Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
103 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy Kamiński Marek 2021-08-30
102 Zawiadomienie o czynnościach wznowienia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 211/2 położonej w obrębie Ciółkowo Małe gm. Obryte Biegała Dorota 2021-08-24
101 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych / wznowieniem znaków granicznych nieruchomości oznaczonej jako dz.111/2, 112 obr. Mokrus gm. Obryte Biegała Dorota 2021-08-20
100 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego dot. budowy drogi powiatowej Lipniki Stare - Gromin Kamiński Marek 2021-08-17
98 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego WBA.6740.320.2021 z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Majewska Joanna 2021-08-06
95 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 297, 378, 388 obr. Lutobrok Folwark gm. Zatory Biegała Dorota 2021-07-27
94 Decyzja Starosty Pułtuskiego nr 149/2021 z dnia 06.07.2021r Kamiński Marek 2021-07-06
93 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 67/2 w obrębie 28 miasta Pułtusk Biegała Dorota 2021-07-01
92 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych, ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako dz.176 obr. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica Biegała Dorota 2021-06-21
91 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości oraz oględzinach - dz. nr 2 Budy Zbroszki gm. Winnica Biegała Dorota 2021-06-21
89 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 92/1 położonej w obrębie Boby gm. Pułtusk Biegała Dorota 2021-06-08
87 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego w sprawie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki Kamiński Marek 2021-06-02
85 Zawiadomienie ws. ustalenia granic działki nr 22/1, obr. Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy Majewska Joanna 2021-05-31
86 Zawiadomienie ws. ustalenia granic działki nr 25/2, obr. Przewodowo Poduchowne, gm. Gzy Majewska Joanna 2021-05-31
84 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/2 położonej w obrębie Świercze gm. Świercze Biegała Dorota 2021-05-28
83 Obwieszczenie z dnia 26.05.2021r. (znak sprawy: GGN.6821.10.2.2016) Majewska Joanna 2021-05-28
82 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Majewska Joanna 2021-05-25
80 Decyzja nr 154/2021 o pozwoleniu na budowę Kamiński Marek 2021-05-18
81 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.4210.93.2021.MW Majewska Joanna 2021-05-18
79 Obwieszczenie z dnia 14 maja 2021r. znak sprawy: WBA.6740.146.2021 Majewska Joanna 2021-05-17
78 Obwieszczenie z dnia 14 maja 2021r. znak sprawy: WBA.6740.83.2021 Majewska Joanna 2021-05-17
77 Postanowienie Starosty Pułtuskiego z dnia 10.05.2021r. znak: GGN.6821.10.1.2021 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Postanowieniu Starosty Pułtuskiego z dnia 15.02.2021r. Majewska Joanna 2021-05-13
76 Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2021r. Majewska Joanna 2021-05-05
75 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Szygówek gm. Pułtusk Majewska Joanna 2021-04-28
74 Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych w miejscowości Łosewo gm. Pokrzywnica Majewska Joanna 2021-04-28
73 Ankieta dla wykonawców prac geodezyjnych Majewska Joanna 2021-04-22
72 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Obryte) Majewska Joanna 2021-04-22
71 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych (gm. Pokrzywnica, gm. Winnnica) Majewska Joanna 2021-04-22
70 Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic działek położonych w obr. PNIEWO KOLONIA gm. Zatory Majewska Joanna 2021-04-22
69 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wznowieniem znaków granicznych nieruchomości położonej we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-20
68 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic we wsi Zambski Kościelne gm. Obryte Karpińska Jolanta 2021-04-19
67 Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów/wznowienia znaków granicznych nieruchomości/ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 34 położonej w obrębie Bielany gmina Winnica Karpińska Jolanta 2021-04-19
66 Postanowienie nr 111/2021 dotyczące uzupełnienia braków przy wniosku z dnia 18.03.2021r. o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę na dz. nr ew. 195/11, obręb 10, m. Pułtusk Kamiński Marek 2021-04-19
65 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczaniem punktów granicznych _ wznowieniem znaków granicznych w miejscowości Wólka Zatorska gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-04-08
64 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.83.2021) Majewska Joanna 2021-03-24
63 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego (WBA.6740.623.2020) Majewska Joanna 2021-03-24
62 Decyzja z dnia 11.03.2021r. (znak sprawy GGN.6853.15.2020) Majewska Joanna 2021-03-11
61 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wiktoryn gm. Zatory Majewska Joanna 2021-03-09
52 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.623.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
51 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 16 grudnia 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2021-01-19
50 Zawiadomienie o podjętych czynnościach w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 351/1 i 352/1 położonych w obrębie Lutobrok gm. Zatory Karpińska Jolanta 2021-01-12
40 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2020r. znak sprawy WBA.6740.484.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
43 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 12 listopada 2020r. znak sprawy WBA.6740.553.2020 Majewska Joanna 2020-11-16
3 obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 02 lipca 2020 r. znak sprawy WBA.6740.105.2020 Skiba Jarosław 2020-07-07

[Liczba odsłon: 8088179]

przewiń do góry