Uchwała Nr 1/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1

* załącznik Nr 1a

* załącznik Nr 2

* załącznik Nr 2a

Uchwała Nr 2/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.

w spr. przejęcia - przekazania dorgi powiatowej

Uchwała Nr 2a/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 3/06 z dnia 20 grudnia 2006 r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania praw własności do sprzętu komputerowego

Uchwała Nr 4/06 z dnia 27 grudnia 2006 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2006 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4

Uchwała Nr 5/07 z dnia 10 stycznia 2007 r.

w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5

Uchwała Nr 6/07 z dnia 10 stycznia 2007 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 7/07 z dnia 10 stycznia 2007 r.

w spr. powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uchwała Nr 8/07 z dnia 24 stycznia 2007 r.

w spr. nieodpłatnego przekazywania praw własności mienia

(dokonano zmian uchwały na podstawie uchwały Nr 9/07 z dnia 19 lutego 2007r.)

Uchwała Nr 9/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania praw własności mienia

Uchwała Nr 10/07 z dnia 19 lutego 2007 r.

w spr. kontroli finansowej środków publicznych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych powiatu

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10

Uchwała Nr 11/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

w spr. Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr 12/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego 2007 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12

Uchwała Nr 13/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

w spr. harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 13/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 13/07

Uchwała Nr 14/07 z dnia 14 marca 2007 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2006 r.

Uchwała Nr 15/07 z dnia 14 marca 2007 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 16/07 z dnia 14 marca 2007 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku

* załącznik do uchwały Nr 16

Uchwała Nr 17/07 z dnia 22 marca 2007 r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007

Uchwała Nr 18/07 z dnia 28 marca 2007 r.

w spr. odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 19/07 z dnia 30 marca 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19

* załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19

Uchwała Nr 20/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

* załącznik do uchwały Nr 20

Uchwała Nr 21/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 22/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania sprzętu do rehabilitacji w użytkowanie

Uchwała Nr 23/07 z dnia 9 maja 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 23/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 23/07

Uchwała Nr 24/07 z dnia 9 maja 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 24/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 24/07

* załącznik nr 3 do uchwały nr 24/07

Uchwała Nr 24a/07 z dnia 16 maja 2007 r.

w spr. odwołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 25/07 z dnia 22 maja 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 25/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 25/07

* załącznik nr 3 do uchwały nr 25/07

* załącznik nr 4 do uchwały nr 25/07

Uchwała Nr 26/07 z dnia 22 maja 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 26/07

* załącznik nr 2 dop uchwały nr 26/07

Uchwała Nr 27/07 z dnia 22 maja 2007 r.

w spr. powołania komisji

Uchwała Nr 28/07 z dnia 5 czerwca 2007 r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania praw własności do sprzętu komputerowego

Uchwała Nr 29/07 z dnia 5 czerwca 2007 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środka trwałego i wyposażenia przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 30/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 30/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 30/07

* załącznik nr 3 do uchwały nr 30/07

* załącznik nr 4 do uchwały nr 30/07

Uchwała Nr 31/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 31/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 31/07

Uchwała Nr 32/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

w spr. wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 33/07 z dnia 13 czerwca 2007 r.

w spr. wyrażenia opinii o pozbawienie drogi kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 34/07 z dnia 20 czerwca 2007 r.

w spr. regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 35/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 35/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 35/07

* załącznik nr 3 do uchwały nr 35/07

Uchwała Nr 36/07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załacznik nr 1 do uchwały nr 36/07

* załącznik nr 2 do uchwały nr 36/07

Uchwała Nr 37/2007 z dnia 4 lipca 2007 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 38/07 z dnia 11 lipca 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 38

Uchwała Nr 39/07 z dnia 11 lipca 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 39

* załącznik nr 2 do uchwały nr 39

Uchwała Nr 40/07 z dnia 25 lipca 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 40

* załącznik nr 2 do uchwały nr 40

* załącznik nr 3 do uchwały nr 40

* załącznik nr 4 do uchwały nr 40

Uchwała Nr 41/07 z dnia 25 lipca 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 41

* załącznik nr 2 do uchwały nr 41

Uchwała Nr 42/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 42

* załącznik nr 2 do uchwały nr 42

* załącznik nr 3 do uchwały nr 42

* załącznik nr 4 do uchwały nr 42

Uchwała Nr 43/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 43

* załącznik nr 2 do uchwały nr 43

Uchwała Nr 44/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały nr 44

* załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 2a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 6a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 8 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.  

* załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 15 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- ZSR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

- KPPSP w Pułtusku

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- DPS w Obrytem

- DPS w Ołdakach

- PCPR w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- Poradnia Pscychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

* załącznik nr 17 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 18 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 18a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.  

* załącznik nr 19 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 20 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 20a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 21 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 21a do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

* załącznik nr 22 do informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2007 r.

Uchwała Nr 45/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. informacji i przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2007 r.

Uchwała Nr 46/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. wynajmu i udostępniania pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego

Uchwała Nr 47/07 z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w spr. powołania zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 - 2012

* załącznik nr 1 do uchwały nr 47

Uchwała Nr 48/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w spr. powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Uchwała Nr 49/07 z dnia 5 września 2007 r.

w spr. wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2007/2008

Uchwała Nr 50/07 z dnia 5 września 2007 r.

w spr. upoważnienia Komendanta praz Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do podpisania umów

Uchwała Nr 51/07 z dnia 24 września 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 51

* załącznik nr 2 do uchwały nr 51

* załącznik nr 3 do uchwały nr 51

* załącznik nr 4 do uchwały nr 51

Uchwała Nr 52/07 z dnia 24 września 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 52

* załącznik nr 2 do uchwały nr 52

Uchwała Nr 53/07 z dnia 24 września 2007 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 54/07 z dnia 1 października 2007 r.

w spr.  określenia stawek czynszu i innych opłat dla lokali mieszkalnych będących w zasobach Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 55/07 z dnia 18października 2007 r.

ws pr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 55

Uchwała Nr 56/2007 z dnia 25 października 2007 r.

w spr. ustanowienia odrębnej własności lokali

Uchwała Nr 57/07 z dnia 25 października 2007 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do ustanowienia odrębnej własności lokali

Uchwała Nr 58/07 z dnia 25 października 2007 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umowy darowizny

Uchwała Nr 59/07 z dnia 25 października 2007 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umowy darowizny

Uchwała Nr 60/07 z dnia 30 października 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 60

* załącznik nr 2 do uchwały nr 60

* załącznik nr 3 do uchwały nr 60

Uchwała Nr 61/07 z dnia 30 października 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 61

* załącznik nr 2 do uchwały nr 61

Uchwała Nr 62/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

Uchwała Nr 63/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie wyposażenia przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 64/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania praw własności mienia

Uchwała Nr 65/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

ws pr. umorzenia należności pieniężnych należnych powiatowi pułtuskiemu

Uchwała Nr 66/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 66

* załącznik nr 2 do uchwały nr 66

* załącznik nr 3 do uchwały nr 66

* załącznik nr 4 do uchwały nr 66

Uchwała Nr 67/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

* objaśnienie do uchwały nr 67

* prognoza długu

* załącznik do uchwały nr 67

* załącznik nr 1 do uchwały nr 67

* załącznik nr 2 do uchwały nr 67

* załącznik nr 3 do uchwały nr 67

* załącznik nr 3a do uchwały nr 67

* załącznik nr 4 do uchwały nr 67

* załącznik nr 5 do uchwały nr 67

* załącznik nr 6 do uchwały nr 67

* załącznik nr 7 do uchwały nr 67

* załącznik nr 8 do uchwały nr 67

* załącznik nr 9 do uchwały nr 67

* załącznik nr 10 do uchwały nr 67

* załącznik nr 11 do uchwały nr 67

* załącznik nr 12 do uchwały nr 67

* załącznik nr 13 do uchwały nr 67

* załącznik nr 14 do uchwały nr 67

- Uchwała Nr 307/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 68/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2008 roku oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji konkursowej

Uchwała Nr 69/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 69

* załącznik nr 2 do uchwały nr 69

* załącznik nr 3 do uchwały nr 69

* załącznik nr 4 do uchwały nr 69

Uchwała Nr 70/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik Nr 1 do uchwały nr 70

* załącznik nr 2 do uchwały nr 70

Uchwała Nr 71/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

w spr. nieodpłatnego przekazania praw własności na używany sprzęt elektroniczny - kserokopiarka Mita DC 1255

Uchwała Nr 72/07 z dnia 21 listopada 2007 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 73/07 z dnia 28 listopada 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 73

* załącznik nr 2 do uchwały nr 73

* załącznik nr 3 do uchwały nr 73

Uchwała Nr 74/07 z dnia 28 listopada 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 74

* załącznik nr 2 do uchwały nr 74

Uchwała Nr 75/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie

Uchwała Nr 76/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty do podpisywania dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr 77/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do podpisania umowy na zadanie inwestycyjne pn.: "Instalacja przeciwpożarowych systemów alarmowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach"

Uchwała Nr 78/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. ustanowienia odrębnej własności lokali celem zniesienia współwłasności

Uchwała Nr 79/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 80/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 80

* załącznik nr 2 do uchwały nr 80

* załącznik nr 3 do uchwały nr 80

* załącznik nr 4 do uchwały nr 80

Uchwała Nr 81/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2007

* załącznik nr 1 do uchwały nr 81

Uchwała Nr 82/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 82

* załącznik nr 2 do uchwały nr 82

Uchwała Nr 83/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w spr. umorzenia należności pieniężnej należnej Starostwu Powiatowemu w Pułtusku

* uzasadnienie do uchwały nr 83/07

Uchwała Nr 84/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisania umowy darowizny

Uchwała Nr 85/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Golądkowie

Uchwała Nr 86/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Uchwała Nr 87/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2007 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 87

* załącznik nr 2 do uchwały nr 87

Uchwała Nr 88/08 z dnia 8 stycznia 2008 r.

w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 88

* załącznik nr 2 do uchwały nr 88

Uchwała Nr 89/08 z dnia 8 stycznia 2008 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 90/08 z dnia 16 stycznia 2008 r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania praw własności do sprzętu komputerowego

Uchwała Nr 91/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.

w spr. powołania Zespołu ds. realizacji i monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 - 2020

Uchwała Nr 92/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 92

* załącznik nr 2 do uchwały nr 92

Uchwała Nr 93/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i terminu zapłaty upływa w 2009 roku

* załącznik do uchwały nr 93

Uchwała Nr 94/08 z dnia 6 lutego 2008 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Obryte do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 95/08 z dnia 6 lutego 2008 r.

w spr. harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 95

* załącznik nr 2 do uchwały nr 95

Uchwała Nr 96/08 z dnia 6 lutego 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 96

Uchwała Nr 97/08 z dnia 25 lutego 2008 r.

w spr. prowadzenia negocjacji z przedstawicielami organizacji związkowych działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w sprawie warunków pracy i płacy

Uchwała Nr 98/08 z dnia 3 marca 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 98

Uchwała Nr 99/08 z dnia 14 marca 2008 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 99

* strona tytułowa

* spis treści

* załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 2a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 3a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 11a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- ZS w Golądkowie

- KP PSP w Pułtusku

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- DPS Obryte

- DPS Ołdaki

- PCPR w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

* załącznik nr 16 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 17 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 17a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 18 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 19 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 20 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 21 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

* załącznik nr 22 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2007 r.

Uchwała Nr 100/08 z dnia 14 marca 2008 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2007 r. SP ZOZ w Pułtusku

Uchwała Nr 101/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w Gminie Czosnów w powiecie nowodworskim

Uchwała Nr 102/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 108

Uchwała Nr 103/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 103

* załącznik nr 2 do uchwały nr 103

Uchwała Nr 104/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 104

* załącznik nr 2 do uchwały nr 104

Uchwała Nr 105/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. odwołania Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku

Uchwała Nr 106/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku

Uchwała Nr 107/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w spr. gospodarowania i zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie powiatu pułtuskiego - w pasie drogowym dróg kategorii powiatowej

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 161/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.)

Uchwała Nr 108/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Pułtusku

Uchwała Nr 109/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Gminy Zatory

Uchwała Nr 110/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Zatory do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 111/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 112/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w spr. zatwierdzenia projektu konkursowego pn.: "Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 113/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 113

* załącznik nr 2 do uchwały nr 113

Uchwała Nr 114/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 114

* załącznik nr 2 do uchwały nr 114

Uchwała Nr 115/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Uchwała Nr 116/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w spr udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 117/08 z dnia 7 maja 2008 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 253/09 z dnia 12 października 2009r.)

Uchwała Nr 118/08 z dnia 7 maja 2008 r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008

Uchwała Nr 119/08 z dnia 7 maja 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 119

* załącznik nr 2 do uchwały nr 119

* załącznik nr 3 do uchwały nr 119

* załącznik nr 4 do uchwały nr 119

Uchwała Nr 120/08 z dnia 21 maja 2008 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 121/08 z dnia 21 maja 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 121

* załącznik nr 2 do uchwały nr 121

Uchwała Nr 122/08 z dnia 21 maja 2008 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 122/08 z dnia 21 maja 2008r.)

Uchwała Nr 123/08 z dnia 11 czerwca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 123

* załącznik nr 2 do uchwały nr 123

Uchwała Nr 124/08 z dnia 18 czerwca 2008 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 125/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 125

* załącznik nr 2 do uchwały nr 125

* załącznik nr 3 do uchwały nr 125

Uchwała Nr 126/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 126

* załącznik nr 2 do uchwały nr 126

Uchwała Nr 127/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 127

* załącznik nr 2 do uchwały nr 127

Uchwała Nr 128/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w spr. zatwierdzenia projektu konkursowego pn.: "Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku"

Uchwała Nr 129/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisywania dokumentacji dotyczącej projektu pn.:"Powiat Pułtuski koordynatorem działań na rzecz profilaktyki niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży oraz pomocy dziecku i rodzinie"

Uchwała Nr 130/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu do podpisywania dokumentacji dotyczącej projektu "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"

Uchwała Nr 131/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na tok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 131

* załącznik nr 2 do uchwały nr 131

* załącznik nr 3 do uchwały nr 131

* załącznik nr 4 do uchwały nr 131

Uchwała Nr 132/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. upoważnienia Komendanta oraz Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do podpisania umów

Uchwała Nr 132a/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3417W Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie km 1+410 - 1+620

Uchwała Nr 133/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 133

* załącznik nr 2 do uchwały nr 133

* załącznik nr 3 do uchwały nr 133

* załącznik nr 4 do uchwały nr 133

Uchwała Nr 134/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 134

* załącznik nr 2 do uchwały nr 134

Uchwała Nr 135/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 135

* załącznik nr 2 do uchwały nr 135

Uchwała Nr 136/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 137/08 z dnia  29 lipca 2008 r.

w spr. upoważnienia członka zarządu do podpisania umowy o wykonanie prac projektowych

Uchwała Nr 138/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 138

* załącznik nr 2 do uchwały nr 138

* załącznik nr 3 do uchwały nr 138

* załącznik nr 4 do uchwały nr 138

Uchwała Nr 139/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.

* strona tytułowa

* spis treści

* część opisowa

* załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 2a do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 6a do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 9 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 11 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 12 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 13 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 14 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 15 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 16 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

- Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

- Zespół Szkół w Golądkowie

- Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

- Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

* załącznik nr 17 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 18 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 18a do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 19 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 20 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 20a do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 21 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 21a do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

* załącznik nr 22 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za I półrocze 2008 r.

Uchwała Nr 140/08 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2008 r.

Uchwała Nr 141/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1

* załącznik nr 2

* załącznik nr 3

Uchwała Nr 142/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w spr. umorzenia należności

Uchwała Nr 143/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w spr. umorzenia należności

Uchwała Nr 144/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w spr. umorzenia należności

Uchwała Nr 145/08 z dnia 3 września 2008 r.

w spr. wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2008/2009

Uchwała Nr 146/08 z dnia 3 września 2008 r.

w spr. używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego

(Uchwała traci moc na podstawie Uchwały Nr XVII/80/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r.)

Uchwała Nr 147/08 z dnia 19 września 2008 r.

w spr. wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej dróg położonych na terenie powiatu ciechanowskiego

Uchwała Nr 148/08 z dnia 19 września 2008 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Pokrzywnica do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 149/08 z dnia 24 września 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 149

* załącznik nr 2 do uchwały nr 149

* załącznik nr 3 do uchwały nr 149

* załącznik nr 4 do uchwały nr 149

Uchwała Nr 150/08 z dnia 24 września 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 150

* załącznik nr 2 do uchwały nr 150

Uchwała Nr 151/08 z dnia 24 września 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 151

* załącznik nr 2 do uchwały nr 151

Uchwała Nr 152/08 z dnia 24 września 2008 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 207/2012 z dnia 24 maja 2012r.)

Uchwała Nr 153/08 z dnia 9 października 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 153

* załącznik nr 2 do uchwały nr 153

* załącznik nr 3 do uchwały nr 153

* załącznik nr 4 do uchwały nr 153

Uchwała Nr 154/08 z dnia 9 października 2008 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Uchwała Nr 155/08 z dnia 21 października 2008 r.

w spr. zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc, w powiecie pułtuskim, wpółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 156/08 z dnia 21 października 2008 r.

w spr. upoważnienia Komendanta oraz Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do podpisania umów

Uchwała Nr 157/08 z dnia 21 października 2008 r.

w spr. wyznaczenia jednostki upoważnionej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Remont budynku parafialnego przy ul. Daszyńskiego 3 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Uchwała Nr 158/08 z dnia 27 października 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 158

* załącznik nr 2 do uchwały nr 158

Uchwała Nr 159/08 z dnia 27 października 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 159

* załącznik nr 2 do uchwały nr 159

Uchwała Nr 160/08 z dnia 27 października 2008 r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2009 roku oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

* załącznik do uchwały Nr 160/08

* załącznik nr 1 - 3 do uchwały Nr 160/08

Uchwała Nr 161/08 z dnia 7 listopada 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 161

* załącznik nr 2 do uchwały nr 161

* załącznik nr 3 do uchwały nr 161

* załącznik nr 4 do uchwały nr 161

Uchwała Nr 162/08 z dnia 7 listopada 2008 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Uchwała Nr 163/08 z dnia 7 listopada 2008 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 163/08

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 19/2011 z dnia 9 marca 2011r.) 

Uchwała Nr 164/08 z dnia 13 listopada 2008 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

- objaśnienie

- prognoza długu

- załącznik do uchwały

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

- załącznik nr 3a

- załącznik nr 4

- załącznik nr 5

- załącznik nr 6

- załącznik nr 7

- załącznik nr 8

- załącznik nr 9

- załącznik nr 10

- załącznik nr 11

- załącznik nr 12

- załącznik nr 13

Uchwała Nr 304/C/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12.12.2008 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego - pobierz

Uchwała Nr 165/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* objaśnienie do uchwały nr 165

* załącznik nr 1 do uchwały nr 165

* załącznik nr 2 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3 do uchwały nr 165

* załącznik nr 4 do uchwały nr 165

Uchwała Nr 166/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania projektu systemowego

Uchwała Nr 167/08 z dnia 25 listopada 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 167

* załącznik nr 2 do uchwały nr 167

Uchwała Nr 168/08 z dnia 25 listopada 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 168

* załącznik nr 2 do uchwały nr 168

Uchwała Nr 169/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 169

* załącznik nr 2 do uchwały nr 169

Uchwała Nr 170/08 z dnia 15 grudnia 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

* załącznik nr 1

* załącznik nr 2

Uchwała Nr 171/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2008 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 171

* załącznik nr 2 do uchwały nr 171

Uchwała Nr 172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2008 rok

*załącznik nr 1 do uchwały nr 172

* załącznik nr 2 do uchwały nr 172

Uchwała Nr 173/09 z dnia 6 stycznia 2009 r.

w spr. przyjęcia układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 173

* załącznik nr 2 do uchwały nr 173

Uchwała Nr 174/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.

w spr. harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 174

* załącznik nr 2 do uchwały nr 174

Uchwała Nr 175/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania jednostki i terminu zapłaty upływa w 2010 roku

* załącznik do uchwały nr 175

Uchwała Nr 176/09 z dnia z dnia 21 stycznia 2009 r.

w spr. zasad udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników

* załącznik do uchwały nr 176

Uchwała Nr 177/09 z dnia 26 stycznia 2009 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 178/09 z dnia 6 lutego 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: gospodarowania i zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie powiatu pułtuskiego - w pasie drogowym dróg kategorii powiatowej

Uchwała Nr 179/09 z dnia 6 lutego 2009 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 180/09 z dnia 19 lutego 2009 r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009

* załącznik do uchwały nr 180/09

Uchwała Nr 181/09 z dnia 5 marca 2009 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 182/09 z dnia 5 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie: gospodarowania i zbywania drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na terenie powiatu pułtuskiego - w pasie drogowym dróg kategorii powiatowej

* załącznik do uchwały nr 182

Uchwała Nr 183/09 z dnia 11 marca 2009 r.

w spr. odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 184/09 z dnia 16 marca 2009 r.

w spr. sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok

* strona tytułowa

* spis treści

* część opisowa

* załącznik nr 1 do uchwały nr 184

* załącznik nr 2 do uchwały nr 184

* załącznik nr 2a do uchwały nr 184

* załącznik nr 3 do uchwały nr 184

* załącznik nr 3a do uchwały nr 184

* załącznik nr 4 do uchwały nr 184

* załącznik nr 5 do uchwały nr 184

* załącznik nr 6 do uchwały nr 184

* załącznik nr 7 do uchwały nr 184

* załącznik nr 8 do uchwały nr 184

* załącznik nr 9 do uchwały nr 184

* załącznik nr 10 do uchwały nr 184

* załącznik nr 11 do uchwały nr 184

* załącznik nr 11a do uchwały nr 184

* załącznik nr 12 do uchwały nr 184

* załącznik nr 13 do uchwały nr 184

* załącznik nr 14 do uchwały nr 184

* załącznik nr 15:

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- ZS im. B. Prusa w Pułtusku

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- ZS w Golądkowie

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

- SOSW w Pułtusku

- Poradnia Pscyhologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- KPPSP w Pułtusku

- PINB w Pułtusku

- ZDP w Pułtusku

- PUP w Pułtusku

- ŚDS w Pułtusku

- DPS w Obrytem

- DPS w Ołdakach

- PCPR w Pułtusku

* załącznik nr 16 do uchwały nr 184

* załącznik nr 17 do uchwały nr 184

* załącznik nr 17a do uchwały nr 184

* załącznik nr 18 do uchwały nr 184

* załącznik nr 19 do uchwały nr 184

* załącznik nr 20 do uchwały nr 184

* załącznik nr 21 do uchwały nr 184

* załącznik nr 22 do uchwały nr 184

Uchwała Nr 185/09 z dnia 16 marca 2009 r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2008 r. SP ZOZ w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 185

Uchwała Nr 186/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 187/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach do podpisywania wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów związanych z realizacją projektu z działania 7.3 RPOWM

Uchwała Nr 188/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Obrytem do podpisywania wniosku o dofinansowanie i innych dokumentów związanych z realizacją projektu z działania 7.3 RPOWM

Uchwała Nr 189/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy ul. Nadowodnej w Pułtusku

Uchwała Nr 190/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych

Uchwała Nr 191/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego

Uchwała Nr 192/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 192

* załącznik nr 2 do uchwały nr 192

Uchwała Nr 193/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 193

* załącznik nr 2 do uchwały nr 193

Uchwała Nr 194/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 194

* załącznik nr 2 do uchwały nr 194

* załącznik nr 3 do uchwały nr 194

* załącznik nr 4 do uchwały nr 194

Uchwała Nr 195/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisywania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 196/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. zatwierdzenia projektu konkursowego pt.: "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr 197/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 197

* załącznik nr 2 do uchwały nr 197

* załącznik nr 3 do uchwały nr 197

* załącznik nr 4 do uchwały nr 197

Uchwała Nr 198/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 roku

* załącznik nr 1 do uchwały nr 198

* załącznik nr 2 do uchwały nr 198

Uchwała Nr 199/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 199

* załącznik nr 2 do uchwały nr 199

Uchwała Nr 200/09 z dnia 13 maja 2009 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 200

Uchwała Nr 201/2009 z dnia 13 maja 2009 r.

w spr. wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania

Uchwała Nr 202/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

w spr. powołania komisji przetargowej

Uchwała Nr 203/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 203

* załącznik nr 2 do uchwały nr 203

Uchwała Nr 204/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 204

* załącznik nr 2 do uchwały nr 204

Uchwała Nr 205/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 205

Uchwała Nr 206/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r.

w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr 207/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r.

w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Uchwała Nr 208/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r.

w spr. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Uchwała Nr 209/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 209

* załącznik nr 2 do uchwały nr 209

Uchwała Nr 210/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 210

* załącznik nr 2 do uchwały nr 210

Uchwała Nr 211/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1

Uchwała Nr 212/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania umowy

Uchwała Nr 213/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. wyrażenia zgody na przyjęcie środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę organizacyjną powiatu

Uchwała Nr 214/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia Komendanta oraz Głównego Księgowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku do podpisania umowy

Uchwała Nr 215/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania porozumienia

Uchwała Nr 216/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

Uchwała Nr 217/09 z dnia 8 lipca 2009 r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnej

Uchwała Nr 218/09 z dnia 16 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania umowy

Uchwała Nr 219/09 z dnia 16 lipca 2009 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 219

Uchwała Nr 220/09 z dnia 16 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Pułtusku do podpisania umowy

Uchwała Nr 221/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach  

Uchwała Nr 222/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej w Pułtusku

Uchwała Nr 223/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 528/2014 z dnia 25 czerwca 2014r.)

Uchwała Nr 224/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Uchwała Nr 225/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr 226/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. powierzenie stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

Uchwała Nr 227/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Uchwała Nr 228/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 228

* załącznik nr 2 do uchwały nr 228

* załącznik nr 3 do uchwały nr 228

* załącznik nr 4 do uchwały nr 228

Uchwała Nr 229/09 z dnia 29 lipca 2009 r.

w spr. upoważnienia Starosty Pułtuskiego i Wicestarosty Pułtuskiego do podpisania umowy o emisję obligacji komunalnych

Uchwała Nr 230/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w spr. wydania opinii w przedmiocie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych położonych w Ciechanowie

Uchwała Nr 231/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 231

* załącznik nr 2 do uchwały nr 231

* załącznik nr 3 do uchwały nr 231

Uchwała Nr 232/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 232

* załącznik nr 2 do uchwały nr 232

Uchwała Nr 233/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 233

* załącznik nr 2 do uchwały nr 233

Uchwała Nr 234/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2009 roku

Uchwała Nr 235/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku

* strona tytułowa do uchwały nr 235

* spis treści do uchwały nr 235

* załącznik nr 1 do uchwały nr 235

* załącznik nr 2 do uchwały nr 235

* załącznik nr 2a do uchwały nr 235

* załącznik nr 3 do uchwały nr 235

* załącznik nr 4 do uchwały nr 235

* załącznik nr 5 do uchwały nr 235

* załącznik nr 6 do uchwały nr 235

* załącznik nr 6a do uchwały nr 235

* załącznik nr 7 do uchwały nr 235

* załącznik nr 8 do uchwały nr 235

* załącznik nr 9 do uchwały nr 235

* załącznik nr 10 do uchwały nr 235

* załącznik nr 11 do uchwały nr 235

* załącznik nr 12 do uchwały nr 235

* załącznik nr 13 do uchwały nr 235

* załącznik nr 14 do uchwały nr 235

- Bursa Szkolna

- KP PSP

- LO im. P. Skargi w Pułtusku

- DPS Obryte

- DPS Ołdaki

- PCPR

- PINB

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- Powiatowy Urząd Pracy

- Środowiskowy Dom Samopomocy

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

- Starostwo Powiatowe

- Zarząd Dróg Powiatowych

- Zespół Szkół im. B. Prusa

- Zespół Szkół w Golądkowie

- ZSZ im. J. Ruszkowskiego

* załącznik nr 15 do uchwały nr 235

* załącznik nr 16 do uchwały nr 235

* załącznik nr 16a do uchwały nr 235

* załącznik nr 17 do uchwały nr 235

* załącznik nr 18 do uchwały nr 235

* załącznik nr 18a do uchwały nr 235

* załącznik nr 19 do uchwały nr 235

* załącznik nr 19a do uchwały nr 235

* załącznik nr 20 do uchwały nr 235

Uchwała Nr 236/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 236

Uchwała Nr 237/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg na terenie Miasta Pułtusk do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 238/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w spr. wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2009/2010

Uchwała Nr 239/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w spr. udzielenia dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 7/2011 z dnia 7 stycznia 2011r.)

Uchwała Nr 240/09 z dnia 10 września 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 240

* załącznik nr 2 do uchwały nr 240 

* załącznik nr 3 do uchwały nr 240

* załącznik nr 4 do uchwały nr 240

Uchwała Nr 241/09 z dnia 10 września 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 241

* załącznik nr 2 do uchwały nr 241

Uchwała Nr 242/09 z dnia 10 września 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 r.

* załącznik nr 1 do uchwały nr 242

* załącznik nr 2 do uchwały nr 242

Uchwała Nr 243/09 z dnia 10 września 2009 r.

w spr. wyrażenia opinii dotyczącej budowy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr 244/09 z dnia 10 września 2009 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora oraz Głównej Księgowej Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego

Uchwała Nr 245/09 z dnia 18 września 2009 r.

w spr. udostępnienia terenu pod budowę drogi dojazdowej do szpitala ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku

Uchwała Nr 246/09 z dnia 18 września 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 246

* załącznik nr 2 do uchwały nr 246

* załącznik nr 3 do uchwały nr 246

* załącznik nr 4 do uchwały nr 246

Uchwała Nr 247/09 z dnia 18 września 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 247

* załącznik nr 2 do uchwały nr 247

Uchwała Nr 248/09 z dnia 18 września 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 248

* załącznik nr 2 do uchwały nr 248

Uchwała Nr 249/09 z dnia 18 września 2009 r.

w spr. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dot. infrastruktury teleinformatycznej w budowanym szpitalu w Pułtusku

Uchwała Nr 250/09 z dnia 29 września 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 250

* załącznik nr 2 do0 uchwały nr 250

Uchwała Nr 251/09 z dnia 29 września 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 251

* załącznik nr 2 do uchwały nr 251

Uchwała Nr 252/09 z dnia 12 października 2009 r.

w spr. określenia stawek czynszu i innych opłat dla lokali mieszkalnych będących w zasobach powiatu pułtuskiego

Uchwała Nr 253/09 z dnia 12 października 2009 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

* załącznik do uchwały nr 235

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały Nr 314/10 z dnia 4 sierpnia 2010r.)

Uchwała Nr 254/09 z dnia 26 października 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 254

* załącznik nr 2 do uchwały nr 254

* załącznik nr 3 do uchwały nr 254

* załącznik nr 4 do uchwały nr 254

(dokonano zmian uchwały na podstawie uchwały Nr 262/09 z dnia 13 listopada 2009r.)

Uchwała Nr 255/09 z dnia 26 października 2009 r.

w spr. ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Uchwała Nr 256/09 z dnia 26 października 2009 r.

w spr. przekazania drogi powiatowej

Uchwała Nr 257/09 z dnia 6 listopada 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 257

* załącznik nr 2 do uchwały nr 257

* załącznik nr 3 do uchwały nr 257

* załącznik nr 4 do uchwały nr 257

Uchwała Nr 258/09 z dnia 6 listopada 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 258

* załącznik nr 2 do uchwały nr 258

Uchwała Nr 259/09 z dnia 6 listopada 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

* załącznik nr 1 do uchwały nr 259

* załącznik nr 2 do uchwały nr 259

Uchwała Nr 260/09 z dnia 13 listopada 2009 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

* objaśnienie do uchwały nr 260

* prognoza długu na 2010 rok

* Uchwała Budżetowa

* załącznik nr 1

* załącznik nr 2

* załącznik nr 2a

* załącznik nr 2b

* załącznik nr 3

* załącznik nr 4

* załącznik nr 5

* załącznik nr 6

* załącznik nr 7

* załącznik nr 8

* załącznik nr 9

* załącznik nr 10

* załącznik nr 11

* załącznik nr 12

* załącznik nr 13

* załącznik nr 14

* załącznik nr 15

* Uchwała Nr 301/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11.12.2009 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego - pobierz

Uchwała Nr 261/09 z dnia 13 listopada 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 261

Uchwała Nr 262/09 z dnia 13 listopada 2009 r.

w spr. zmiany uchwały Nr 254/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2009 r. w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* uzasadnienie do uchwały nr 262

Uchwała Nr 263/09 z dnia 18 listopada 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

* załącznik nr 1 do uchwały nr 263

* załącznik nr 2 do uchwały nr 263

* załącznik nr 3 do uchwały nr 263

* załącznik nr 4 do uchwały nr 263

Uchwała Nr 264/09 z dnia 25 listopada 2009 r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku

Uchwała Nr 265/09 z dnia 25 listopada 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

załącznik nr 1 do uchwały nr 265

załącznik nr 2 do uchwały nr 265

załącznik nr 3 do uchwały nr 265

załącznik nr 4 do uchwały nr 265

Uchwała Nr 266/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

załącznik nr 1 do uchwały nr 266

załącznik nr 2 do uchwały nr 266

załącznik nr 3 do uchwały nr 266

załącznik nr 4 do uchwały nr 266

Uchwała Nr 267/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

w spr. upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do realizacji wniosku

Uchwała Nr 268/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Uchwała Nr 269/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

w spr. powołania komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w 2010 roku oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

* załącznik nr 3 do regulaminu

Uchwała Nr 270/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

załącznik nr 1 do uchwały nr 270

załącznik nr 2 do uchwały nr 270

załącznik nr 3 do uchwały nr 270

Uchwała Nr 271/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 rok

załącznik nr 1 do uchwały nr 271

załącznik nr 2 do uchwały nr 271

Uchwała Nr 272/09 z dnia 9 grudnia 2009 r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 rok

załącznik nr 1 do uchwały nr 272

załącznik nr 2 do uchwały nr 272

Uchwała Nr 273/09 z dnia 16 grudnia 2009 r .

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009

załącznik nr 1 do uchwały nr 273

załącznik nr 2 do uchwały nr 273

załącznik nr 3 do uchwały nr 273

załącznik nr 4 do uchwały nr 273

Uchwała Nr 274/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

w spr. przekazania Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku sprzętu do pracowni gastronomicznej, stanowiącego własność Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 275/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

w spr. przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku sprzętu do pracowni "Podstaw elektrotechniki", "Elektroenergetyki" i "Pomiarów elektrycznych" stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego

Uchwała Nr 276/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

* załącznik do uchwały nr 276

Uchwała Nr 277/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

w spr. przekazania dróg powiatowych

Uchwała Nr 278/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.

w spr. zmian układu wykonawczego budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 278

załącznik nr 2 do uchwały nr 278

Uchwała Nr 279/09 z dnia 28 grudnia 2009  r.

w spr. zmian harmonogramu realizacji budżetu powiatu na 2009 r.

załącznik nr 1 do uchwały nr 279

załącznik nr 2 do uchwały nr 279

Uchwała Nr 280/10 z dnia 6 stycznia 2010 r.

w spr. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku

*załącznik do uchwały Nr 280/10

( dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwały Nr 350/2010 z dnia 21 grudnia 2010r.)

Uchwała Nr 281/10 z dnia 13 stycznia 2010 r.

w spr. przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

*załącznik do uchwały Nr 281/10

*załącznik do uchwały Nr 281/10

*załącznik do uchwały Nr 281/10

*załącznik do uchwały Nr 281/10

*załącznik do uchwały Nr 281/10

*załącznik do uchwały Nr 281/10

Uchwała Nr 282/10 z dnia 13 stycznia 2010 r.

w spr. przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

* załącznik nr 1 do uchwały Nr 282/10

* załącznik nr 2 do uchwały Nr 282/10

* załącznik nr 3 do uchwały Nr 282/10

Uchwała Nr 283/10 z dnia 13 stycznia 2010 r.

w spr. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych

*załącznik do uchwały Nr 283/10

*załącznik do uchwały Nr 283/10

Uchwała Nr 284/10 z dnia 13 stycznia 2010 r.

w spr. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dot. minimalnego wyposażenia do wykonania w budowanym szpitalu w Pułtusku.

Uchwała Nr 285/10 z dnia 3 lutego 2010 r.

w spr. udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w Pułtusku do podpisania i realizacji projektu systemowego

Uchwała Nr 286/10 z dnia 17 lutego  2010 r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenie dróg na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr 287/10 z dnia 17 marca 2010r.

w spr. sprawozdania rocznego w wykonania planu finansowego za 2009r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 288/10 z dnia 17 marca 2010r.

w spr. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

* strona tytułowa

* spis treści

* załącznik nr 1 do uchwały Nr 288

*załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 8a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

- Starostwo Powiatowe w Pułtusku

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach

- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem

- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusku

- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

- Zespół Szkół w Golądkowie

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusku

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusku

- Bursa Szkolna w Pułtusku

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego w Pułtusku

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku

- Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku

*załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 14a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

*załącznik nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.

Uchwała Nr 289/10 z dnia 25 marca 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

*załącznik nr 1 do uchwały 289

*załącznik nr 2 do uchwały 289

Uchwała Nr 290/10 z dnia 25 marca 2010r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

*załącznik nr 1 do uchwały 290

*załącznik nr 1a do uchwały 290

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

Uchwała Nr 291/10 z dnia 31 marca 2010r.

w spr. zmian klasyfikacji budżetowej stosowanej w trakcie wykonywania budżetu Powiatu Pułtuskiego na rok 2010

Uchwała Nr 292/10 z dnia 7 kwietnia 2010r.

w spr. przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010

* załącznik do uchwały nr 292

Uchwała Nr 293/10 z dnia 7 kwietnia  2010r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.

(uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 5/2011 z dnia 7 stycznia 2021r.)

Uchwała Nr 294/10 z dnia 7 kwietnia 2010r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Pułtusku

Uchwała nr 295/10 z dnia 7 kwietnia 2010r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokrzywnica 

załącznik do uchwały "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pokrzywnica" do wglądu w Biurze Rady Powiatu Pułtuskiego,

ul. Białowiejska,5

od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00

Uchwała nr 296/10 z dnia 14 kwietnia 2010r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 1a do uchwały

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

Uchwała nr 297/10 z dnia 14 kwietnia 2010r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Pomiechówek

załącznik do uchwały przedstawiający przebieg drogi, o której mowa w uchwale do wglądu
w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała nr 298/10 z dnia 21 kwietnia 2010r.

w spr. udostępnienia terenu pod budowę drogi dojazdowej do szpitala ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku

Uchwała nr 299/10 z dnia 26 kwietnia 2010r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku

Uchwała nr 300/10 z dnia 6 maja 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 2 do uchwały

*załącznik nr 2a do uchwały

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

Uchwała nr 301/10 z dnia 6 maja 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

uzasadnienie

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 302/10 z dnia 19 maja 2010r.

w spr. wynajmu pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego.

Uchwała nr 303/10 z dnia 25 maja 2010r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Uchwała nr 304/10 z dnia 15 czerwca 2010r.

w spr. zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Pułtusk do kategorii dróg gminnych

załącznik do uchwały przedstawiający przebieg drogi, o której mowa w uchwale do wglądu
w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała nr 305/10 z dnia 15 czerwca 2010r.

w spr. zaopiniowania projektu Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektywą na lata 2014-2017

załącznik do uchwały "Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017" do wglądu w Biurze Rady Powiatu Pułtuskiego,

ul. Białowiejska,5

od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00

Uchwała Nr 306/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w spr. powołania komisji egzaminacyjnych

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 2 do uchwały

*załącznik nr 3 do uchwały

*załącznik nr 4 do uchwały

*załącznik nr 5 do uchwały

*załącznik nr 6 do uchwały

*załącznik nr 7 do uchwały

*załącznik nr 8 do uchwały

*Regulamin pracy komisji egzaminacyjnych

Uchwała Nr 307/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku do podpisania umowy i realizacji projektu pt." Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"

Uchwała Nr 308/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 309/10 z dnia 30 czerwca 2010r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Pułtusku do realizacji projektu pt." Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych".

Uchwała Nr 310/10 z dnia 7 lipca 2010r.

w spr. zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 dnia 28 grudnia 2009r.

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 1a do uchwały

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

Uchwała Nr 311/10 z dnia 7 lipca 2010r.

w spr. zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektywą na lata 2014-2017

załącznik do uchwały " projekt Programu ochrony środowiska dla gminy Pokrzywnica na lata 2010-2013, z perspektywą na lata 2014-2017" do wglądu w Biurze Rady Powiatu Pułtuskiego,

ul. Białowiejska,5

od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00

Uchwała Nr 312/10 z dnia 4 sierpnia 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

Uchwała Nr 313/10 z dnia 4 sierpnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 314/10 z dnia 4 sierpnia 2010r.

w spr. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

* załącznik do uchwały

( uchwała utraciła moc na podstawie uchwały nr 469/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.)

Uchwała Nr 315/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.

w spr. zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej na terenie miasta Ciechanów

załącznik do uchwały przedstawiający przebieg drogi, o której mowa w uchwale do wglądu
w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 316/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010r.

* strona tytułowa

* spis treści

*załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 4 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 5 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 6 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 7 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 8 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 10 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 11 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 12 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 13 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 14 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 15 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

* załącznik nr 16 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010r.

Uchwała Nr 317/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.

w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku do podpisania i realizacji projketu konkursowego

Uchwała Nr 318/10 z dnia 18 sierpnia 2010r.

w spr. zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "EUROKWALIFKACJE - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"

* załącznik do uchwały

*załącznik do Regulaminu

(dokonano zmian w uchwale na podstawie uchwał: 36/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r.; 71/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.)

Uchwała Nr 319/10 z dnia 24 sierpnia 2010r.

w spr. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I półrocze 2010r.

* załącznik do uchwały

Informacja z wykonania planu rzeczowo - finansowego SP ZOZ w Pułtusku za I półrocze 2010r. do wglądu
w Biurze Rady Powiatu w Pułtusku

pon. - pt. w godz. 8-16

Uchwała Nr 320/10 z dnia 24 sierpnia 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź )

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1a do uchwały

Uchwała Nr 321/10 z dnia 24 sierpnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 322/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.

 w spr. wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie szkolnej w Pułtusku w roku szkolnym 2010/2011

Uchwała Nr 323/10 z dnia 3 września 2010r.

w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 324/10 z dnia 15 września 2010r.

w spr. opinii dotyczącej terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Uchwała Nr 325/10 z dnia 15 września 2010r.

w spr. opinii dotyczącej terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

Uchwała Nr 326/10 z dnia 15 września 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowama w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

(uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj. Maz. - wejdź)

Uchwała Nr 327/10 z dnia 15 września 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 328/10 z dnia 15 września 2010r.

w spr. zatwierdzenia "Procedury awaryjnych dostaw wody dla szpitala w Pułtusku przy ul. T. Kwiatkowskiego 19"

* załącznik do uchwały

Uchwała Nr 329/10 z dnia 22 września 2010r.

w spr. rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 330/10 z dnia 22 września 2010r.

w spr. zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

Uchwała Nr 331/10 z dnia 22 września 2010r.

w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji pn. Budowa szpitala w Pułtusku

Uchwała Nr 332/10 z dnia 28 września 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 1a do uchwały

Uchwała Nr 333/10 z dnia 28 września 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

*załącznik nr 1 do uchwały

*załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 334/10 z dnia 4 października 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1a do uchwały

Uchwała Nr 335/10 z dnia 11 października 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź 

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 336/10 z dnia 11 października 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 337/10 z dnia 19 października 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. -  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 338/10 z dnia 19 października 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 339/10 z dnia 19 października 2010r.

w spr. nieodpłatnego przyjęcia - przekazania pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 340/10 z dnia 9 listopada 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 1a do uchwały

Uchwała Nr 341/10 z dnia 12 listopada 2010r.

w spr. projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2024.

* załącznik do uchwały nr 341

* załącznik nr 1

* załącznik nr 2

*objaśnienie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego na lata 2011-2024

* Uchwała Nr 366/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej - pobierz

Uchwała Nr 342/10 z dnia 12 listopada 2010r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2011r.

* załącznik do uchwały nr 342

* załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

* załącznik nr 10 do uchwały budżetowej

* uzasadnienie

* materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011

* Uchwała Nr 367/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok - pobierz

Uchwała Nr 343/10 z dnia 12 listopada 2010r.

w spr. upoważnienia członków Zarządu Powiatu Pułtuskiego do dokonania czynności prawnych.

Uchwała Nr 343/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w spr. powołania Komisji Konkursowej na realizację zadania publicznego w 2011r. oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

* załącznik do uchwały nr 343

* załącznik nr 1 do regulaminu

* załącznik nr 2 do regulaminu

* załącznik nr 3 do regulaminu

Uchwała Nr 344/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.  uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 345/10 z dnia 18 listopada 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 346/10 z dnia 8 grudnia 2010r.

w spr. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. - uchwała opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz - wejdź

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

* załącznik nr 2a do uchwały

* załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Nr 347/10 z dnia 8 grudnia 2010r.

w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

* załącznik nr 1 do uchwały

* załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 348/10 z dnia 8 grudnia 2010r.

w spr. przekazania majątku zakończonej inwestycji "Budowa Szpitala w Pułtusku - kontynuacja I etapu"

załącznik do uchwały do wglądu w Biurze Rady Powiatu Pułtuskiego,

ul. Białowiejska,5

od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00

Uchwała Nr 349/10 z dnia 8 grudnia 2010r.

w spr. przekazania dróg powiatowych

Uchwała Nr 350/10 z dnia 21 grudnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr 280/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 stycznia 2010 w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

* załącznk do uchwały

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:40:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Maria Bryl
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-24 10:14:18
  • Liczba odsłon: 53062
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056342]

przewiń do góry