Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:


Administratorem Danych Osobowych jest

Starosta Pułtuski, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk


Celem zbierania danych osobowych

jest realizacja obowiązków powiatu określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Udostępniamy dane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Każdy ma prawo

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

 

Dane przetwarzane są w zbiorach danych , których jawny rejestr prowadzi Generalny Inspektor Danych Osobowych.

Wgląd w rejestr możliwy jest przez stronę internetową pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml (w pole: „Nazwa administratora danych” należy wpisać: Powiat Pułtusk)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-11 07:26:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 06:53:24
  • Liczba odsłon: 6512
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056074]

przewiń do góry