ROK 2007

- Protokół z kontroli działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pułtusku z dnia 23 lutego 2007 r. - pobierz

* UWAGA! Kontrolujący popełnili błąd w dacie przeprowadzonej kontroli. Kontrola odbyła się dnia 23 lutego 2007 r.

- Informacja pokontrolna Nr 11/2.2-2/07 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - pobierz

- Informacja pokontrolna 3/3/Z/2.14/II/2.3/29/05/U/29/05 Wojewódzkiego Urzędu Pracy - pobierz

- Protokół z kontroli realizacji projektu pn. "EUROALTERNATYWA - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" z dnia 14 maja 2007 r. Urzędu Kontroli Skarbowej - pobierz

* Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie projektu pn. "EUROALTERNATYWA - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - pobierz

- Informacja pokontrolna z kontroli problemowej przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu pn.: "Budowa szpitala w Pułtusku - kontynuacja I etapu" przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie:

* część I - pobierz

* część II - pobierz

- Raport końcowy z opinią z audytu zewnętrznego projektu pn.: "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" realizowanego w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5. - Promocja Przedsiębiorczości) - pobierz

- Raport końcowy z opinią z audytu zewnętrznego projektu pn.: "Stypendia dla studentów Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5. - Promocja Przedsiębiorczości) - pobierz

- Informacja pokontrolna Nr 30/2.2-2/07 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - pobierz

- Raport końcowy z opinią z audytu zewnętrznego projektu pn.: "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" realizowanego w ramach ZPORR Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR 2004 - 2006 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-09 15:30:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-11 14:30:29
  • Liczba odsłon: 6739
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056357]

przewiń do góry