Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 11, 23 306 71 12, 23 306 71 14, 23 306 71 15
e-mail: or@powiatpultuski.plDyrektor: Agnieszka Wądolna
tel: 23 306 71 11
e-mail: a.wadolna@powiatpultuski.pl

 

Wydział Organizacji i Nadzoru  

Wydział Organizacji i Nadzoru zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, w tym: gospodarowanie mieniem, prowadzenie sekretariatu Starosty, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa oraz koordynowanie udzielania zamówień publicznych.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) W zakresie spraw organizacyjnych:

a) Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Pracy Starostwa.

b) Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.

c) Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty.

d) Prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji:

 • rejestr kontroli zewnętrznych,

 • rejestr zamówień publicznych,

 • rejestr umów zawieranych przez Powiat i Starostwo,

 • rejestr porozumień zawieranych przez Powiat i Starostwo,

 • rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 • rejestr skarg i wniosków dotyczących pracowników oraz funkcjonowania Starostwa,

 • rejestr zarządzeń Starosty,

 • ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

e) Nadzór nad redagowaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

f) Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

g) Przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań statystycznych.

h) Realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

i) Realizacja spraw z zakresu przyjmowania i przechowywania oświadczeń majątkowych.

j) Realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

2) W zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi:

a) Współpraca w zakresie realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat.

b) Prowadzenie zbioru protokołów kontroli zewnętrznych.

3) W zakresie spraw gospodarczych:

a) Zabezpieczenie mienia Starostwa oraz nadzór nad jego gospodarowaniem.

b) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.

c) Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami urzędowymi.

d) Prowadzenie archiwum Starostwa.

e) Zabezpieczenie łączności alarmowej.

f) Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.

4) Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

5) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

6) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.

7) Nadzór i prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zapewnieniem ochrony danych osobowych.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:14:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 12:38:40
 • Liczba odsłon: 19114
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9305309]

przewiń do góry