UMOWY
ROK 2013

 • Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013r.  świadczenie usług pocztowych - pobierz
 • Nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2013r.  konserwacja agregatu prądotwórczego - pobierz
 • Nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013r. remont pomieszczeń biurowych - pobierz
 • Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. koordynacja sportowych rozgrywek szkolnych w powiecie pułtuskim - pobierz
 • Nr 5/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Nr 6/2013 z dnia 10 stycznia 2013r. organizacja szkoleń - pobierz
 • Nr 7/2013 z dnia 14 lutego 2013r. wynajem pomieszczeń - pobierz
 • Nr 8/2013 z dnia 19 lutego 2013r. zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 9/2013 z dnia 19 lutego 2013r. zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013r. zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 11/2013 z dnia 19 lutego 2013r. zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 12/2013   z dnia 19 lutego 2013r. prowadzenie zajęć świetlicowych - pobierz
 • Nr 13/2013 z dnia 19 lutego 2013r. wykonanie szacunku nieruchomości gruntowej - pobierz
 • Nr 14/2013 z dnia 21 lutego 2013r. o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżpnym - pobierz
 • Nr 15/2013 z dnia 21 lutego 2013r. o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Nr 16/2013 z dnia 21 lutego 2013r. wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013r. o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz
 • Nr 18/2013 z dnia 5 marca 2013r. wykonanie tablic informacyjnych - pobierz
 • Nr 19/2013 z dnia 27 lutego 2013r. o udzielenie dotacji w 2013 roku - pobierz
 • Nr 20/2013 z dnia 27 lutego 2013r. o udzielenie dotacji w 2013 roku - pobierz
 • Nr 21/2013 z dnia 7 marca 2013r. przeprowadzenie kursu z języka niemieckiego - pobierz
 • Nr 22/2013 z dnia 7 marca 2013r. przeprowadzenie kursu pedagogicznego - pobierz
 • Nr 23/2013 z dnia 7 marca 2013r. przeprowadzenie kursu z języka niemieckiego - pobierz
 • Nr 24/2013 z dnia 7 marca 2013r. przeprowadzenie kursu pedagogicznego - pobierz
 • Nr 25/2013 z dnia 4 marca 2013r. bezpłatne użyczenie gruntu - pobierz
 • Nr 26/2013 z dnia 7 marca 2013r. uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją Projektu pn. "Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników z Powiatu Pułtuskiego" - pobierz       
 • Nr 27/2013 z dnia 1 marca 2013r. - świadczenie pomocy prawnej - pobierz
 • Nr 28/2013 z dnia 27 marca 2013r. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - pobierz
 • Nr 29/2013 z dnia 3 kwietnia 2013r. wykonanie szacunku nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa - pobierz
 • Nr 30/2013 z dnia 12 marca 2013r. dofinansowanie projektu - pobierz
 • Nr 31/2013 z dnia 11 kwietnia 2013r. organizacja wycieczki - pobierz
 • Nr 32/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. przewóz osób - pobierz
 • Nr 33/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 34/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r. udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 35/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej w Austrii - pobierz
 • Nr 36/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej w Austrii - pobierz      
 • Nr 37/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. dostawa kruszywa - pobierz
 • Nr 38/2013 z dnia 6 maja 2013r. opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów - pobierz
 • Nr 39/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd - pobierz
 • Nr 40/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. umowa poręczenia - pobierz
 • Nr 41/2013 z dnia 29 maja 2013r. przyznanie pomocy finansowej - pobierz
 • Nr 42/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 43/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 44/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 45/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 46/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 47/2013 z dnia 18 czerwca 2013r. wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji grutów i budynków - pobierz
 • Nr 48/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. wygłoszenie prelekcji - pobierz
 • Nr 49/2013 z dnia 1 lipca 2013r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - pobierz
 • Nr 50/2013 z dnia 11 lipca 2013r. pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości - pobierz
 • Nr 51/2013 z dnia 15 lipca 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 52/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 53/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 54/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 55/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 56/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 57/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 58/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz 
 • Nr 59/2013 z dnia 18 lipca 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 60/2013 z dnia 19 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 61/2013 z dnia 19 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 62/2013 z dnia 19 lipca 2013r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 63/2013 z dnia 22 lipca 2013r. - wykonanie operatu szcunkowego - pobierz
 • Nr 64/2013 z dnia 26 lipca 2013r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz  
 • Nr 65/2013 z dnia 29 lipca 2013r. - budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku - pobierz
 • Nr 66/2013 z dnia 31 lipca 2013r. - udostępnienie powierzchni biurowych i magazynowych - pobierz
 • Nr 67/2013 z dnia 30 lipca 2013r. - pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "EkoOko - widzę mój region" - pobierz  
 • Nr 68/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji księgowego w projekcie "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 69/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji w projekcie pt. Nowe uprawnienia-szansą zatrudnienia - pobierz
 • Nr 70/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. pośrednictwa pracy w projekcie pt.  Nowe uprawnienia-szansą zatrudnienia - pobierz
 • Nr 71/2013 z dnia 11 lipca 2013r. - emisja obligacji - pobierz
 • Nr 72/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji koordynatora projektu - pobierz
 • Nr 72A/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. - wykonanie operatów szacunkowych - pobierz
 • Nr 73/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych - pobierz
 • Nr 74/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego - pobierz
 • Nr 75/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego - pobierz
 • Nr 76/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. staży - pobierz
 • Nr 77/2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. staży - pobierz
 • Nr 78/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. szkoleń - pobierz
 • Nr 79/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji pracownika administracyjno - biurowego - pobierz
 • Nr 80/2013 z dnia 22 sierpnia 2013r. - dofinansowanie projektu - pobierz
 • Nr 80a/2013 z 22 sierpnia 2013r. - dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku - pobierz
 • Nr 81/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - poprowadzenie festynu dożynkowego - pobierz
 • Nr 82/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - przygotowanie terenu podczas festynu dozynkowego - pobierz
 • Nr 83/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - zorganizowania i zrealizowania 4 koncertów zespołów podczas festynu dożynkowego - pobierz
 • Nr 84/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. - użyczenie sceny podczas festynu dozynkowego - pobierz
 • Nr 85/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 86/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 87/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 88/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 89/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 90/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 91/2013 z dnia 3 wrzesnia 2013r. - pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - pobierz
 • Nr 92/2013 z dnia 10 września 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 93/2013 z dnia 10 września 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 94/2013 z dnia 18 września 2013r. - przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników projektu - pobierz
 • Nr 95/2013 z dnia 9 sierpnia 2013r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Nr 96/2013 z dnia 18 września 2013r. - udzielenie dotacji ze środków  związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - pobierz
 • Nr 97/2013 z dnia 25 września 2013r. - dostawa oleju opałowego - pobierz
 • Nr 98/2013 OR
 • Nr 99/2013 z dnia 27 września 2013r. - o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz
 • Nr 100/2013 z dnia 27 września 2013r. - o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz
 • Nr 101/2013 z dnia 30 września 2013r. - o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej - pobierz
 • Nr 102/2013 z dnia 1 października 2013 - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 103/2013 z dnia 3 października 2013r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz  
 • Nr 104/2013 z dnia 11 października 2013r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz
 • Nr 105/2013 z dnia 23 października 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 106/2013 z dnia 24 października 2013r. - dofinansowanie projektu w ramahc programu pn.: "Program wyrównywania różnic między regionami II" - pobierz
 • Nr 107/2013 z dnia 29 października 2013r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 108/2013 z dnia - wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Nr 109/2013 z dnia 29 października 2013r. - wykonanie operatów szacunkowych - pobierz  
 • Nr 110/2013 z dnia 6 listopada 2013r. - organizacja i przeprowadzenie kurus "Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej" - pobierz
 • Nr 111/2013 z dnia 6 listopada 2013r. - organizacja i przeprowadzenie kursu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego - pobierz
 • Nr 112/2013 z dnia 19 listopada 2013r. - pełnienie funkcji Koordynatora sieci - Koordynator 3 - pobierz
 • Nr 113/2013 z dnia 19 listopada 2013r. - pełnienie funkcji Koordynatora sieci - Koordynator 2 - pobierz
 • Nr 114/2013 z dnia 13 listopada 2013r. - umowa serwisowa - pobierz
 • Nr 115/2013 z dnia 19 listopada 2013r. - pełnienie funkcji Koordynatora sieci - Koordynator 4 - pobierz
 • Nr 116/2013 z dnia 21 listopada 2013r. - wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Nr 117/2013 z dnia 19 listopada 2013r. - udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego - pobierz  
 • Nr 118/2013 z dnia 20 listopada 2013r. - udzielenie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 119/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. - udzielenie pomocy finansowej - pobierz
 • Nr 120/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 121/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. - dostawa tablic rejestracyjnych - pobierz
 • Nr 122/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. - pełnienie funkcji Koordynatora sieci - pobierz
 • Nr 123/2013 z dnia 6 grudnia 2013r. - przygotowanie i dostarczenie posiłków - pobierz
 • Nr 124/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. - przeprowadzenie badań lekarskich - pobierz
 • Nr 125/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz  
 • Nr 126/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym - pobierz
 • Nr 127/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. - o usuwaniu pojazdów z drogi i umieszczaniu ich na parkingu strzezonym - pobierz
 • Nr 128/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. - dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w 2014 roku - pobierz
 • Nr 129/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. - świadczenie usług pocztowych w 2014 roku - pobierz
 • Nr 130/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz
 • Nr 131/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. - świadczenie pomocy prawnej - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 13:32:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-04 11:59:59
 • Liczba odsłon: 75995
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115221]

przewiń do góry