Zadanie pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)


 

We wrześniu 2023 r. zakończyła się realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku”. 

W ramach zaplanowanych działań:

 • wyznaczono i oznakowano miejsca postojowe dla kobiet w ciąży, dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsca znajdują się w bliskiej odległości od wejścia oznaczonego literą B, które jest najbardziej dogodne dla osób poruszających się na wózkach (brak progu);
 • na obydwu klatkach schodowych zamontowano dodatkowe barierki oraz zapewniono ciągłość wszystkich poręczy na spocznikach. Na górnej poręczy umieszczone zostały tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a. Wszystkie osoby, niezależnie od wzrostu, dzięki zamontowanym pochwytom będą mogły w bezpieczniejszy i łatwiejszy sposób wejść na piętro lub zejść po schodach;
 • schody wewnętrzne zostały oznakowane antypoślizgową żółto-czarną taśmą na krawędziach pierwszego i ostatnie stopnia każdego biegu, zarówno na stopnicy jak i podstopnicy, by były widoczne przy schodzeniu i wchodzeniu po schodach;
 • wykonane zostały tabliczki z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokoi w kolorach kontrastujących ze sobą oraz w alfabecie Braille’a. Informacja wizualna i dotykowa została zamontowana na drzwiach po stronie klamki na wysokości 120 cm licząc od podłogi do dolnej krawędzi tabliczki;
 • dostosowano tablice informacyjne do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami tj. zapewniono czytelną tzw. bezszeryfową i kontrastującą z tłem czcionkę;
 • wykonane i zamontowane zostały dwie mapy tyflograficzne, po jednej na parter i pierwsze piętro. Tyflomapy zostały zaprojektowane z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących;
 • zakupiono przewijak dla niemowląt;
 • zakupiono krzesło ewakuacyjne wraz z pokrowcem ochronnym;
 • zakupiono przenośną pętlę indukcyjną, którą umieszczono w kancelarii Urzędu i właściwie oznakowano. Pętla indukcyjna może wspomagać słuch u osób niedosłyszących lub słabosłyszących korzystających z aparatu słuchowego i tym samym podnieść komfort komunikacji z innymi osobami. 

Ponadto przeprowadzono audyt dostępności cyfrowej serwisów internetowych (w tym BIP) z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej i standardu WCAG 2.1 oraz dokonano poprawek na stronach wskazanych w toku audytu, żeby osoby ze szczególnymi potrzebami miały jeszcze lepszy komfort i możliwość w dotarciu do zamieszczanych tam treści.

Wszystkie działania były realizowane przy wsparciu eksperta udzielającego doradztwa dotyczącego prowadzenia działań na rzecz zapewnienia dostępności w zakresie realizacji przedsięwzięcia grantowego.

Wartość wydatkowanego grantu wyniosła 99 634,47 zł.

 Zdjęcie ilustrujace efekty realizacji projektu grantowego. Zdjęcie ilustrujace efekty realizacji projektu grantowego. Zdjęcie ilustrujace efekty realizacji projektu grantowego. Zdjęcie ilustrujace efekty realizacji projektu grantowego. 

Zdjęcie ilustrujace efekty realizacji projektu grantowego. 

 


Powiat Pułtuski w XII.2022 r. podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Celem zawartej umowy jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Pułtusku rozwiązań architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, mających na celu poprawę warunków do korzystania z usług oferowanych przez urząd i dostosowanie ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

KWOTA POZYSKANEGO GRANTU NA REALIZACJĘ PROJEKTU, ZGODNIE Z UMOWĄ: 100 000 zł, z czego:

DOFINANSOWANIE UE: 84 280,00 zł

ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ: 15 720,00 zł

 

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZGODNIE Z UMOWĄ:  VI.2023  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-11 14:55:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-19 14:19:26
 • Liczba odsłon: 2126
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115194]

przewiń do góry