Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
70 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic działek położonych w obr. PNIEWO KOLONIA gm. Zatory Majewska Joanna 2021-04-22
64 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.83.2021) Majewska Joanna 2021-03-24
63 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.623.2020) Majewska Joanna 2021-03-24
62 Decyzja z dnia 11.03.2021r. (znak sprawy GGN.6853.15.2020) Majewska Joanna 2021-03-11
61 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory Majewska Joanna 2021-03-09
60 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie Pobyłkowo Duże gm. Pokrzywnica. Bielińska Beata 2021-02-25
59 Zawiadomienie z 11.02.2021r. o postępowaniu związanym z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości położonej we wsi Gnojno gm. Pułtusk Bielińska Beata 2021-02-15
56 Decyzja o niezwłocznym zajęciu działki nr 105 we Winnicy (nieuregulowany stan prawny). Bielińska Beata 2021-02-09
55 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości dot. działki nr 105 we Winnicy (stan nieuregulowany). Bielińska Beata 2021-02-05
54 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. działki nr 33/1 w Błędostowie, gm. Winnica (stan prawny nieuregulowany). Bielińska Beata 2021-02-05
53 Zawiadomienie z dnia 18.01.2021 r. o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości nr 106 w obrębie Klukówek gm. Świercze Bielińska Beata 2021-01-21
48 Zawiadomienie z 28.12.2020r. o postępowaniu związanym z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości położonej we wsi Obryte gm. Obryte Bielińska Beata 2021-01-19
50 Zawiadomienie o podjętych czynnościach w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 351/1 i 352/1 położonych w obrębie Lutobrok gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-01-12
45 Zawiadomienie z 17.11.2020r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych przyjęciem granic nieruchomości położonej ww wsi Murowanka gm. Pokrzywnica Bielińska Beata 2020-11-18
44 Zawiadomienie z 12.11.2020r. o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych przyjęciem granic nieruchomości położonej ww wsi Sulkowo gm. Świercze Bielińska Beata 2020-11-18
40 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
41 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia granic do pracy geodezyjnej "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia/ustalenia granic działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 114 o pow. 2,53 ha, położonej w obrębie Szyszki, gm. Gzy". Bielińska Beata 2020-10-27
39 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory Bielińska Beata 2020-10-13
36 Zawiadomienie z 29.09.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych granic nieruchomości położonej we wsi Sadykierz gm. Obryte Bielińska Beata 2020-10-01
35 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic-modernizacja EGIB obręb Lemany i Pniewo Kolonia gmina Zatory Bielińska Beata 2020-09-21
34 Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic-obręb Gładczyn gmina Zatory Bielińska Beata 2020-09-17
33 Zawiadomienie z 14.09.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych granic nieruchomości położonej we wsi Kościesze gm. Świercze Bielińska Beata 2020-09-15
30 decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości dz. 193 Winniczka gm.Winnica Bielińska Beata 2020-09-08
28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - dz. 68 Stawinoga gm.Zatory Bielińska Beata 2020-09-07
27 Modernizacja EGIB - Skarżyce gm Winnica - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszeń i BIP Bielińska Beata 2020-08-28
26 Modernizacja EGIB - Pobyłkowo Małe - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszeń i BIP Bielińska Beata 2020-08-26
24 Modernizacja EGIB - Winnica - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszeń i BIP Bielińska Beata 2020-08-20
22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Zambski Stare gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Sokołowo Parcele gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Rozdziały gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
18 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Obryte gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
17 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Ciółkowo Rządowe gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Ciółkowo Małe gm Obryte Bielińska Beata 2020-08-06
15 Zawiadomienie o czynnościach związanych ze wznowieniem granic nieruchomości położonej w miejscowości Rębkowo, gm. Zatory Bielińska Beata 2020-08-04
14 Modernizacja EGIB - Sokołowo Parcele - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszeń i BIP Bielińska Beata 2020-08-03
13 Modernizacja EGIB - Ulaski - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszen i BIP Bielińska Beata 2020-08-03
10 Zawiadomienie z 29.07.2020r. o czynnościach związanych z wyznaczeniem punktów granicznych_wznowieniem znaków granicznych ustalenia granic nieruchomości położonej we wsi Grochy Serwatki gm. Gzy Bielińska Beata 2020-07-31
9 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych w obrębie Ciółkowo Rządowe gm. Obryte. (dodatkowa działka 195/1 z obrębu sąsiedniego Ulaski) Bielińska Beata 2020-07-30
8 Modernizacja EGIB - Rozdziały - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszen i BIP Bielińska Beata 2020-07-29
7 Informacja nr GGN.6641.14.2020 z dnia 27.07.2020 roku o rozpoczęciu prac geodezyjnych i o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dot. obrębów: Lemany i Pniewo Kolonia, gmina Zatory. Bielińska Beata 2020-07-27
6 Modernizacja EGIB - Ciółkowo Rządowe - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszen i BIP Bielińska Beata 2020-07-24
5 Modernizacja EGIB - Ciółkowo Małe - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszen i BIP Bielińska Beata 2020-07-21
4 Modernizacja EGIB - Mokrus - wniosek o zamieszczenie na tablicy ogloszen i BIP Bielińska Beata 2020-07-15
2 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ? dz. 68 w Stawinodze, gm. Zatory Bielińska Beata 2020-06-25
1 Rozstrzygnięcia wyboru oferty na robotę geodezyjną (DZ. 144 WE WINNICY, GM. WINNICA) Bielińska Beata 2020-06-18

[Liczba odsłon: 7937796]

przewiń do góry