Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Radca Prawny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 01, 23 306 71 02
e-mail: sekretariat @powiatpultuski.pl


Radca Prawny: Jacek Godlewski

Radca Prawny: Stanisław Paszkowski

 

Radca Prawny  

Radca Prawny zatrudniony w ramach Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Radcy Prawnego wykonuje zadania określone w ustawie o radcach prawnych.


Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) Wydawanie opinii prawnych dotyczących w szczególności:

a) aktów prawnych o charakterze ogólnym,

b) zawieranych umów,

c) spraw z zakresu prawa pracy,

d) zgłoszonych roszczeń majątkowych,

e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

f) umarzania wierzytelności,

g) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

2) Systematycznego informowania pracowników Starostwa o obowiązujących aktach prawnych.

3) udzielania pracownikom Starostwa opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

4) Uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów.

5) Nadzoru prawnego nad egzekucją należności starostwa.

6) Występowania w charakterze pełnomocnika starosty w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

7) Opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał rady i zarządu.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-04 09:01:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-13 09:33:12
  • Liczba odsłon: 8361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115261]

przewiń do góry