2019 rok
 
Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku/
 
Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 stycznia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2019r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2019r.
 
Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2019r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2023r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 stycznia 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu weryfikacji formularzy zgłoszeniowych i zatwierdzenia listy uczestników do projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020
 
Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2019r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/zmiany - zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
/zmiany - zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
/utraciło moc- aktualne: zarządzenie Nr 25/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 maja 2023r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2019r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
 
Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok"
 
Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2019r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r.
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia Nr 10/2019 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
/zmiany: zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 lutego 2019r.
w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/ 
 
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych/
 
Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON/
 
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie zmiany składu zespołu ds. kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 marca 2020r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej realizowanej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu/
 
Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 marca 2019r.
w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 1/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2023r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 marca 2019r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 43/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pułtusku obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją/
 
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 marca 2019r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód służbowy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia Nr 19/2019 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc z dniem 30 czerwca 2019r./
 
Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 kwietnia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON/  
 
Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany składu Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2019r.
w sprawie wykonania ratowniczych zabiegów agrolotniczych zwalczających szkodliwe owady (brudnica mniszka) w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie wsi Stawinoga i Wólka Zatorska, gmina Zatory
 
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2019r.
w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 6/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie zasad używania samochodów w celu realizacji zadań służbowych oraz rozliczania kosztów podróży służbowych/
 
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 maja 2019r.
w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2019r.
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2019r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieczęci i pieczątek używanych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2019r.
w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 sierpnia 2022r. w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pułtuskiego/
 
Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 czerwca 2019r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 czerwca 2019r,
w sprawie regulaminu kontroli w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 czerwca 2019r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia Nr 36/2019 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 38/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia Nr 37/2019 do wglądu w Wydziale Finansów
/zmiany: zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie powołania zespołu rekrutującego uczestników programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. "Pogodne Lato" w 2019r.
 
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2019r.
w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 62/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa/
 
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 lipca 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 lipca 2019r.
w sprawie ustalenia stałej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Skoda Octavia III
Załącznik do zarządzenia Nr 41/2019 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru
 
Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 lipca 2019r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 lipca 2019r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 lipca 2019r.
w sprawie dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej w Kancelarii Niejawnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 lipca 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku
 
w sprawie powołania strażników Społecznej Straży Rybackiej powiatu pułtuskiego
 
Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 sierpnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2021r., zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2022r./

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 sierpnia 2019r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 
Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 października 2019r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu pn. ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”
 
Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2019r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 
Zarządzenie Nr 53/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października 2019r.
w sprawie określenia lokali na obszarze Powiatu Pułtuskiego, w których w roku 2020 będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja
/zmiany: zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia lokali na terenie Powiatu Pułtuskiego, w których w 2020r. będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja/
 
 
Zarządzenie Nr 55/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 listopada 2019r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników starostwa z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
 
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2019r.
w sprawie ustanowienia Polityki Antykorupcyjnej Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 58/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 59/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie zasad rejestracji wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w Powiecie Pułtuskim w 2020r.

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zasad rejestracji wizyt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej działających na terenie Powiatu Pułtuskiego/
 
Zarządzenie Nr 60/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 grudnia 2019r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załączniki do zarządzenia Nr 60/2019 do wglądu w Wydziale Finansów
/utraciło moc - aktualne: Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 61/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 62/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2019r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 63/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku
Załącznik do zarządzenia Nr 63/2019 do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
 
Zarządzenie Nr 64/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku
 
Zarządzenie Nr 65/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku
/zmiany: zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2021r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku/
 
Zarządzenie Nr 66/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków PFRON/
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karpińska Jolanta
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 06:57:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-06-05 12:50:43
  • Liczba odsłon: 12289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056197]

przewiń do góry