CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO PLUS (CWD PLUS)


 

Projekt pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus stanowi kontynuację działań Centrum Wsparcia Doradczego. W ramach CWD Plus wsparciem objęte zostaną partnerstwa dotychczas uczestniczące w pilotażu CWD oraz nowe partnerstwa w liczbie 40 tworzące obszary funkcjonalne na obszarach strategicznej interwencji (OSI), tj. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. Łącznie wsparcie otrzyma 77 partnerstw z 16 regionów.

W ramach nowej edycji projektu o nazwie CWD Plus będzie  kontynuowane wsparcie najsłabszych kompetencyjnie samorządów lokalnych współpracujących w partnerstwach. Jst podniosą swoje kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami. Ponadto w ramach procesu doradczego przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności. Uczestnictwo w projekcie wpłynie na utworzenie systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dla partnerstw JST uczestniczących w projekcie, jak i dla samorządu województwa, poprzez organizację spotkań sieciujących, seminariów i utworzenie bazy wiedzy.

Wsparciem w ramach projektu CWD PLUS objęte jest m.in. “Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, którego członkiem jest m.in. Powiat Pułtuski.

 

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus wdrażany przez Fundację Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego Plus współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15 % z budżetu państwa.

PROJEKT REALIZOWANY W OKRESIE V.2022 - VI.2023

 

Mapa partnerstw objętych wsparciem w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus

źródło: Centrum Wsparcia Doradczego Plus – partnerstwo samorządów kluczem do sukcesu - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-12 09:28:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-12 11:01:16
  • Liczba odsłon: 1867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10067273]

przewiń do góry