Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
210 Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Sojak Iwona 2023-02-07
209 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-02-06
208 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Majewska Joanna 2023-02-03
200 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Sojak Iwona 2022-12-21
199 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków Czyżewska-Szymańska Joanna 2022-12-19
198 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim Kozak Krzysztof 2022-12-16
170 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Majewska Joanna 2022-08-29
166 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu CHMIELEWO, gmina Świercze Majewska Joanna 2022-08-05
165 Informacja o taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego Piecychna Joanna 2022-08-04
126 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic działek obr. Jeżewo dz.31,33, 36 Karpińska Jolanta 2021-12-01
125 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym ? dz. nr 26/10 położona w Pułtusku obręb 24 Karpińska Jolanta 2021-11-30

[Liczba odsłon: 8771819]

przewiń do góry