.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU


„Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, dla których powiat pułtuski jest organem prowadzącym.

Czas trwania projektu: 1 września 2009r. -  30 czerwca 2010r.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

1.Kurs języka angielskiego
2.Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
3.Zajęcia pozalekcyjne z geografii
4.Kurs komputerowy ECDL

Dodatkowo, każdy Uczestnik weźmie udział w szkoleniu z asertywności lub szkoleniu z autoprezentacji!


Zrealizowano wszystkie formy wsparcia zakładane w projekcie:

1.Kurs języka angielskiego
2.Zajęcia pozalekcyjne z matematyki
3.Zajęcia pozalekcyjne z geografii
4.Kurs komputerowy ECDL

Dodatkowo, każdy Uczestnik wziął udział w szkoleniu z asertywności lub szkoleniu z autoprezentacji.

Uczestnikami Projektu było 205 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Pułtuski jest organem prowadzącym: Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku.


Link do galerii - wejdź

Dodatkowe i formacje dostępne w biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Rozwoju i Promocji
ul. 3 Maja 20, I piętro, pok. nr 3
tel. 023 692 33 50
wrp_ue@powiatpultuski.pl

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 14:32:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 14:32:20
  • Liczba odsłon: 5721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056185]

przewiń do góry