Powiatowy Rzecznik Konsumentów
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
tel: 23 306 71 95, fax. 23 306 71 09

mail: prk@powiatpultuski.pl


Pani Longina Liszewska
tel. 23 306 71 95
mail: l.liszewska@powiatpultuski.pl
 

godziny pracy od poniedziałku do piątku 8 00 - 14 00

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

2) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów.

3) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

4) Współdziałanie z właściwą Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz organizacjami konsumenckimi.

5) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub przepisach odrębnych.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku, przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Zatwierdzone przez Starostę sprawozdanie przekazuje do właściwej miejscowo Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-04 09:05:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Majewska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-13 11:12:00
  • Liczba odsłon: 8657
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8621389]

przewiń do góry