Logotyp Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Projekt pn.   "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności"


Projekt Wojewody Mazowieckiego pn. „Mazowieckie Syreny + – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w ramach

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) Unii Europejskiej - Instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 13.149.508,00 zł.

Kwota dofinansowania: 75% z FBW: 9.862.131,00 zł.

Kwota rezerwy celowej: 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł.

 

Cel Projektu: Zwiększenie zasięgu łączności radiowej wykorzystywanej do celów ostrzegania i alarmowania w ramach systemu łączności Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego

Projekt realizowany w latach 2020 -2022 r. 

 


 

Powiat Pułtuski zawarł dwa porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie realizacji Projektu pn. „Mazowieckie Syreny + – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. Wynika to z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (dz. U. Nr 96, poz. 850). Do zadań Wojewody, Starosty, Burmistrza, Wójta należy miedzy innymi przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

  1. Pierwsze dotyczy zwiększenia zasięgu Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego poprzez montaż radiotelefonu, zasilacza z akumulatorem oraz kompletnego systemu antenowego. Ww. sprzęt zamontowano w powiatowym centrum zarządzania kryzysowego w Pułtusku. Za jego pośrednictwem będzie możliwe bezpośrednie otrzymywanie informacji od ośrodków dowodzenia i naprowadzania – instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (system wczesnego ostrzegania).
  2. Drugie dotyczy poprawy interoperacyjności i efektywności systemów ostrzegania i alarmowania. Na terenie Powiatu Pułtuskiego zostanie zamontowane 7 syren szczelinowych (porozumienie dotyczy zamontowania syreny na budynku Starostwa Powiatowego w Pułtusku). Nowe syreny zostaną dołączone do stworzonego w 2018 roku systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.

Za finansowanie realizacji zadań oraz prowadzenie postępowań przetargowych odpowiada Wojewoda Mazowiecki.

Do zadań Powiatu będzie należało między innymi utrzymanie zamontowanych elementów w należytym stanie, przez co należy rozumieć konserwację systemu w zakresie należącym do użytkownika.

Po upływie okresu trwałości (01.10.2027) zamontowane elementy przechodzą na własność Powiatu.

 

Informacje na temat projektu i zamontowanego systemu znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku - PCZK-Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-12 15:07:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-12 15:47:29
  • Liczba odsłon: 2033
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056305]

przewiń do góry