2005 rok

Zarządzenie Nr 1/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 stycznia 2005r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej/

Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 stycznia 2005r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2005r.

Zarządzenie Nr 3/2005 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 5 kwietnia 2005r.
w sprawie głośnej próby syren systemu wykrywania i alarmowania miasta Pułtuska i gmin powiatu pułtuskiego

Zarządzenie Nr 5/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 kwietnia 2005r.
w sprawie odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego

Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego     

Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 maja 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 maja 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 maja 2005r.
w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2005r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku  

Zarządzenie Nr 12/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 maja 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 maja 2005r.
w sprawie powołania społecznych strażników rybackich Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Pułtuskiego 

Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 czerwca 2005r.
w sprawie powołania zespołu rekrutującego uczestników programu profilaktyczno-terapeutycznego ,,Pogodne Lato"

Zarządzenie Nr 15/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2005r.
w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 37/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 października 2012r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Starosta Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 16/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2005r.
w sprawie procedury określającej tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Załącznik - PROCEDURA

Zarządzenie Nr 16a/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 czerwca 2005r.
w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 17/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18a/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie procedury określającej tryb, terminy, zakres sprawozdawczości oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Działania 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa" ZPORR

Zarządzenie Nr 19/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 lipca 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 23/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 26 sierpnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 29a/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 15 września 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30a/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2005r.
w sprawie zmian Zakładowego Planu Kont

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 46/2006 Starosty Pułtuskiego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego w Pułtusku/

Zarządzenie Nr 33/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 września 2005r.
w sprawie zmian w instrukcji sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym

/zmiany: zarządzenie Nr 67/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2007r./
/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  sporządzenia, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym/

Zarządzenie Nr 33a/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 października 2005r.
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
/zmiany: zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 lutego 2007r./

Zarządzenie Nr 33b/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 4 października 2005r.
w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów finansowanych z EFS oraz budżetu państwa w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR

Zarządzenie Nr 34/2005 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 35/2005 - ANULOWANO

Zarządzenie Nr 36/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 listopada 2005r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 37/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 listopada 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 listopada 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 40/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 grudnia 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej        

Zarządzenie Nr 41/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 19 grudnia 2005r.
w sprawie powołania Komisji ds. Opiniowania Wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Zarządzenie Nr 42/2005 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie powołania drużyny Ratownictwa Przeciwpowodziowego

/utraciło moc - aktualne: zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Pułtuskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie rozwiązania drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego/

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21 15:53:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-04 13:52:58
  • Liczba odsłon: 8128
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056349]

przewiń do góry