Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr i Płac
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel.: 23 306 71 13, fax. 23 306 71 09

 

Ewa Wydra
Główny Specjalista
mail: e.wydra@powiatpultuski.pl 

Marta Borczyńska
Główny Specjalista
mail: m.borczynska@powiatpultuski.pl

 

Do zadań  Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kadr i Płac należy w szczególności:

1) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

2) Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.

3) Sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji płacowej oraz naliczanie i terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz innych obligatoryjnych wpłat od wypłacanych wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4) Prowadzenie dokumentacji w zakresie wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

5) Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

6) Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia.

7) Ustalania wysokości diet radnym Rady Powiatu.

8) Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON oraz wymaganych przepisami sprawozdań GUS.

9) Bieżąca analiza funduszu płac Starostwa Powiatowego oraz kontrola prawidłowości jego wykorzystania.

10) Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

11) Współdziałanie z organami skarbowymi i innymi urzędami w sprawach merytorycznie związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku.

12) Współpraca w przygotowaniu budżetu powiatu.

13) Współpraca w zakresie wprowadzania zmian w uchwale budżetowej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Majewska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-13 10:51:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16 14:16:35
  • Liczba odsłon: 4521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056055]

przewiń do góry