Projekt systemowy

 

  „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projektodawcą projektu systemowego jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,

partnerem w realizacji projektu jest Powiat Pułtuski.

 

 

Projekt realizowany jest w następujących szkołach:

1)           Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: 160 uczniów

2)           Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku: 195 uczniów

W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia z matematyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, ICT, chemii i biologii, geografii, ochrony środowiska oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym a także opieka psychologiczno - pedagogiczna. Dodatkowo w okresie wakacji odbędą się staże u pracodawców.

Projekt obejmuje wsparcie w zakresie doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe służące praktycznej nauce zawodu.

 

W Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego zostaną wyposażone pracownie:

1.       pracownia elektroniczna

2.        pracownia ochrony środowiska  

3.       p racownia mechaniczna  

4.       p racownia informatyczna

5.       p racownia ekonomiczna

 

W Zespole Szkół im. B. Prusa zostaną wyposażone pracownie :

1.        pracownia gastronomiczna

2.        pracownia planowania żywienia

3.         pr acownia działalności handlowej

4.         pra cownia organizacji reklamy

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie -  regulamin_projektu.pdf

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego - formularz_ruszkowski.pdf

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów z Zespołu Szkół im. B. Prusa - formularz_prus.pdf

 


ZWROTY KOSZTÓW PRZEJAZDU


Uczestnikom/czkom stażu przysługuje zwrot kosztów przejazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu. Zwrot kosztów przejazdów następuje na podstawie złożonego przez uczestnika/czki Projektu Wniosku o zwrot kosztów przejazdu wraz z oryginałami biletów (w obie strony najtańszym środkiem transportu) i/lub w przypadku dojeżdżania na staż samochodem prywatnym na podstawie m. in. oświadczenia przewoźników o cenie biletów na danej trasie (najtańszym środkiem transportu).         

Osoby, które podróżowały samochodem prywatnym muszą złożyć:

- oświadczenie o dojeżdżaniu na staż własnym samochodem lub oświadczenie o dojeż dżaniu na staż samochodem pożyczonym wraz z upoważnieniem do korzystania z samochodu lub oświa d czeniem o dow ożeniu na staż przez opiekuna prawnego,

- kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym stażysta dojeżdżał lub był dowożony na staż,

- kserokopię prawa jazdy osoby prowadzącej samochód


Pobierz:  wniosek_o_zwrot_kosztow.doc

Pobierz:  oswiadczenie-__dojazd_na_staz_wlasnym_samochodem.doc

Pobierz:   oswiadczenie_i_upowaznienie_do_korzystania_z_samochodu.doc


--------------------------------------------------------------------------------------

Od 30 czerwca do 29 sierpnia br. grupa 110 uczniów z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa i grupa 97 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywała staże u pracodawców w ramach projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

 

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza  S.A., w partnerstwie z Powiatem Pułtuskim, współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

Jego uczestnicy to uczniowie kształcący się w zawodach:

·       kucharz

·       technik żywienia i usług gastronomicznych

·       technik handlowiec

·       technik hotelarstwa

·       technik budowlaniec

·       technik organizacji reklamy

·       technik usług fryzjerskich

·       technik informatyk

·       technik ochrony środowiska

·       technik logistyk

 

Uczniowie pracowali w różnych firmach zgodnie z nauczanym zawodem. Z a 150 godzin odbytego stażu otrzymali stypendia stażowe.  

W przyszłym roku staże odbędzie następna grupa 79 uczniów.        Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywający staż w  firmie  AGRAPLAST Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Handlowy w Pułtusku.

 Uczniowie z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa odbywający staż w Hotelu Narvil Sp. z o.o. w Serocku


                               Uczniowie z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa odbywający staż 

                                                       w  DOMU POLONII w Pułtusku.Wyposażenie pracowni szkolnych  warte ponad 770 tysięcy zł.

 

W ramach projektu systemowego pn.  „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” zostało zakupione wyposażenie do czterech pracowni w Zespole Szkół  im. Bolesława Prusa i pięciu pracowni w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

 

Dzięki pozyskanym środkom unijnym zostało oddanych do użytku dziewięć profesjonalnie wyposażonych pracowni do nauki zawodu:

- pracownia działalności handlowej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 72 533,10zł.

- pracownia organizacji reklamy w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi:  84 710,10zł.

- pracowni gastronomiczna w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa.

 Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 157 387,11zł.

- pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 9 741,60zł.

- pracownia elektroniczna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 73 689,30 zł.

- pracownia ochrony środowiska w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 92 151,60 zł.                 

- pracownia ekonomiczna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 53 911,32 zł.

- pracownia informatyczna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 87 984,36 zł.

- pracownia mechaniczna w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Wartość zakupionego wyposażenia wynosi: 140 304,87 zł.

 

W skład wyposażenia pracowni wchodzą m.in.: stanowiska komputerowe + serwery, specjalistyczne programy do nauki zawodu, tablice interaktywne, profesjonalne kamery, aparaty fotograficzne, projektory, xero, drukarki, skanery, stanowiska handlowe, meble szkolne, profesjonalny sprzęt gastronomiczny, s tanowiska laboratoryjne, d ygestorium, stoły edukacyjne do  mechaniki i automatyki.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Od 29 czerwca do 27 sierpnia 2015 r. grupa 46 uczniów   z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku i grupa 33 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego   w Pułtusku odbywała staże u pracodawców w ramach projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

 

W stażach uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach:

·         kucharz

·         technik żywienia i usług gastronomicznych

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

·         technik informatyk

·         technik ekonomista

·         technik elektronik


Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w różnych firmach na stanowiskach pracy związanych ze swoim nauczanym zawodem.   Za 150 godzin odbytego stażu otrzymali stypendia stażowe.    Uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywający staż w firmie  Handlowo – Usługowej Aksel  
Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywający staż w firmie         GLAZ - BUD Sp. z o.o. w Pułtusku
Uczeń z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbywający staż w firmie       BUDOMUR Sp. z o.o. w Pułtusku

Uczennica z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa odbywająca staż w firmie Milord Sp. z o.o.

 Uczennice z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa odbywający staż w firmie Bar u Niedźwiadków w Pułtusku

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Gutowska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-24 14:10:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Gutowska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-07 10:09:32
  • Liczba odsłon: 13734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10010438]

przewiń do góry