Nr Zdjęcie Nazwa ogloszenia Osoba odpowiedzialna Czas
253 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic-dotyczy obrębu Skłudy gmina Obryte Sojak Iwona 2023-09-21
252 Zawiadomienie o postępowaniu związanym z wyznaczeniem punktów granicznych/wznowieniem znaków granicznych/przyjęciem granic-dotyczy obrębu Skłudy gmina Obryte Sojak Iwona 2023-09-21
251 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic i wyznaczenia punktów granicznych pomiędzy nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr 27 i 6 obręb Budy Ciepielińskie gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-09-14
249 Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektów operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji  ewidencji gruntów i budynków obrębów Żebry Wiatraki, gmina Gzy i Koziegłowy, gmina Pokrzywnica Majewska Joanna 2023-09-01
248 Decyzja o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 4 o pow. 11,1407 ha, położonej w obrębie 21 miasta Pułtusk Majewska Joanna 2023-08-30
242 Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków -dotyczy obrębu NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-07-12
231 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Majewska Joanna 2023-05-22
229 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Wiatraki gmina Gzy Sojak Iwona 2023-05-18
230 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Koziegłowy gmina Pokrzywnica Sojak Iwona 2023-05-18
221 Obwieszczenie w sprawie postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki na realizację inwestycji drogowej Skiba-Rudowska Katarzyna 2023-03-28
219 Informacja Starosty Pułtuskiego Nr GGN.6641.12.2022 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chmielewo, gmina Świercze Sojak Iwona 2023-03-27
218 INFORMACJA Nr GGN.6641.16.2022 STAROSTY PUŁTUSKIEGO z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: gmina Gzy: Gzy, Sulnikowo gmina Świercze: Godacze, Klukowo, Wyrzyki gmina Zatory: Cieńsza, Kruczy Borek Sojak Iwona 2023-03-27
208 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Majewska Joanna 2023-02-03
200 Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Sojak Iwona 2022-12-21
199 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków Czyżewska-Szymańska Joanna 2022-12-19
198 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie bezpośrednim Kozak Krzysztof 2022-12-16
170 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Majewska Joanna 2022-08-29
166 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu CHMIELEWO, gmina Świercze Majewska Joanna 2022-08-05
165 Informacja o taksacji terenowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego Piecychna Joanna 2022-08-04
126 Zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia/ustalenia przebiegu granic działek obr. Jeżewo dz.31,33, 36 Karpińska Jolanta 2021-12-01
125 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym ? dz. nr 26/10 położona w Pułtusku obręb 24 Karpińska Jolanta 2021-11-30

[Liczba odsłon: 9289764]

przewiń do góry