Projekt partnerski pn. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020


 

Aktualizacja informacji o projekcie - XII.2023

Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Departament Edukacji Publicznej i Sportu realizuje projekt nr RPMA.10.01.01.14-E047/20 pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w min. 516 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. Projekt realizowany do dnia 31.12.2023 r.

W 2023 r. do projektu dołączyła kolejna szkoła prowadzona przez Powiat Pułtuski - Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. W ramach wsparcia placówka otrzymała m.in. komputery stacjonarne, laptopy, projektor multimedialny, pakiety e-podręczników oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 61 624 333,56 PLN

Wartość projektu (ogółem): 80 624 303,30 PLN


Aktualizacja informacji o projekcie - II.2022 r.

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł,

natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.


Aktualizacja informacji o projekcie - XII.2021 r.

Do projektu w połowie 2021 r. przystąpiło kolejnych 130 szkół z terenu województwa mazowieckiego. Wartości projektu, w tym dofinansowania z UE, uległa zwiększeniu.

Obecnie wartość projektu (ogółem) wynosi 55 624 305,00 PLN,

z czego dofinansowanie z UE wynosi 40 374 335,00 PLN. 

Plakat promujący Projekt, informujący o liczbie uczestników-szkół oraz o wartości projektu, w tym kwocie dofinansowania z UE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje o projekcie - X.2020 r.

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, z czego

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Plakat www.mapadotacji.gov.pl informujący o projekcie, zawierający dane beneficjenta i partnera, nazwę i cel projektu oraz wartość projektu i dofinansowania z UE

 

 


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-05 15:28:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 15:36:51
  • Liczba odsłon: 3339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115390]

przewiń do góry