Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
322 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy obrębu Wiktoryn gmina Zatory Sojak Iwona 2024-06-13
320 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - dotyczy obrębu Jeżewo gmina Pułtusk OBWIESZCZENIE SPN-C.7570.3.33.2023AP Sojak Iwona 2024-06-13
321 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - dotyczy obrębu Jeżewo gmina Pułtusk -OBWIESZCZENIE SPN-C.7570.3.38.2023AP Sojak Iwona 2024-06-13
319 Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 14.06.2024 r. Pytel Piotr 2024-06-10
318 Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów w dniu 10.06.2024 r. Pytel Piotr 2024-06-05
317 Zawiadomienie czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy obr. CYGANY , gm. Obryte Sojak Iwona 2024-06-05
316 Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów Pytel Piotr 2024-06-04
305 Ogłoszenie dot. postępowania sygn. akt I Ns 120/23 o zezwolenie na wpłacenie kwoty odszkodowania do depozytu. Sojak Iwona 2024-05-07
284 Informacja Nr GGN.6641.15.2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włościańskie, gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2024-01-19
270 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic i wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami Sojak Iwona 2023-11-23
271 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic i wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami Sojak Iwona 2023-11-23
269 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Elbląg- dotyczy obrębu Sokołowo Włościańskie gmina Obryte Sojak Iwona 2023-11-21
268 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości- dotyczy obrębu Gostkowo gmina Obryte Sojak Iwona 2023-11-21
267 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Winnica Sojak Iwona 2023-11-21
265 INFORMACJA Nr GGN.6641.13.2023 STAROSTY PUŁTUSKIEGO z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Koziegłowy, gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-11-13
264 INFORMACJA Nr GGN.6641.6.2023 STAROSTY PUŁTUSKIEGO z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Wiatraki, gmina Gzy Sojak Iwona 2023-11-13
263 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo ? kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Niestępowo Włościańskie, gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-11-08
242 Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków -dotyczy obrębu NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-07-12
229 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Wiatraki gmina Gzy Sojak Iwona 2023-05-18
230 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Koziegłowy gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-05-18
221 Obwieszczenie w sprawie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-03-28
219 Informacja Starosty Pułtuskiego Nr GGN.6641.12.2022 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chmielewo, gmina Świercze Sojak Iwona 2023-03-27
218 INFORMACJA Nr GGN.6641.16.2022 STAROSTY PUŁTUSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: gmina Gzy: Gzy, Sulnikowo gmina Świercze: Godacze, Klukowo, Wyrzyki gmina Zatory: Cieńsza, Kruczy Borek Sojak Iwona 2023-03-27
200 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Sojak Iwona 2022-12-21
199 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków Czyżewska-Szymańska Joanna 2022-12-19
198 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim Kozak Krzysztof 2022-12-16
165 Informacja o taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego Piecychna Joanna 2022-08-04
126 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic działek obr. Jeżewo dz.31,33, 36 Karpińska Jolanta 2021-12-01
125 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym ? dz. nr 26/10 położona w Pułtusku obręb 24 Karpińska Jolanta 2021-11-30

[Liczba odsłon: 10056327]

przewiń do góry