Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k.

skan

wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdu marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzoncje substancje oraz przedstawienie jakie czynności w prawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów

16-11-2015

zgodnie z art. 15 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi w dniu 30 grudnia 2015r.

  2

Mieszkańcy wsi Boby,

Mieszkańcy wsi Gnojno,

Mieszkańcy wsi Chmielewo,

Mieszkańcy gminy Pułtusk

  skan

wydanie odmownej decyzji na budowę we wsi Boby, gm. Pułtusk, fermy drobiu na działkach ewidencyjnych: 6/6/, 6/7, 6/8

  30-10-2017

zgodnie z art.10 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi w dniu  
8 listopada 2017r.

  3

  Mieszkańcy wsi Gotardy

  skan

 podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej w miejscowości Gotardy

  05-07-2018

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi w dniu
 1 sierpnia 2018r.

 4

Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o.o.

  skan

oszacowanie procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc)

  28-08-2018

 zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  - pismo
w sprawie
z dnia
6 września 2018r.

 

- udzielenie odpowiedzi w dniu 26 października 2018r.

 

 5

  Mieszkańcy wsi Burlaki

  skan

petycja mieszkańców przeciwko budowie bazy noclegowej dla pracowników budowlanych

  04-09-2018

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  udzielenie odpowiedzi w dniu 28 września 2018r. 

 6

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy 

  skan

 

uzupełnienie złożonej petycji w dniu 21.08.2019r.

  

petycja dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

 31 lipca 2019r. 

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 pismo w sprawie z dnia 4 września 2019r.

pismo w sprawie z dnia 18 września 2019r.  

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2019r. 

 7

Rodzice, uczniowie, mieszkańcy okolicznych wsi 

 skan

 petycja dotyczy uruchomienia dodatkowych linii autobusowych na trasie Pułtusk- Pniewo-Wyszków 

 4 września 2019r,.

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 12 listopada 2019r. 

 8

 Dariusz Siemborski Radny Gminy Świercze

  skan 

petycja dotyczy naprawy oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 3919W "Kowalewice Włościańskie- Ostrzeniewo-Gołębie"

 3 września 2019r. 

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 4 października 2019r. 

 9

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

  skan

 petycja dot. dokonania analizy -możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesów dot. płatności bezgotówkowych

 31 października 2019r.

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 31 stycznia 2020r. 

 10

 Renata Sutor adwokat

  skan 

 petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

 2 grudnia 2019r. 

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi na petycję pismem z dnia 7 lutego 2020r. 

 11

 Mieszkańcy Gminy Świercze

  skan

 petycja w sprawie przywrócenia linii autobusowej na trasie Nasielsk-Strzegocin

 3 stycznia 2020r.

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 udzielenie odpowiedzi na petycję pismem z dnia 2 kwietnia 2020r.

 12

 Mieszkańcy osiedla Białowiejska 

 skan

 petycja w sprawie wykonania chodnika dla pieszych na odcinku ul. Białowiejska od numeru 80 do 84.

 22 stycznia 2020r.

  zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

  udzielenie odpowiedzi w dniu 20 kwietnia 2020r.

 13

 Mieszkańcy Przemiarowa

  skan 

 petycja o rozważenie zamontowania na odcinku drogi krajowej K57 (...) masztu z urządzeniem fotoradaru do pomiaru prędkości lub montażu bramownic odcinkowego pomiaru prędkości pojazdów, przejeżdżających przez obszar zabudowany Przemiarowa

 31 stycznia 2020r. 

  zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 30 dni   od dnia złożenia petycji

 

  pismo w sprawie z dnia 17 lutego 2020r

 14 

 Koalicja Polska Wolna od 5G

  skan

 petycja w sprawie ochrony życia i zdrowia przed elektroskażeniami

 23 marca 2020r.

  Na podstawie art.7 ust. 1  ustawy  o petycjach, z przyczyn formalnych petycję pozostawia się bez rozpatrzenia

 

udzielenie odpowiedzi w dniu 20 kwietnia 202r. 

15

 Renata Sutor adwokat

 skan

 

 petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

1 czerwca

2020r.

 zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzelenie odpowiedzi pismem z dnia 2 lipca 2020r.

16

 Radna Gminy Świercze wraz z mieszkańcami gminy Świercze

skan 

petycja dot. podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Kościesze-Gaj-Godacze-Prusinowice.

28-07-2020

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 9 września 2020r.

 

Rodzice i uczniowie z gminy Obryte

skan

Petycja w sprawie uruchomienia komunikacji autobusowej dla uczniów z gminy Obryte dojeżdżających do ZS Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

24-08-2020

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 11 września 2020r.

 

mieszkańcy wsi Głodowo

skan

Petycja dot. protestu przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie części działki 245/3 położonej we wsi Głodowo, gmina Pułtusk.

02-03.2021

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 6 kwietnia 2021r.

 

mieszkańcy miejscowości Sisice

skan

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Przewodowo- Karniewek 

04-10-2021

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 15 listopada 2021r.

 

mieszkańcy miejscowości Przewodowo Majorat

skan

Petycja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej Przewodowo- Karniewek

14-10-2021

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 15 listopada 2021r.

 

mieszkańcy sołectwa Szyszki

skan

Petycja dotycząca prośby wykonania chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2422W (od nr 11 do nr 13, tj. odcinek 280 m).        

23-11-2021

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 15 grudnia 2021r.

 

Sołtys Wsi Zalesie wraz mieszkańcy sołectwa Zalesie

skan

Petycja dotycząca położenia dalszej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zalesie-Lenki na drodze nr 3405W

25-11.2021

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 13 grudnia 2021r,.

 

Sołtys Wsi Przewodowo-Majorat oraz Sołtys Wsi Sisice

skan

Petycja w sprawie budowy chodnika na drodze powiatowej nr 3404 Przewodowo Poduchowne- Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek na odcinku wsi Przewodowo Majorat - Sisice. 

08.09.2022r.

zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 3 października 2022r. 

 

  Brak zgody na ujawnienie danych osobowych  skan Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. 26.07.2023r. zgodnie z art.10 ustawy  o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Udzielenie odpowiedzi pismem z dnia 3 sierpnia 2023r.

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-01 13:07:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wędrowska Martyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-08-03 13:26:35
  • Liczba odsłon: 11158
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115258]

przewiń do góry