Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Wydział Organizacji i Nadzoru

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk
tel. 23 306 71 11, 23 306 71 12, 23 306 71 14Dyrektor: Agnieszka Wądolna
tel.: 23 306 71 11
e-mail: a.wadolna@powiatpultuski.pl

 

Wydział Organizacji i Nadzoru  

Wydział Organizacji i Nadzoru zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, w tym: gospodarowanie mieniem, prowadzenie sekretariatu Starosty, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Starostwa oraz koordynowanie udzielania zamówień publicznych.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) w zakresie spraw organizacyjnych:

a) prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty,

b) prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji:

- rejestr kontroli zewnętrznych,

- rejestr zamówień publicznych,

- rejestr umów zawieranych przez Powiat i Starostwo,

- rejestr porozumień zawieranych przez Powiat i Starostwo,

- rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,

- rejestr skarg  i wniosków dotyczących pracowników  oraz funkcjonowania Starostwa,

- rejestr zarządzeń Starosty,

- ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

c) nadzór nad redagowaniem oraz prowadzeniem strony Biuletynu Informacji Publicznej przy współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,

d) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

e) przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań statystycznych,

f) realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej,

g) realizacja spraw z zakresu przyjmowania i przechowywania oświadczeń majątkowych,

h) realizacja zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) w zakresie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu:

a) współpraca w zakresie realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat,

b) prowadzenie zbioru protokołów kontroli zewnętrznych;

3) w zakresie spraw gospodarczych:

a) zabezpieczenie mienia Starostwa oraz nadzór nad jego gospodarowaniem,

b) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

c) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi i tablicami urzędowymi,

d) zabezpieczenie łączności  alarmowej,

e) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;

4) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;

5) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

6) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych;

7) nadzór i prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zapewnieniem ochrony danych osobowych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzegorz Rzepkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 10:14:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzepkowski Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-04-30 08:34:47
  • Liczba odsłon: 20709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115341]

przewiń do góry