Łukasz Ruszkowski            
 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2009r.

/archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

Anna Popowicz               

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2016 początek pracy wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Anna Frejlich               

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014 początek pracy wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - pobierz

 

Aldona Iniarska

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/         

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Bogdan Wojciech Łach              

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Andrzej Wydra              
 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2009  wejdź

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy p.o. dyrektora  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy dyrektora                 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Jarosław Druchniak              
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych      
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2009  wejdź

Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r.                  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Dorota Orłowska              
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół      
im. B. Prusa w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009 wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2009  wejdź

Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r.               /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
        sprostowanie do oświadczenia majątkowego  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/              

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Witold Chrzanowski              
 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Agata Łojek              
 

 

z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2016r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź  

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Agnieszka Maria Kowalska              
 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014 początek pracy  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora wejdź

Krzysztof Kurpiewski

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe -  początek pracy na stanowisku dyrektora 2020r.  wejdź 

 

 

 

Barbara Meredyk              
 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego      
im. P. Skargi w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009  wejdź

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2009  wejdź

Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Mariusz Kowalewski                     
 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe początek pracy 2018 wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - pobierz

 

Grzegorz Pik                     
 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2020r. - pobierz

 

 

Bogdan Mossakowski              
 

 

Prezes Zarządu

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2015r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

Anna Majewska              
 

 

Dyrektor Liceum   Ogólnokształcącego      
im. P. Skargi w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2019r. - wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

 

 

Anna Emilia Kmiołek - Gizara              
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

 

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2019r. - wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

Marta Moroza    
  

 

Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

 

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2019r. -  pobierz

Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź

 

    

--------------------------------------------- 

          

Artur Andrusiak                            
 

p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe początek pracy 2018 wejdź

Oświadczenie majątkowe koniec pracy 2018 wejdź

 

Włodzimierz Kaczmarczyk                            
 

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014 początek pracy  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2014r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2015r.   wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2016r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe za 2017r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe koniec pracy 2018  wejdź

 

Dorota Soboleska-Biesiekierska

 

Prezes Zarządu    
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2015 wejdź

Oświadczenie majątkowe 2015r. zakończenie pracy wejdź

 

Bogdan Mossakowski              
 

 

były z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2009  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2009  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź

Oświadczenie majątkowe 2015r. zakończenie prac wejdź

Piotr Jerzy Karankowski

 

Prezes Zarządu       
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2012 p.o. Dyrektora    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

Oświadczenie majątkowe koniec stanowiska pracy 2013 p.o. Dyrektora    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2013 Dyrektor   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2012r. zakończenie pracy na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Pułtusku  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2012r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku              /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2013r. zakończenie pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Wiesław Tomasz Malicki

 

Prezes Zarządu       
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2014r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku   wejdź

Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy   wejdź

 

Piotr Oskar Nojszewski

 

Członek Zarządu       
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2014r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Członka Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku   wejdź

Oświadczenie majątkowe 2014r. /koniec pracy/   wejdź

 

Katarzyna Maria Pabich

 

Członek Zarządu       
Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2013r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Członka Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2013r. korekta oświadczenia złożonego 28 sierpnia 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2014r.  wejdź

Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy    na stanowisku Członka Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku  wejdź

 

Henryk Krasucki                  
 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk

 

Leszek Skwierczyński                        
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2006r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jan Zalewski                        
 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy  wejdź

 

          sprostowanie dot. oświadczenia majątkowego 2014 koniec pracy wejdź

 

Beata Jóźwiak                        
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2008r.                /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy  wejdź

 

            sprostowanie dot. oświadczenia majątkowego 2014 koniec pracy wejdź

 

Julian Jakub Kutner                            
 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe  objęcie stanowiska pracy  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy  wejdź

 

 

Maria Elżbieta Gos        
 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk u

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/       

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/      

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2012r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2013r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe koniec pracy zawodowej 2014 wejdż

Zygmunt Buraczyński

 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2011r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2012r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Ilona Dynak                

Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                            

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Danuta Kostyra                              
 

Dyrektor Zespołu Szkół 
w Golądkowie

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

 

 

Iza Groszkowska  

były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2010r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

Kazimierz Strzyżewski              
 

 

były Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003                   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/            

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
    korekta oświadczenia majątkowego za 2007r. 
/archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/           

Oświadczenie majątkowe za 2010r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2011r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    

 

 

Narcyz Krzysztof Tokarski

były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe – objęcie stanowiska pracy  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2009r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Małgorzata Izabela Biernacka      
 

były Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2008  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2008r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

         

 

Andrzej Jacek Krawczyński            
 

 

były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych      
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/           

 

Franciszek Kazimierz Dąbek           
 

 

były Dyrektor Zespołu Szkół      
im. B. Prusa w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Lidia Aldona Ziemiecka              
 

 

były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego      
im. P. Skargi w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r.    /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Marek Majewski              
 

 

były Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Andrzej Wydra              
 

 

były z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/      

Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2008r. wejdź      

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej     /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jerzy Wielgolewski                
 

 

były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Hanna Zofia Kostka

 

były Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Stanisław Korzeniewski

 

były Dyrektor Domu Pomocy Społecznej      
w Obrytem do dnia 25 kwietnia 2003r.

Oświadczenie majątkowe za 2002r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/            

 

Anna Karłowicz              
 

były Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jan Mroczkowski

 

były Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem od dnia 26 kwietnia 2003r.

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Wanda Kamińska              
 

 

były Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Wanda Skrzypek              
 

 

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

 

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Antoni Cyryl Fabisiak              
 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2003               /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2003  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/            

Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Michał Borkowski

 

Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2007   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2007  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe za 2007r.   /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

Oświadczenie majątkowe - koniec pracy  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-25 22:45:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-27 14:04:17
  • Liczba odsłon: 47439
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7937925]

przewiń do góry