ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

ZADANIE DOTOWANE PRZEZ MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW 

ZADANIE PN.: Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski

 

W dniu 09.07.2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Jakubem Lewickim a Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Wicestarostą Pułtuskim Beatą Jóźwiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Renaty Krzyżewskiej, podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytku, kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski.

Wartość dotacji ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:  50.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych orasz prac konserwatorskich przy zabytku przewiduje się m.in. zbicie odstających tynków, zeskrobanie odstającej farby, naprawę tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów, pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi, wymianę okien na stalowe, wymianę i naprawę obróbki blacharskiej, pomalowanie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi, wyremontowanie ogrodzenia wokół kapliczki oraz cokołu.

Termin realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, wyznaczony został do dnia 31.10.2021 r.

Umowa o dotację celową -pobierz

INFORMACJE O ZABYTKU

Kapliczka przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, gm. Pokrzywnica, powiat pułtuski, decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 2019 r. wpisana została do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego.

Zabytkowa przydrożna kapliczka usytuowana jest w miejscowości Nowe Niestępowo przy drodze powiatowej Pułtusk - Pokrzywnica. Znajduje się ona na osi alei kasztanowej historycznego parku podworskiego w Nowym Niestępowie, frontem skierowana w stronę północną. Wzniesiona została jako murowana z cegły i otynkowana, a jej podstawę stanowi czworoboczny cokół ujęty w narożach pilastrami oraz dekorowany prostokątnymi blendami. Bryłę kapliczki  tworzy cylindryczny słup, podzielony na kondygnacje gzymsem o kształcie półwałka. Kapliczka zwieńczona jest daszkiem w formie stożka. W środkowej kondygnacji znajduje się galeryjka z rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej.

Przydrożna zabytkowa kapliczka w Nowym Niestępowie jest przykładem tzw. małej architektury sakralnej z około XIX w. Ten wyjątkowy obiekt stanowi świadectwo duchowości tamtych czasów oraz element lokalnego dziedzictwa kulturowego. Kapliczka reprezentuje rzadko spotykaną w tym regionie formę słupową i posiada cechy nawiązujące do formy latarniowej, dzięki czemu posiada swój własny unikatowy charakter. 

Zdjęcie przedstawia front zabytkowej przydrożnej kapliczki w Nowym Niestępowie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Goleniewska Edyta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-07-13 13:13:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Goleniewska Edyta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-19 10:37:52
  • Liczba odsłon: 138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8080194]

przewiń do góry