ROK 2012

- Umowa Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwacja lokalnych systemów alarmowych - pobierz

- Umowa Nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. - o współpracy w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 3/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. - koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim - pobierz

- Umowa Nr 4/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. - przegląd, konserwacja, naprawa kserokopiarek - pobierz

- Umowa Nr 5/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. - monitoring i konserwacja systemu ppoz - pobierz

- Umowa Nr 6/2012 z dnia 11 stycznia 2012r. - administrowanie stron internetowych - pobierz

- Umowa Nr 7/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. - umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - pobierz

- Umowa Nr 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. - organizacja i przeprowadzenie kursu operator maszyn CNC numerycznie sterowanych - pobierz

- Umowa nr 9/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 10/2012 z dnia 1 lutego 2012r. - wywóz odpadów komunalnych - pobierz

- Umowa Nr 11/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. - sporządzenie wyceny obrazów - pobierz

- Umowa Nr 12/2012 z dnia 23 lutego 2012r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 13/2012 z dnia 23 lutego 2012r. - o udzielenie doracji - pobierz

- Umowa Nr 14/2012 z dnia 23 lutego 2012r. - o udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa nr 15/2012 z dnia 29 lutego 2012r. - wydzielenie działki - pobierz

- Umowa Nr 16/2012 z dnia 14 marca 2012r. - na przechowywanie dzieł sztuki - pobierz

- Umowa Nr 17/2012 z dnia 19 marca 2012r. - przeporwadzenie kursu pracownik fizycznej ochrony osób i mienia na licencję I stopnia w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 18/2012 z dnia 27 marca 2012r. - umowa najmu pomieszczeń - pobierz

- Umowa Nr 19/2012 z dnia 26 marca 2012r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz    

- Umowa Nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012r. - przeprowadzenie kursu obsługa komputera i kasy fiskalnej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 21/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 22/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 23/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 24/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz

- Umowa Nr 25/2012 z dnia 3 kwietnia 2012r. - prowadzenie zajęć świetlicowych - pobierz

- Umowa Nr 26 /2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. - opracowanie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - pobierz  

- Umowa Nr 27/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. - szacunek nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 28/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. - nieodpłatne udostępnienie bazy danych kartograficznych - pobierz

- Umowa Nr 29/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji lasu - pobierz

- Umowa Nr 30/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. - nieodpłatne zatrudnienie skazanych - pobierz

- Umowa Nr 31/2012 z dnia 14 maja 2012r. - wykonanie szacunku udziału części nieruchomości zabudowanej - pobierz

- Umowa Nr 32/2012 z dnia 14 maja 2012r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 33/2012 z dnia 14 maja 2012r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 34/2012 z dnia 25 maja 2012r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 35/2012 z dnia 30 maja 2012r. - zarządzanie nieruchomością wspólną - pobierz

- Umowa Nr 36/2012 z dnia 12 czerwca 2012r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów w części obrębu Gąsiorowo - pobierz

- Umowa Nr 37/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 38/2012 z dnia 23 maja 2012r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 39/2012 z dnia 11 czerwca 2012r. - naprawa infrastruktury sieciowej - pobierz

- Umowa Nr 40/2012 z dnia 15 czerwca 2012r. nadzór nad eksploatacją agregatu prądotwórczego - pobierz

- Umowa Nr 41/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. - nadzór budowlany - pobierz

- Umowa Nr 42/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. - sprzedaż energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 43/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 44/2012 z dnia 1 lipca 2012r. - dystrybucja energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 45/2012 z dnia 1 lipca 2012r. - dystrybucja energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 46/2012 z dnia 1 lipca 2012r. - dystrybucja energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 47/2012 z dnia 1 lipca 2012r. - dystrybucja energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 48/2012 z dnia 1 lipca 2012r. - dystrybucja energii elektrycznej - pobierz

- Umowa Nr 49/2012 z dnia 2 lipca 2012r. - organizacja i przeprowadzenie kursu "kierowca prawa jazdy kat.CE" - pobierz

- Umowa Nr 50/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. - umowa przyznania pomocy - pobierz

- Umowa Nr 51/2012 z dnia 10 maja 2012r. - dofinansowanie projektu - pobierz

- Umowa Nr 52/2012 z dnia 13 lipca 2012r. - wykonanie szacunku działki położonej w Pułtusku obręb 18 - pobierz

- Umowa Nr 53/2012 z dnia 20 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 54/2012 z dnia 20 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 55/2012 z dnia 20 lipca 2012r. - udzial w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 56/2012 z dnia 20 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 57/2012 z dnia 20 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 58/2012 z dnia 23 lipca 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 59/2012 z dnia 25 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 60/2012 z dnia 25 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 61/2012 z dnia 25 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej -

pobierz

- Umowa Nr 62/2012 z dnia 26 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 63/2012 z dnia 27 lipca 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 64/2012 z dnia 2 lipca 2012r. - umowa użyczenia lokalu - pobierz

- Umowa Nr 65/2012 - Umowę anulowano.

- Umowa Nr 66/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. - zorganizowanie koncertów podczas festynu dożynkowego - pobierz

- Umowa Nr 67/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. - przygotowanie terenu podczas festynu dożynkowego - pobierz

- Umowa Nr 68/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. - prowadzenie festynu dożynkowego - pobierz

- Umowa Nr 69/2012 z dnia 29 sierpnia 2012r. - użyczenie sceny wraz z nagłośnieniem - pobierz

- Umowa Nr 70/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. - wykonanie szacunków nieruchomości Skarbu Państwa - pobierz

- Umowa Nr 71/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 72/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz 

- Umowa Nr 73/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 74/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz   

- Umowa Nr 75/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 76/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 77/2012 z dnia 13 lipca 2012r. - świadczenie publicznie usług telekomunikacyjnych - pobierz

- Umowa Nr 78/201 2 z dnia 13 lipca 2012r. - świadczenie publicznie usług telekomunikacyjnych - pobierz 

- Umowa Nr 79/2012 z dnia 10 września 2012r.  - wykonanie dzieła w postaci rysunku - pobierz

- Umowa Nr 80/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 81/2012 z dnia 27 lipca 2012r.  - świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz

- Umowa Nr 82/2012 z dnia 30 lipca 2012r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz

- Umowa Nr 83/2012 z dnia 17 września 2012r. - opracowanie kompleksowej koncepcji restrukturyzacji SP ZOZ w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 84/2012 z dnia 17 września 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonowania transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 85/2012 z dnia 17 września 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonowania transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 86/2012 z dnia 17 września 2012r. - przeprowadzenie egzaminu w zakresie wykonowania transportu drogowego osób taksówką - pobierz

- Umowa Nr 87/2012 z dnia 18 września 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 88/2012 z dnia 18 września 2012 r. - organizacja i przeprowadzenie kursu "nauki języka angielskiego - poziom podstawowy" w ramach projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz

- Umowa Nr 89/2012 z dnia 20 września 2012r. - dostawa oleju opałowego do kotłowni Starostwa Powiatowego w Pułtusku w sezonie grzewczym 2012/2013 - pobierz

- Umowa Nr 90/2012 z dnia 27 września 2012r.  partnerstwo na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz   

- Umowa Nr 91/2012 z dnia 28 września 2012r. - oprawa muzyczna spotkania - pobierz

- Umowa Nr 92/2012 z dnia 4 października 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 93/2012 z dnia 4 października 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 94/2012 z dnia 1 października 2012r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz

- Umowa Nr 95/2012 z dnia 4 października 2012r. - organizacja i przeprowadzenie kursu "pracownik obsługi kadr i płac" w ramach projektu pn. "Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro" - pobierz  

- Umowa Nr 96/2012 z dnia 9 października 2012r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz

- Umowa Nr 97/2012 z dnia 23 października 2012r. - wygłoszenie wykładu - pobierz

- Umowa Nr 98/2012 z dnia 9 listopada 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 99/2012 z dnia 12 listopada 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 100/2012 z dnia 13 listopada 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 101/2012 z dnia 14 listopada 2012r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 102/2012 z dnia 28 listopada 2012r. - remont pomieszczeń - pobierz

- Umowa Nr 103/2012 z dnia 20 listopada 2012r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 104/2012 z dnia 29 listopada 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 105/2012 z dnia 29 listopada 2012r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz

- Umowa Nr 106/2012 z dnia 30 listopada 2012r. - najem lokalu - pobierz

- Umowa Nr 107/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz

- Umowa Nr 108/2012 z dnia 21 listopada 2012r. - usługi serwisowe - pobierz

- Umowa Nr 109/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz

- Umowa Nr 110/2012 z dnia 6 grudnia 2012r. - szacunek nieruchomości - pobierz

- Umowa Nr 111/2012 z dnia 10 grudnia 2012r. - umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego - pobierz

- Umowa Nr 112/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. - pełnienie funkcji audytora wewnętrznego - pobierz

- Umowa Nr 113/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 114/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. - udzielenie dotacji - pobierz

- Umowa Nr 115/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. - dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - pobierz

- Umowa Nr 116/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. - pomoc prawna - pobierz

- Umowa Nr 117/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. - dostawa materiałów biurowych w 2013 roku - pobierz

- Umowa Nr 118/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. - partnerstwo na rzecz zadania inwestycyjnego - pobierz

- Umowa Nr 119/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. - monitorowanie z lokalnych systemów alarmowych - pobierz

- Umowa Nr 120/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. - badania lekarskie - pobierz

- Umowa Nr 121/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. - usługa w zakresie systemu ppoż - pobierz

- Umowa Nr 122/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. - konserwacja kserokopiarek - pobierz

- Umowa Nr 123/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. - administrowanie stron www - pobierz

- Umowa Nr 124/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. - nadzór nad wykonaniem prac - pobierz

- Umowa Nr 125/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. - zakup paliwa do pojazdów - pobierz

- Umowa Nr 126/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. - dofinansowanie projektu w ramach "Programu wyrównywania róźnic między regionami II" - pobierz

- Umowa Nr 127/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. - wywóz odpadów komunalnych - pobierz 

- Umowa Nr 128/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - ul. Białowiejska 5 - pobierz

- Umowa Nr 129/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. - o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - ul. 3 Maja 20, ul. Daszyńskiego 2 - pobierz

- Umowa Nr 130/2012 z dnia 26 listopada 2012r. - dofinansowanie na realizację projektu pt.: Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego - pobierz  

- Umowa Nr 131/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. - dofinansowanie na odbycie wizyty przygotowawczej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO Da VINCI - pobierz  

- Umowa Nr 132/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. - udzielenie dotacji - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-17 14:16:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-11 12:00:58
  • Liczba odsłon: 65822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056354]

przewiń do góry