Stanowisko Pracy ds. Wynagrodzeń
 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel: 23 306 71 13, fax. 23 306 71 09

mail:  e.wydra@powiatpultuski.pl


Pani Ewa Wydra 
tel. 23 306 71 13
mail:  e.wydra@powiatpultuski.pl


Do zadań  Stanowiska Pracy ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

1) Sporządzanie listy płac, prowadzenie dokumentacji płacowej oraz ewidencji naliczania i terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz innych obligatoryjnych wpłat od wypłacanych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2) Prowadzenie dokumentacji w zakresie wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

3) Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

4) Rozliczanie umów o dzieło i zlecenia.

5) Naliczanie wysokości diet radnych Rady Powiatu, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych, członków Zarządu Powiatu.

6) Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS oraz wymaganych przepisami sprawozdań GUS.

7) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

8) Współdziałanie z organami skarbowymi i innymi urzędami w sprawach merytorycznie związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku.

9) bieżąca analiza funduszu płac Starostwa Powiatowego oraz kontrola prawidłowości jego wykorzystania,

10) współpraca w przygotowaniu budżetu powiatu,

11) współpraca w zakresie wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-13 10:51:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-13 10:51:05
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7855497]

przewiń do góry