Witold Chrzanowski
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r.  wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Aldona Iniarska
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/         
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Anna Emilia Kmiołek-Gizara
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Krzysztof Kurpiewski
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe -  początek pracy na stanowisku dyrektora 2020r.  wejdź 
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Bogdan Wojciech Łach
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy  wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Agata Łojek
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź  
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Anna Majewska
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Bogdan Mossakowski
Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Dorota Orłowska
Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. wejdź
Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
sprostowanie do oświadczenia majątkowego /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/              
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Grzegorz Pik
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - początek objęcia stanowiska 2020r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Anna Popowicz
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2016r. początek pracy wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź  

 

Łukasz Ruszkowski
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. wejdź
Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

Andrzej Wydra
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy p.o. dyrektora /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy dyrektora /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Artur Andrusiak
były p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe początek pracy 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe koniec pracy 2018r. wejdź

 

Małgorzata Izabela Biernacka
była Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Michał Borkowski
były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Zygmunt Buraczyński
były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Franciszek Kazimierz Dąbek
były Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jarosław Druchniak
były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. wejdź
Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Ilona Dynak
była Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/                            
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Antoni Cyryl Fabisiak
były Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/            
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Anna Frejlich
była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014r. początek pracy wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - pobierz

 

Maria Elżbieta Gos
była Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/       
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/      
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe koniec pracy zawodowej 2014 wejdź

 

Iza Groszkowska
była Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Beata Jóźwiak
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej - 2008 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej - 2008 /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy wejdź
sprostowanie dot. oświadczenia majątkowego 2014 koniec pracy wejdź

 

Włodzimierz Kaczmarczyk
były Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014r. początek pracy wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe koniec pracy 2018  wejdź

 

Wanda Kamińska
była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Piotr Jerzy Karankowski
były Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2012 p.o. Dyrektora /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  
Oświadczenie majątkowe koniec stanowiska pracy 2013 p.o. Dyrektora /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2013 Dyrektor /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2012r. zakończenie pracy na stanowisku Dyrektora SPZOZ w Pułtusku /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2012r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2013r. zakończenie pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Anna Karłowicz
były Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Stanisław Korzeniewski
były Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem /do dnia 25 kwietnia 2003r./

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/   

 

Hanna Zofia Kostka
była Dyrektor Bursy Szkolnej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Danuta Kostyra
była Dyrektor Zespołu Szkół w Golądkowie

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/             

 

Mariusz Kowalewski
były Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe początek pracy 2018r.  wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Agnieszka Maria Kowalska
była Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe 2014r. początek pracy  wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora wejdź

 

Henryk Krasucki
były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

 

Andrzej Jacek Krawczyński
były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/     

 

Julian Jakub Kutner
były Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe  objęcie stanowiska prac /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2014 koniec pracy  wejdź

 

Marek Majewski
był Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Wiesław Tomasz Malicki
był Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2014r. rozpoczęcie pracy wejdź
Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy wejdź

 

Barbara Meredyk
była Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. wejdź
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. wejdź
Oświadczenie majątkowe – początek objęcia stanowiska 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2015r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2016r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2017r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2018r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Marta Moroza
była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy 2019r. -  pobierz
Oświadczenie majątkowe za 2019r. wejdź
Oświadczenie majątkowe za 2020r. wejdź
Oświadczenie majątkowe - zakończenie pracy na stanowisku dyrektora - wejdź

 

Bogdan Mossakowski
były z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - objęcie stanowiska pracy /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe 2015r. zakończenie prac wejdź

 

Jan Mroczkowski
były Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Piotr Oskar Nojszewski
były Członek Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2014r. rozpoczęcie pracy na stanowisku Członka Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku wejdź
Oświadczenie majątkowe 2014r. /koniec pracy/ wejdź

 

Katarzyna Maria Pabich
była Członek Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe 2013r. rozpoczęcie pracy /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2013r. korekta oświadczenia złożonego 28 sierpnia 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2014r. wejdź
Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy wejdź

 

Wanda Skrzypek
była p.o. Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe na początku objęcia stanowiska 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Leszek Skwierczyński
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2006r.  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Dorota Sobolewska-Biesiekierska
była Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Oświadczenie majątkowe objęcie stanowiska pracy 2015r.  wejdź
Oświadczenie majątkowe 2015r. zakończenie pracy wejdź

 

Kazimierz Strzyżewski
były Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/            
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
korekta oświadczenia majątkowego za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/           
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  

 

Narcyz Krzysztof Tokarski
były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe – objęcie stanowiska pracy  /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jerzy Wielgolewski
były Dyrektor SP ZOZ w Pułtusku

Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Andrzej Wydra
były Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/      
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Jan Zalewski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/    
Oświadczenie majątkowe za 2010r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2011r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2012r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2013r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe 2014r. koniec pracy wejdź
sprostowanie dot. oświadczenia majątkowego 2014r. koniec pracy wejdź

 

Lidia Aldona Ziemiecka
była Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oświadczenie dot. działalności gospodarczej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Informacja o zatrudnieniu rodziny w jednostce organizacyjnej 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2002r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2003r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2004r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2005r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2006r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/  
Oświadczenie majątkowe za 2007r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe za 2008r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/
Oświadczenie majątkowe - koniec pracy zawodowej 2009r. /archiwum - art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym/

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-25 22:45:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 10:19:22
  • Liczba odsłon: 48449
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8088320]

przewiń do góry