2006 rok

Zarządzenie Nr 1/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 stycznia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 stycznia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2006r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do przekazywania informacji publicznej do serwisu BIP

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 lutego 2006r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2006r.

Zarządzenie Nr 7/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej   

Zarządzenie Nr 8/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej   

Zarządzenie Nr 9/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej   

Zarządzenie Nr 11/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 12/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 marca 2006r.
w sprawie przeprowadzenia gry decyzyjnej PZRK w Pułtusku nt. Przeciwdziałania i zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 13/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2006r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 14/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lutego 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 kwietnia 2006r.
w sprawie procedury określającej tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów realizacji projektów w ramach działania 2.2, “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w roku szkolnym / akademickim 2005/2006

Zarządzenie Nr 16/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2006r.
w sprawie przeprowadzenia Ćwiczeń Powiatowego Zespołu ds. Obronnych i Reagowania Kryzysowego w Pułtusku organizowanego we współdziałaniu z AON oraz wytypowanych instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu pkt. “PIERŚCIEŃ 2006”

Zarządzenie Nr 17/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2006r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku"

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 45/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku"/

Zarządzenie Nr 18/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 maja 2006r.
w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 19/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2006r.
w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2006r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 20/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20a/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 maja 2006r.
w sprawie zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku ustawy Prawo zamówień publicznych
Załącznik Nr 1 - Zasady stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - Regulamin pracy Komisji do rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 4/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zarządzenie Nr 5/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie zasad stosowania przez Dyrektorów Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku ustawy Prawo zamówień publicznych/

Zarządzenie Nr 21/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – INSPEKTOR

Zarządzenie Nr 22/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 czerwca 2006r.
w sprawie powołania zespołu rekrutacyjnego uczestników programu profilaktyczno–terapeutycznego POGODNE LATO

Zarządzenie Nr 23/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad wydawania zimnych napojów dla pracowników

Zarządzenie Nr 24a/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 25/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 czerwca 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – INSPEKTOR

Zarządzenie Nr 25a/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany procedury określającej tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów realizacji projektów w ramach działania 2.2, “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR w roku szkolnym / akademickim 2005/2006

Zarządzenie Nr 26/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – GŁÓWNY SPECJALISTA

Zarządzenie Nr 30/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 lipca 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku – DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW – GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU

Zarządzenie Nr 31/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 sierpnia 2006r.
w sprawie terminów rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektów "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" oraz "Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" finansowanych ze środków EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR

Zarządzenie Nr 32/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 sierpnia 2006r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 30 października 2006r.

Zarządzenie Nr 33/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 września 2006r.
w sprawie zmian w instrukcji sporządzenia kontroli i obiegu dokumentów finansowo–księgowych w Starostwie Powiatowym

/zmiany: zarządzenie Nr 67/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2007r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym/

Zarządzenie Nr 34/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2006r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

Zarządzenie Nr 35/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 września 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 września 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 37/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 września 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starostwa Powiatowego w Pułtusku - INSPEKTOR

Zarządzenie Nr 38/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 września 2006r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia oraz spisu dokumentacji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 39/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 27 września 2006r.
w sprawie powołania komisji do spraw opracowania wykazu dokumentów - projektów budowlanych
Załącznik - WYKAZ PROJEKTÓW BUDOWLANYCH - wzór

Zarządzenie Nr 40/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 października 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 41/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 października 2006r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 42/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 października 2006r.
w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 43/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2006r.
w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa/

Zarządzenie Nr 44/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 45/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006r.
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
Załącznik - Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 46/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 1 - Plan kont dla budżetu Powiatu w Pułtusku
Załącznik Nr 2 - Plan kont dla jednostki budżetowej - Starostwa Powiatowego w Pułtusku
Załącznik Nr 3 - Ogólne zasady (polityka) rachunkowości
Załącznik Nr 4 - Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania
Załącznik Nr 5 - System ochrony danych i ich zbiorów

/zmiany: zarządzenie Nr 27/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 sierpnia 2008r., zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 stycznia 2009r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 47/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 listopada 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 listopada 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 listopada 2006r.
w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów finansowanych z EFS oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR

Zarządzenie Nr 50/2006 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 51/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 listopada 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 52/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 grudnia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej  

Zarządzenie Nr 53/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2006r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 55/12006 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Zarządzenie Nr 56/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 57/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 13/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/

Zarządzenie Nr 58/2006 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 59/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2006r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 60/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2006r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/

Zarządzenie Nr 61/2006 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 62/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2006r.
w sprawie powołania komisji przetargowej               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:53:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 14:42:55
  • Liczba odsłon: 7931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056156]

przewiń do góry