ROK 2011

 

- Umowa Nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. - dostawa materiałów biurowych w 2011 roku - pobierz

- Umowa Nr 2/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. - dostawa paliwa - pobierz

- Umowa Nr 3/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. - usługi pocztowe - pobierz

- Umowa Nr 4/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz

- Umowa Nr 5/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. - monitorowanie i konserwacja systemu ppoż - pobierz

- Umowa Nr 6/11 z dnia 7 stycznia 2011 r. - realizacja praw z tytułu gwarancji i rękojmi - pobierz

- Umowa Nr 7/11 z dnia 11 stycznia 2011 r.  - wywóz odpadów komunalnych - pobierz

- Umowa Nr 8/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. - pomoc prawna - pobierz

- Umowa Nr 9/11 z dnia 12 stycznia 2011 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadanie ścieków - pobierz

- Umowa Nr 10/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy - skuteczny negocjator - pobierz

- Umowa Nr 11/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. - realizacja zadania publicznego wynikającego z ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - pobierz

- Umowa Nr 12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 13/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 14/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 15/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 16/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 17/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 18/11 z dnia 1 lutego 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu fryzjerstwa z elementami wizażu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 19/11 z dnia 8 lutego 2011 r. - wycena siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 20/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 21/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 22/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - organizacja i przeprowadznie kursu ksiegowości komputerowej w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 23/11 z dnia 4 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 24/11 z dnia 4 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 25/11 z dnia 4 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 26/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 27/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 28/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 29/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 30/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE -  pobierz 

- Umowa Nr 31/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE  - pobierz 

- Umowa Nr 32/11 z dnia 17 lutego 2011 r. - administrowanie stron www - pobierz

- Umowa Nr 33/11 z dnia 21 lutego 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu przewodnika turystycznego dla uczestników w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 34/11 z dnia 22 lutego 2011 r. - kurs prawa jazdy kategorii C+E (E do C) w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 35/11 z dnia 22 lutego 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii D w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 36/11 z dnia 22 lutego 2011 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz

- Umowa Nr 37/11 z dnia 11 lutego 2011 r. - o odbycie praktyki zawodowej - pobierz

- Umowa Nr 38/11 z dnia 24 lutego 2011 r. - dużury PCZK - pobierz

- Umowa Nr 39/11 z dnia 14 lutego 2011 r. - zapewnienie opieki nad dzieckiem uczestnika kursu w ramach projektu EUROKWALIFIKACJE - pobierz

- Umowa Nr 40/11 z dnia 10 lutego 2011 r. - o realizację obowiązkowych praktyk zawodowych studentów - pobierz

- Umowa Nr 41/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. - umowa partnerska - realizacja projektu: "Polityka społeczna wobec zagrożonych wykluczeniem w powiecie pułtuskim" - pobierz   

- Umowa Nr 42/2011 /FN/1/2011/ z dnia 3 marca 2011 r. - przekazanie dotacji celowej na realizację projektu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - pobierz

- Umowa Nr 43/2011 z dnia 21 marca 2011 r. - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obr. Pokrzywnica gmina Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 44/2011 z dnia 21 marca 2011 r. - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Klusek,Wólka Zaleska gmina Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 45/2011 z dnia 28 marca 2011 r. - wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 46/2011 - Umowę anulowano.

- Umowa Nr 47/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - przeprowadzenie szkolenia - pobierz

- Umowa Nr 48/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 49/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 50/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 51/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 52/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 53/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 54/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 55/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 56/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 57/211 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 58/211 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 59/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 60/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług w zakresie rekrutacji, pozyskiwania personelu, organziacji staży i szkoleń uczestników projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 61/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. - o udzielenie dotacji w roku 2011  - pobierz

- Umowa Nr 62/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. - o udzielenie doatcji w roku 2011 - pobierz

- Umowa Nr 63/2011 z dnia 22 marca 2011 r. - rachunku bieżącego - pobierz

- Umowa Nr 64/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r. - organizacja i przeprowadznie kursu prawa jazdy kat. B - pobierz

- Umowa Nr 65/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług księgowych w projekcie "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 66/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług księgowych w projekcie "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 67/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług księgowych w projekcie "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 68/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. - realizacja projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy III klasy i założenia wysokościowej osnowy III i IV klasy na terenie gminy Pułtusk oraz części gmin gazy i Winnica - pobierz

- Umowa Nr 69/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług z zakresu obsługi sekretariatu w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 70/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług z zakresu obsługi ewidencji i świadczeń w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 71/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług z zakresu obsługi administracyjno - biurowej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 72/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. - świadczenie usług z zakreus obsługi informatycznej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 73/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz

- Umowa Nr 74/2011 z dnia 28 marca 2011 r. - odbywania studenckich praktyk zawodowych - pobierz

- Umowa Nr 75/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. - pełnienie nadzoru pedagogicznego - pobierz

- Umowa Nr 76/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 77/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. - wykonanie badań konserwatorskich - pobierz

- Umowa Nr 78/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - wykonanie prac przedprojektowych architektonicznych - pobierz

- Umowa Nr 79/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. - wykonanie badań architektonicznych - pobierz

- Umowa Nr 80/2011 z dnia 11 maja 2011 r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz

- Umowa Nr 81/2011 z dnia 12 maja 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C - pobierz

- Umowa Nr 82/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu ksiegowości komputerowej - pobierz

- Umowa Nr 83/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - przeprowadzenie zajęć w ramach projektu "Pro Patria Nostra" - pobierz

- Umowa Nr 84/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - przeporwadzenie zajęc w ramach projektu "Pro Patria Nostra" - pobierz

- Umowa Nr 85/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - przeporwadzenie zajęc w ramach projektu "Pro Patria Nostra" - pobierz

- Umowa Nr 86/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - przeporwadzenie zajęc w ramach projektu "Pro Patria Nostra" - pobierz

- Umowa Nr 87/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - przeporwadzenie zajęc w ramach projektu "Pro Patria Nostra" - pobierz

- Umowa Nr 88/2011 z dnia 16 maja 2011 r. - użyczenie silnika - pobierz

- Umowa Nr 89/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. - wykonywanie na rzecz powiatu pułtuskiego obsługi kasowej - pobierz

- Umowa Nr 90/2011 z dnia 20 maja 2011 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz

- Umowa Nr 91/2011 z dnia 20 maja 2011 r. - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - pobierz

- Umowa Nr 92/2011 z dnia 17 marca 2011 r. - dofinansowanie drogi powiatowej Nr 4407W Porządzie - Obryte - Pułtusk odc. ul. Tartaczna - pobierz

- Umowa Nr 93/2011 z dnia 17 marca 2011 r. - dofinansowanie drgoi powiatowej Nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin odc. Kowalewice - Strzegocin - pobierz

- Umowa Nr 94/2011 z dnia 23 maja 2011 r. - wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 95/2011 - umowę anulowano

- Umowa Nr 96/2011 z dnia 30 maja 2011 r. - wykonanie koncertu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - pobierz

- Umowa Nr 97/2011 z dnia 31 maja 2011 r. - pełnienie funkcji inspektora - pobierz

- Umowa Nr 98/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. - wynajem pomieszczeń - pobierz

 - Umowa Nr 99/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. - dot. kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 100/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. - dot. kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 101/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. - dot. kwalifiakcji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 102/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. - dot. kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 103/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. - dot. kwalifikacji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 104/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. - wykonanie operatów szacunkowych samodzielnych lokali mieszkalnych Skarbu Państwa położonych w Pułtusku, obręb 10 - pobierz

- Umowa Nr 105/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku, obręb 20, nr działki 1476/22- pobierz

- Umowa Nr 106/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. - realizacja programu JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych - pobierz

- Umowa Nr 107/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. - umowa o dofinansowanie - pobierz

- Umowa Nr 108/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - opracowanie podręcznika - pobierz

- Umowa Nr 109/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - opracowanie podręcznika i wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 110/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 111/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 112/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 113/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. - pełnienie funkcji przewodnika - pobierz

- Umowa Nr 114/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin - pobierz

- Umowa Nr 115/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. - modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej - pobierz

- Umowa Nr 116/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu - pobierz

- Umowa Nr 117/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu operator koparko - ładowarki - pobierz

- Umowa Nr 118/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie szkolenia księgowość komputerowa z obsługą komputera oraz programu PŁATNIK - pobierz

- Umowa Nr 119/2011 z dnia13 lipca 2011 r. - organizacja piknikó kulinarnych plenerowych - pobierz

- Umowa Nr 120/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. - wykonanie materiałów promocyjnych - pobierz

- Umowa Nr 121/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - pobierz

- Umowa Nr 122/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C - pobierz

- Umowa Nr 123/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 124/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu prawa ajzdy kat. C - pobierz

- Umowa Nr 125/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu wizażysta z elementami stylizacji paznokci oraz przedłużaniem i zagęszczaniem rzęs - pobierz

- Umowa Nr 126/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 127/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 128/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 129/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 130/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 131/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 132/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 133/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 134/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. - o przelew wierzystelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia - pobierz

- Umowa Nr 135/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. - sporządzenie informacji dot. historii powstania obrazów - pobierz

- Umowa Nr 136/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz

- Umowa Nr 137/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r. - o udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 138/2011 z dnia 1 września 2011 r. - prowadzenie audytu wewnętrznego - pobierz

- Umowa Nr 139/2011 z dnia 6 września 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 140/2011 z dnia 6 września 2011 r. - użyczenia sprzętu obrony cywilnej - pobierz

- Umowa Nr 141/2011 z dnia 1 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 142/2011 z dnia 12 września 2011 r. - nadzór inwestorski - pobierz

- Umowa Nr 143/2011 z dnia 14 września 2011 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 144/2011 z dnia 14 września 2011 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 145/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 146/2011 z dnia 19 września 2011 r. - opracowanie numerycznej mapy zasadniczej - pobierz

- Umowa Nr 147/2011 z dnia 23 września 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 148/2011 z dnia 26 września 2011 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy - pobierz

- Umowa Nr 149/2011 z dnia 28 września 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 150/2011 z dnia 28 września 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 151/2011 z dnia 28 września 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 152/2011 z dnia 14 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 153/2011   zdnia 16 września 2011 r. - dostarczania paliwa gazowego - pobierz

- Umowa Nr 154/2011 z dnia 28 września 2011 r. - nieodpłatne udostępnienie bazy danych - pobierz

- Umowa Nr 155/2011 z dnia 1 września 2011 r. - dostawa energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 156/2011 z dnis 10 sierpnia 2011 r. - udzielenie dotacji cenowej - pobierz

- Umowa Nr 157/2011 z dnia 20 września 2011 r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz

- Umowa Nr 158/2011 z dnia 3 października 2011 r. - wykonanie szacunku nieruchomości zabudowanej w obrębie i gm. Gzy - pobierz  

- Umowa Nr 159/2011 z dnia 6 września 2011 r. udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 160/2011 z dnia 14 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 161/2011 z dnia 14 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 162/20 11 z dnia 14 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 163/2011 z dnia 30 września 2011 r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 164/2011 z dnia 13 października 2011 r. - dostawa oleju opałowego - pobierz

- Umowa Nr 165/2011 z dnia 19 października 2011 r. - organizacja szkolenia obronnego - pobierz

- Umowa Nr 166/2011 z dnia 20 października 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 167/2011 z dnia 18 października 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 168/2011 z dnia 18 października 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 169/2011 z dnia 28 października 2011 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz  

- Umowa Nr 170/2011 z dnia 27 października 2011 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 171/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 172/2011 - Umowę anulowano.

- Umowa Nr 173/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. - wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin - pobierz

- Umowa Nr 174/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 175/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonywania transporu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 176/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonywania transporu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 177/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonywania transporu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 178/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonywania transporu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 179/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. - o świadczenie usług serwisowych - pobierz

- Umowa Nr 180/2011   z dnia 22 listopada 2011 r. - dofinansowanie ze środków PFRON - pobierz

- Umowa Nr 181/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. - dostawa tablic rejestracyjnych w 2012 roku - pobierz

- Umowa Nr 182/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 183/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 184/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. - wygłoszenie prelekcji - pobierz

- Umowa Nr 185/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. - dostawa materiałów biurowych w 2012 roku - pobierz

- Umowa Nr 186/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych wraz z akcesorjami do bieżącego ich utrzymania przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w 2012 r. - pobierz    

- Umowa Nr 187/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. - użyczenie pomieszczeń - pobierz

- Umowa Nr 188/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. - audytor wewnętrzny - pobierz

- Umowa Nr 189/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. - wykonanie szacunku - pobierz

- Umowa Nr 190/2011 - Umowę anulowano.

- Umowa Nr 191/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. - usługi pocztowe w 2012 roku - pobierz

- Umowa Nr 192/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. - wynajem lokalu - pobierz

- Umowa Nr 193/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz

- Umowa Nr 194/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - pobierz

- Umowa Nr 195/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. - dostawa samochodu osobowego typu Mikrobus - pobierz

- Umowa Nr 196/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. - pomoc prawna - pobierz

- Umowa Nr 197/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-07 11:31:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-20 14:44:56
  • Liczba odsłon: 61449
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115204]

przewiń do góry