Zadanie pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)


Powiat Pułtuski w XII.2022 r. podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku” w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Celem zawartej umowy jest wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Pułtusku rozwiązań architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, mających na celu poprawę warunków do korzystania z usług oferowanych przez urząd i dostosowanie ich do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

KWOTA POZYSKANEGO GRANTU NA REALIZACJĘ PROJEKTU, ZGODNIE Z UMOWĄ: 100 000 zł, z czego:

DOFINANSOWANIE UE: 84 280,00 zł

ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ: 15 720,00 zł

 

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZGODNIE Z UMOWĄ:  VI.2023  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-11 14:55:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-20 10:58:11
  • Liczba odsłon: 1325
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9509916]

przewiń do góry