2003 rok

Zarządzenie Nr 1/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 stycznia 2003r.
w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku oraz społecznych strażników rybackich

Zarządzenie Nr 2/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 stycznia 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 stycznia 2003r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 59/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/

Zarządzenie Nr 4/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 stycznia 2003r.
w sprawie powołania Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Pułtuskiego
/zmiany: zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zawieszenia działalności Społecznej rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Powiatu Pułtuskiego/

Zarządzenie Nr 5/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2003r.
w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie Nr 6/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 lutego 2003r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do udostępniania informacji publicznej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 35/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej oraz koordynacji zadań związanych z udostępnieniem informacji publicznej/

Zarządzenie Nr 7/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2003r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 8/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 marca 2003r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 52/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego/

Zarządzenie Nr 9/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 marca 2003r.
w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2003r.

Zarządzenie Nr 10/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 marca 2003r.
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej i archiwalnej z wyborów do Rady Powiatu w Pułtusku i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2003r.

Zarządzenie Nr 11/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 marca 2003r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku

Zarządzenie Nr 12/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 kwietnia 2003r.
w sprawie ustalenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu wykonywania i zasad nadzorowania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 13/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 kwietnia 2003r.
w sprawie powołania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 13a/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 kwietnia 2003r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2003r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 14/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 kwietnia 2003r.
w sprawie organizacji "Ogólnopolskiego konkursu rysunkowego" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 15/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku

Zarządzenie Nr 17/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 maja 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 czerwca 2003r.
w sprawie przeprowadzenia Powiatowego Ćwiczenia Kierowniczo-Sztabowego organizowanego w ramach udziału w Ćwiczeniu Dowódczo-Sztabowym "Akademicki Pierścień 2003" organizowanym przez Akademię Obrony Narodowej z udziałem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Pułtusku oraz wytypowanych instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu

Zarządzenie Nr 19/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 czerwca 2003r.
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia warunków Porozumienia między Starostą Pułtuskim a Wójtem gminy Świercze

Zarządzenie Nr 20/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2003r.
w sprawie odwołania społecznych strażników rybackich Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 20a/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji

Zarządzenie Nr 22/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2003r.
w sprawie zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej
Załącznik Nr 1 - WYKAZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ TWORZONEJ PRZEZ SAMORZĄD Z SIEDZIBĄ W PUŁTUSKU
Załącznik Nr 2 - SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 1
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 2
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 3
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 3a
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 4
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 5
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 6
Konsolidacyjny arkusz roboczy Nr 7

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 24/2008 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego/

Zarządzenie Nr 22a/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 lipca 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lipca 2003r.
w sprawie organizacji zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 53/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 24/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 24 lipca 2003r.
w sprawie powołania Zespołu ds. absorpcji funduszy Unii Europejskiej dla powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 25/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 sierpnia 2003r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli Społecznej Straży Rybackiej

Zarządzenie Nr 26/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 września 2003r.
w sprawie stałych dyżurów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 43/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 października 2006r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Starosty Pułtuskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych/

Zarządzenie Nr 27/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 września 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 października 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 października2003r.
w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2003r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 31/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 października 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 października 2003r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 33/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 3 listopada 2003r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie wykonywania transportu drogowego osób taksówką

Zarządzenie Nr 34/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2003r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do obsługi BIP oraz koordynacji zadań związanych z udostępnieniem informacji publicznej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2022r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 36/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2003r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 37/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wzoru rejestru zwolnień na używanie herbu i flagi powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 38/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku

Zarządzenie Nr 40/2003 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 grudnia 2003r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:52:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-19 14:43:14
  • Liczba odsłon: 6041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115142]

przewiń do góry