic nieruchomości- dotyczy działek 59/2, 59/1 obręb Prusinowice gmina Świercze Sojak Iwona 2022-11-17
185 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gminy Winnica Stańczak Karolina 2022-11-10
175 RLO.6162.1.2022 Zawiadomienie Stańczak Karolina 2022-11-10
184 Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domosław, gmina Winnica. Zalewski Adam 2022-11-04
183 GGN.6641.1.1862.2022 Zawiadomienie Majewska Joanna 2022-10-21
182 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Bartodzieje gmina Obryte Sojak Iwona 2022-10-20
181 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Wielgolas gmina Obryte Sojak Iwona 2022-10-20
180 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Grabówiec gmina Pułtusk Sojak Iwona 2022-10-20
179 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków działki 71/2 położonej w miejscowości Słończewo gmina Gzy Sojak Iwona 2022-10-20
178 GGN.6641.12.2022 Informacja o wyłożeniu EGiB obr. Chmielewo gm. Świercze Majewska Joanna 2022-10-11
177 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki gmina Gzy na dz. nr ewid. 99 w m. Porzowo gm. Gzy, na dz. nr ewid. 4, 45, 7/1, 7/2, 8, 20, 21, 22, 23, 46/1, 46/2 w m. Grochy Serwatki gm. Gzy. Sekutowicz Sylwia 2022-10-11
176 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Sojak Iwona 2022-10-04
174 GGN.6821.10.2.2016 Obwieszczenie / Zawiadomienie Majewska Joanna 2022-09-30
173 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Pułtusk Sojak Iwona 2022-09-28
172 Decyzja zamienna Nr 195/2022z dnia 12.09.2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą oraz rozbudowie odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zaułek w Pułtusku na dz. nr ewid. 50/13, 51/28, 51/29, 52, 55/2, 57/4, 57/5, 58/2, 58/15, 63/9, 1478/2, 14/28 obręb 20 miasta Pułtusk. Tyszkiewicz Małgorzata 2022-09-20
171 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą oraz rozbudowie odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zaułek w Pułtusku Sekutowicz Sylwia 2022-09-05
169 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków / wyznaczenia punktów granicznych Majewska Joanna 2022-08-29
168 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Majewska Joanna 2022-08-11
167 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oznaczonej nr 99/1 obr. Przewodowo Parcele i nieruchomości oznaczonej nr 240/1 i 307/1 obr. Pękowo gm. Gzy Biegała Dorota 2022-08-08
164 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego w sprawie w zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą oraz rozbudowie odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zaułek w Pułtusku na dz. nr ewid. 50/13, 51/28, 51/29, 52, 55/2, 57/4, 57/5, 58/2, 58/15, 63/9, 1478/2, 14/28 obręb 20 miasta Pułtus Sekutowicz Sylwia 2022-07-21
163 DECYZJA NR 194/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, ul. Słonecznej oraz ul. Czereśniowej w Pułtusku na dz. nr ewid. 33/1, 65/82, 65/81, 52/47, 52/29, 52/27, 67/6, 31/1, 65/80, 62/1, 60/1, 57/1, 55/9, 54/8, 53/8, 52/1, 51/4, 41, 20/10, 20/8, 20/6, 23/3, 24/4, 24/6, 28/2, 29/2, 30/2, 33/2, 34/1, 34/2, 35/2, 36/2,39/1, 40/1, 67/3, 67/32, 67/31, 67/29, 67/2 obręb 12 miasta Pułtusk, na dz. nr ewid. 78/21, 78/12, 78/5, 78/6, 77/2, 76/2, 71/5, 71/9, 70/11, 70/4, 71/2, 70/5, 64/2, 64/1 obręb 16 miasta Pułtusk, na dz. nr ewid. 23/9, 22/9, 22/2, 21/2, 17/7, 17/1, 15/2, 14/2, 12/5, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 7/1, 7/11, 49/18, 33/4, 32/7, 2, 1/2 obręb 18 miasta Pułtusk. Sekutowicz Sylwia 2022-07-21
162 Decyzja o uznaniu za mienie gminne nieruchomości położonej w obrębie Dębiny, gm. Zatory , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 284 Biegała Dorota 2022-07-21
161 II przetarg ofertowy na sprzedaż wyposażenia (w tym pomocy dydaktycznych) Majewska Joanna 2022-06-13
160 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 86/1, 87/1, 88/1 obr. Gaj gm. Świercze Biegała Dorota 2022-05-27
159 Zawiadomienia o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz.807 obr. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Biegała Dorota 2022-05-27
158 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz. 740/1 obr. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Biegała Dorota 2022-05-19
157 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny - obręb 20 m. Pułtusk Biegała Dorota 2022-05-09
156 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny - obręb Lutobrok, gm. Zatory Biegała Dorota 2022-05-09
154 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 9 maja 2022 roku Majewska Joanna 2022-04-27
155 Wykaz działek dla których będą wykonywane czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Biegała Dorota 2022-04-27
153 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/ wznowieniem znaków granicznych/ przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz.85 obr. Sokołowo Włościańskie gm. Obryte Biegała Dorota 2022-04-25
152 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów w dniu 26 kwietnia 2022 roku Majewska Joanna 2022-04-21
151 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Biegała Dorota 2022-04-21
150 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz. 20 i 103 obr. Gródek Nowy gm. Obryte Biegała Dorota 2022-04-11
149 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz.26, 109 obr. Gródek Nowy gm. Obryte Biegała Dorota 2022-03-28
148 Zawiadomienia o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/ustaleniem przebiegu granic/przyjęciem granic nieruchomości oznaczonej jako dz.9 obr. Prusinowice gm. Świercze Biegała Dorota 2022-03-04
147 Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębach ewidencyjnych Grochy Serwatki, Gzy, Nowe Borza gmina Gzy, Bylice, Godacze, Klukowo, Klukówek, Wyrzyki gmina Świercze Biegała Dorota 2022-03-03
146 Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Borza Strumiany, gm. Gzy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 128/2 Biegała Dorota 2022-03-02
145 Decyzja zamienna Nr 40/2022 z dnia 01.03.2022r. w sprawie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 53/32 i 54/28 obr. 12 miasta Pułtusk Tyszkiewicz Małgorzata 2022-03-01
143 Obwieszczenie o wydanej decyzja nr 16/2022 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory na działkach numer ewid. 44, 42, 41, 45, 46, 31w miejscowości Mystkówiec Kalinówka gmina Zatory Sekutowicz Sylwia 2022-02-14
144 obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 18/2022 w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - nr 340429W relacji Kleszewo-Przemiarowo-Głodowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 225, 232, 231/1, 231/2, 230, 229, 227, 178, 179/1 179/2, 180, 181, 182/2, 182/4, 183, 187 w miejscowości Przemiarowo gmina Pułtusk, dz. nr ew. 53, 51, 50, 49/1, 48, 47, 43, 44, 40, 37/2, 37/1, 36/4, 35/3, 34/1, 31, 30, 29, 157, 109/1 w miejscowości Głodowo gmina Pułtusk. Sekutowicz Sylwia 2022-02-14
142 Decyzja nr 13/2022 z dnia 07.02.2022 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej sieci SN 15 kV oraz napowietrznych stacji transformatorowych na dz. nr ewid. 2281/1, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 177, 159, 158, 157 , 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 131, 128, 127, 113/96, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 98/14, 98/2, 113, 98/11, 98/10, 98/9, 99/7, 104, 99/8, 96, 95/2, 94, 82/3, 270, 80/4, 50/4, 57, 78/30, 78/31, 78/4, 78/5, 78/11, 78/28, 76/2, 76/4, 76/3, 75, 74, 73, 72, 71, 70/6, 70/5, 70/4, 70/3, 70/2, 70/1, 70/13, 70/14, 70/23, 70/34, 69/5, 68/6, 67, 66, 60/3 w m. Nowe Borsuki gm. Zatory oraz na dz. nr ewid. 668 w m. Grabówiec gm. Pułtusk Sekutowicz Sylwia 2022-02-08
141 Decyzja Starosty Pułtuskiego z dnia 25.01.2022 r. znak: GGN.6821.1.9.2021 stwierdzająca, że nieruchomość położona w obrębie Boby, gm. Pułtusk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 51 o powierzchni 0, 0477 ha działka 89 o powierzchni 0,0100 ha oraz działka nr 98 o powierzchni 0,2931 ha, stanowi mienie gminne Biegała Dorota 2022-01-28
140 Obwieszczenie dotyczące wydania Postanowienia Nr 20/2022 w sprawie zmiany terminu na uzupełnienie braków zawartych w Postanowieniu nr 402/2021 z dnia 20.12.2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? nr 340429W relacji Kleszewo-Przemiarowo -Głodowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 225, 232, 231/1, 231/2, 230, 229, 227, 178, 179/1 179/2, 180, 181, 182/2, 182/4, 183, 187, w miejscowości Przemiarowo gmina Pułtusk, dz. nr ew. 53, 51, 50, 49/1, 48, 47, 43, 44, 40, 37/2, 37/1, 36/4, 35/3, 34/1, 31, 30, 29, 157, 109/1 w miejscowości Głodowo gmina Pułtusk. Sekutowicz Sylwia 2022-01-25
139 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 70 położonej w obrębie Gąsiorowo gm. Świercze Biegała Dorota 2022-01-20
138 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej numerem 85/22 i 85/28 położonej w obrębie Klukowo gm. Świercze Biegała Dorota 2022-01-20
137 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych Biegała Dorota 2022-01-18
136 Ogłoszenie z dnia 18.01.2022 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7 Biegała Dorota 2022-01-18
135 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych i przyjęcia granic nieruchomości oznaczonych nr ewidencyjnym 434, 435 położonych w obrębie Gnojno gm. Pułtusk Biegała Dorota 2022-01-14
134 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie Biegała Dorota 2022-01-12
133 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Mystkówiec Kalinówka na dz. nr ewid. 44, 42, 41, 45, 46, 31 w miejscowości Mystkówiec Kalinówka gmina Zatory. Skiba Jarosław 2022-01-10
132 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do zbycia w formie darowizny Biegała Dorota 2022-01-10
128 Decyzja zamienna Nr 532/2021 Tyszkiewicz Małgorzata 2022-01-03
131 Decyzja Nr 272/2021 z dnia 27.12.2021 r. umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę sieci SN-15 kV oraz stacji transformatorowych Skiba Jarosław 2022-01-03
130 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. o wydanym Postanowieniu Nr 402/2021 Skiba Jarosław 2021-12-29
129 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim Majewska Joanna 2021-12-22
109 Ogłoszenie o II przetargu na zbycie działki nr 128/2 położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy oraz informacja o wyniku Biegała Dorota 2021-11-23
124 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako dz. 187 obr. Cieńsza gm. Zatory Biegała Dorota 2021-11-18
122 Decyzja z dnia 25.10.2021 r. znak: GGN.6821.10.2.2016 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust.2  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, do udziału we wspólnocie gruntowej Biegała Dorota 2021-10-29
121 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego NPP, NPO oraz EP Majewska Joanna 2021-10-27
120 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-10-26
119 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-10-18
118 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości ? dz. nr 67/2 obr. 28 m. Pułtusk (stan nieuregulowany) Biegała Dorota 2021-10-13
116 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-10-11
115 Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębach ewidencyjnych Sulnikowo, Gzy, Ołdaki, Żebry Falbogi gmina Gzy Biegała Dorota 2021-10-11
114 Obwieszczenie o I licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-10-05
113 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-10-04
110 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych działki nr 136 położonej w obrębie 14 m. Pułtusk Biegała Dorota 2021-09-29
108 Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów przejętych na własność Powiatu Pułtuskiego w drodze orzeczenia sądu o przepadku pojazdu Majewska Joanna 2021-09-28
107 Informacja o negatywnym wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 128/2, położonej w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy Biegała Dorota 2021-09-23
106 Informacja z dnia 21.09.2021 roku o rozpoczęciu prac geodezyjnych i o trybie postępowania, związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: Gzy, Sulnikowo, (gmina Gzy), Godacze, Klukowo, Wyrzyki (gmina Świercze) i Cieńsza, Kruczy Borek (gmina Zatory) Biegała Dorota 2021-09-21
104 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 126/2-127 obr. Bartodzieje, gm. Obryte Biegała Dorota 2021-09-10
102 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 211/2 położonej w obrębie Ciółkowo Małe gm. Obryte Biegała Dorota 2021-08-24
101 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych / wznowieniem znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako dz.111/2, 112 obr. Mokrus gm. Obryte Biegała Dorota 2021-08-20
99 Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 128/2 w obrębie Borza Strumiany, gm. Gzy Biegała Dorota 2021-08-09
98 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego WBA.6740.320.2021 z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Majewska Joanna 2021-08-06
97 Informacja Starosty Pułtuskiego GGN.6641.37.2015 z dnia 30.07.2021 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte Biegała Dorota 2021-07-30
96 Informacja Starosty Pułtuskiego GGN.6641.37.2015 z dnia 30.07.2021 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Skarżyce, Winnica, Zbroszki, gmina Winnica i obrębów: Pobyłkowo Małe i Pobyłkowo Duże, gmina Pokrzywnica Biegała Dorota 2021-07-30
95 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 297, 378, 388 obr. Lutobrok Folwark gm. Zatory Biegała Dorota 2021-07-27
93 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk Biegała Dorota 2021-07-01
92 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych, ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz.176 obr. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica Biegała Dorota 2021-06-21
91 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oraz oględzinach - dz. nr 2 Budy Zbroszki gm. Winnica Biegała Dorota 2021-06-21
89 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 92/1 położonej w obrębie Boby gm. Pułtusk Biegała Dorota 2021-06-08
85 Zawiadomienie ws. ustalenia granic działki nr 22/1, obr. Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy Majewska Joanna 2021-05-31
86 Zawiadomienie ws. ustalenia granic działki nr 25/2, obr. Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy Majewska Joanna 2021-05-31
84 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/2 położonej w obrębie Świercze gm. Świercze Biegała Dorota 2021-05-28
83 Obwieszczenie z dnia 26.05.2021r. (znak sprawy: GGN.6821.10.2.2016) Majewska Joanna 2021-05-28
82 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Majewska Joanna 2021-05-25
81 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.93.2021.MW Majewska Joanna 2021-05-18
79 Obwieszczenie z dnia 14 maja 2021r. znak sprawy: WBA.6740.146.2021 Majewska Joanna 2021-05-17
78 Obwieszczenie z dnia 14 maja 2021r. znak sprawy: WBA.6740.83.2021 Majewska Joanna 2021-05-17
77 Postanowienie Starosty Pułtuskiego z dnia 10.05.2021r. znak: GGN.6821.10.1.2021 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Starosty Pułtuskiego z dnia 15.02.2021r. Majewska Joanna 2021-05-13
76 Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021r. Majewska Joanna 2021-05-05
75 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Szygówek gm. Pułtusk Majewska Joanna 2021-04-28
74 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Łosewo gm. Pokrzywnica Majewska Joanna 2021-04-28
73 Ankieta dla wykonawców prac geodezyjnych Majewska Joanna 2021-04-22
72 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Obryte) Majewska Joanna 2021-04-22
71 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Pokrzywnica, gm. Winnnica) Majewska Joanna 2021-04-22
70 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic działek położonych w obr. PNIEWO KOLONIA gm. Zatory Majewska Joanna 2021-04-22
69 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wznowieniem znaków granicznych nieruchomości położonej we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-20
68 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-19
67 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 34 położonej w obrębie Bielany gmina Winnica Karpińska Jolanta 2021-04-19
65 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczaniem punktów granicznych _ wznowieniem znaków granicznych w miejscowości Wólka Zatorska gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-04-08
64 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.83.2021) Majewska Joanna 2021-03-24
63 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.623.2020) Majewska Joanna 2021-03-24
62 Decyzja z dnia 11.03.2021r. (znak sprawy GGN.6853.15.2020) Majewska Joanna 2021-03-11
61 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory Majewska Joanna 2021-03-09
52 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.623.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
51 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
50 Zawiadomienie o podjętych czynnościach w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 351/1 i 352/1 położonych w obrębie Lutobrok gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-01-12
40 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
43 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2020r. znak sprawy WBA.6740.553.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
3 obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 02 lipca 2020 r. znak sprawy WBA.6740.105.2020 Skiba Jarosław 2020-07-07

[Liczba odsłon: 9305066]

przewiń do góry