Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
1203 Dostawa, montaż i uruchomienie centralnego UPS w Starostwie Powiatowym w Pułtusku Goleniewska Edyta 2022-11-24
1200 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku Goleniewska Edyta 2022-11-14
1199 Odbiór odpadów o kodzie 16 81 01* (odpady wskazujące właściwości niebezpieczne), z miejsca do tego nieprzeznaczonego Majewska Joanna 2022-10-07
1198 Zakup odkurzacza do wyposażenia Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-08-16
1197 Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do obsługi resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Centra opiekuńczo-mieszkalne Dąbkowska Paulina 2022-08-16
1195 Wykonanie podsumowywującej tablicy informacyjnej o wymiarach 120x80 cm z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm Dąbkowska Paulina 2022-08-05
1194 Zakup gaśnic i opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do wyposażenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Dąbkowska Paulina 2022-08-02
1193 Zakup tekstyliów, zastawy oraz pozostałego wyposażenia do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 Goleniewska Edyta 2022-08-02
1191 Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Tocznabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko Majewska Joanna 2022-07-14

[Liczba odsłon: 8621261]

przewiń do góry