Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2024 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2024 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz
* formularz zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczych - pobierz

Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 7 lutego 2024 r.- pobierz

Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wejdź 

Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wejdź 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- wejdź

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- wejdź

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - wejdź

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 30 stycznia 2024 r. - pobierz 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia  20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - pobierz

Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - pobierz

 

Dokumenty dot. Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
 • INFORMACJA o składzie, siedzibie i dyżurach - pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie sporządzenia i zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do rady Powiatu w Pułtusku pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
  OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
  Załącznik do uchwały Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 19 marca 2024 r. pobierz
 • Uchwała Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu druku kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
  Załącznik do uchwały Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 21 marca 2024 r. - HARMONOGRAM druku i przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz
  Załącznik do HARMONOGRAMU - Zestawienie nakładu kart w poszczególnych obwodach do głosowania pobierz
 • Uchwała Nr 6 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia planu prac w przeddzień i w dniu wyborów, sposobu przekazywania protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze oraz sposobu postępowania z niewykorzystaną rezerwą kart do głosowania, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. pobierz skan lub pobierz wersję dostępną
 • Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu pułtuskiego, Okręg nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz wersję dostępną
 • Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz wersję dostępną
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 (liczba mandatów: 3) - pobierz wersję dostępną
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 (liczba mandatów: 3) - pobierz wersję dostępną
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 (liczba mandatów: 3) - pobierz wersję dostępną
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 (liczba mandatów: 8) - pobierz wersję dostępną

 

___________________________________________________________________________

Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2018 r.

 

 

Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2018r .

 • Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku sporządzony dnia 23 października 2018r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 1 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 2 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 3 (liczba mandatów: 3) - pobierz
  • Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr: 4 (liczba mandatów: 8) - pobierz
 • Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu pułtuskiego, okręg nr 4 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, sporządzony dnia 23 października 2018r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz

 

 • Dokumenty dot. Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku:
  - informacja o dyżurach pełnionych przez Powiatową Komisję Wyborczą w Pułtusku - pobierz  
  - Uchwała Nr 4 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 02 października 2018r. w sprawie ustalenia treści kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu w Pułtusku, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Uchwała Nr 3 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 28 września 2018r. w sprawie sporządzenia i zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz  
  -
  Uchwała Nr 2 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej oraz zespołu do spraw obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz
  - Informacja dotycząca dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Uchwała Nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
  - Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku oraz pełnionych funkcjach w Komisji - pobierz

 

 

 • Uchwała Nr XXXVI/240/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - pobierz
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy - pobierz
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - pobierz
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - link
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018r. - pobierz
 • Komunikat Komisarz Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. - pobierz
 • Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 22 sierpnia 2018r. - pobierz
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 28 sierpnia 2018r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. - pobierz
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
 • Postanowienie Nr 10/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 września 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w terytorialnych komisjach wyborczych powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - pobierz
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku - pobierz

 

___________________________________________________________________________

Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2014 r .

 • Obwieszczenie Starosty Pułtuskiego z dnia 2 września 2014r. - pobierz
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014r. - pobierz
 • Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku oraz pełnionych funkcjach w Komisji - pobierz
 • Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku w sprawie dyżurów komisji - pobierz
 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Pułtusku pobierz
 • Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 29 października 2014r. pobierz
 • Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku - pobierz
  • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 - pobierz
  • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 - pobierz
  • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 - pobierz
  • zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 - pobierz 
 • Protokół zbiorczy wyników głosowania na obszarze powiatu [Wybory do Sejmiku Województwa] - pobierz
 • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego pobierz
 • Podział mandatów w sejmikach województw według komitetów wyborczych pobierz

___________________________________________________________________________

Komunikaty dot. wyborów samorządowych - 2010 r.

 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 13 października 2010 r. - pobierz
 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 18 października 2010 r. - pobierz
 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 21 października 2010 r. - pobierz
 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 25 października 2010 r. - pobierz
 • Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2010 r. - pobierz

___________________________________________________________________

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-14 08:45:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-10 15:54:33
 • Liczba odsłon: 39315
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115184]

przewiń do góry