UMOWA ROK 2014

 • Nr 1/2014 - ANULOWANO
 • Nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów i konsultacji grupowych w szkołach/przedszkolach biorących udział w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuski" - zad. 4,7,12-13 - pobierz
 • Nr 3/2014 z dnia 2 stycznia 2014r . - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - pobierz    
 • Nr 4/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie śceków - pobierz 
 • Nr 5/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. - monitorowanie i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru - pobierz   
 • Nr 6/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów i konsultacji grupowych w szkołach/przedszkolach biorących udział w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuski" - zad. 5 - pobierz
 • Nr 7/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów i konsultacji grupowych w szkołach/przedszkolach biorących udział w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuski" - zad. 8-9,14 - pobierz
 • Nr 8/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Nr 9/2014 z dnia 13 stycznia 2014r. - organizacja i przeprowadzenie kursu-Obsługa użytkowych programów komputerowych od podstwa - edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne ECDL - pobierz
 • Nr 10/2014 z dnia 13 stycznia 2014r. - organizacja i przeprowadzenie kursu - Kadry - płace od podstwa z obsługą programów Płatnik i Symfonia - pobierz
 • Nr 11/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. - nadzór nad eksploatacją aparatu pradotwórczego - pobierz
 • Nr 12/2014 z dnia 15 stycznia 2014r. - o przetwarzanie danych osobowych - pobierz
 • Nr 13/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. - organizacja i przeprowadzenie kursu - opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym - pobierz
 • Nr 14/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. - administrowanie stronami internetowymi - pobierz
 • Nr 15/2014 - ANULOWANO
 • Nr 16/2014 z 21 stycznia 2014r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 17/2014 z dnia 21 stycznia 2014r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 18/2014 z dnia 21 stycznia 2014r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pułtusku - pobierz  
 • Nr 19/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. - pełnienie funkcji audytora wewnętrznego - pobierz
 • Nr 20/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. - przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, wykładów i konsultacji grupowych w szkołach/przedszkolach biorących udział w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuski" - zad. 1-3, 6,10-11 - pobierz
 • Nr 20/1 z dnia 30 stycznia 2014r. - powierzenie przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 21/2014 z dnia 5 lutego 2014r. - wynajem pomieszczeń - pobierz
 • Nr 22/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. - zastępstwo procesowe - pobierz
 • Nr 23/2014 z dnia 5 lutego 2014r. - udzielenie dotacji - pobierz
 • Nr 24/2014 z dnia 6 lutego 2014r. - przeprowadzenie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" - zad. nr 2,3 - pobierz
 • Nr 25/2014 z dnia 6 lutego 2014r. - przeprowadzenie warsztatów i wykładów w ramach sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" - zad. nr 1,4 - pobierz
 • Nr 26/2014 z dnia 10 lutego 2014r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 27/2014 z dnia 10 lutego 2014r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 28/2014 z dnia 10 lutego 2014r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 29/2014 z dnia 10 lutego 2014r. - zakładanie ewidencji wojskowej - pobierz
 • Nr 30/2014 z dnia 10 lutego 2014r. - prowadzenie zajęć świetlicowych - pobierz
 • Nr 31/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. - o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - pobierz
 • Nr 32/2014 z dnia 11 lutego 2014r. - dokonywanie stwieerdzenia zgonu - pobierz
 • Nr 33/2014 z dnia 14 lutego 2014r. - koordynacja sportowych rozgrywek sportowych w powiecie pułtuskim - pobierz
 • Nr 34/2014 z dnia 17 lutego 2014r. - wykonanie szacunku - pobierz
 • Nr 35/2014 z dnia 24 lutego 2014r. - powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 36/2014 z dnia 24 lutego 2014r. - powierzenia przetwarzania danych osobowych - pobierz
 • Nr 37/2014 z dnia 24 lutego 2014r. - dostawa produktów spoźywczych - pobierz
 • Nr 38/2014 z dnia 1 stycznia 2014r. - dostawa paliwa gazowego - pobierz   załączniki do umowy nr 38/2014 do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzor u
 • Nr 39/2014   z dnia 3 kwietnia 2014r. -  budowa infrastruktury światłowodowej dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz
 • Nr 40/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji Lidera szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 41/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji Lidera szkolnego w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 42/2014 z dnia 26 lutego 2014r. - umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 43/2014 z dnia 10 kwietnia 2014r. - wyposażenie pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - pobierz
 • Nr 44/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. - gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz  
 • Nr 45/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji pedagoga dla uczniów w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w projekcie "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz  
 • Nr 46/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. - przeprowadzenie zajęć, warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w projekcie "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz  
 • Nr 47/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r. - wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pracownia informatyczna - pobierz 
 • Nr 48/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 49/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 50/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 51/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz   
 • Nr 52/2014 z dnia 26 kwietnia 2014r. - wykonanie koncertu fortepianowego - pobierz
 • Nr 53/2014 z dnia 6 maja 2014r. - użyczenie silnika zaburtowego - pobierz
 • Nr 54/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - przeprowadzenie badań lekarskich Uczestników projektu pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 55/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 56/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji koordynatora w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 57/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. pełnienie funckcji pracownika administracyjno - biurowego w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 58/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie funkcji Księgowego w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 59/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie fukncji Doradcy zawodowego w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz 
 • Nr 60/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie fukncji Doradcy zawodowego w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz    
 • Nr 61/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie fukcji Specjalisty ds. staży w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz     
 • Nr 62/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. - pełnienie fukcji Specjalisty ds. staży w projekcie pn. "Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz       
 • Nr 63/2014 z dnia 13 maja 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 64/2014 z dnia 13 maja 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 65/2014 z dnia 13 maja 2014r. - wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 66/2014 z dnia 13 maja 2014r. - wykonanie szacunku nieruchomości - pobierz
 • Nr 67/2014 z dnia 13 maja 2014r. - przewóz osób w ramach projektu pn. "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz
 • Nr 68/2014 z dnia 19 maja 2014r. - pełnienie funcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech w ramach projektu: "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz 
 • Nr 69/2014 z dnia 19 maja 2014r. - pełnienie funcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech w ramach projektu: "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz 
 • Nr 70/2014 z dnia 22 maja 2014r. - organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego od A do Z w ramach projektu pn.: " Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - pobierz
 • Nr 71/2014 z dnia 19 maja 2014r. - uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w związku z realizacją Projektu pn.: "Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz  
 • Nr 72/2014 z 27 maja 2014r. - wykonanie operatu szacunkowego gm. Obryte - pobierz
 • Nr 73/2014 z dnia 29 maja 2014r. - wygłoszenie prelekcji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pułtusku - pobierz
 • Nr 74/2014 z dnia 8 maja 2014r. - przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej - pobierz
 • Nr 75/2014 z dnia 8 maja 2014r. - przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej - pobierz
 • Nr 76/2014 z dnia 4 czerwca 2014r. - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - pobierz   
 • Nr 77/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach Projektu pn.:"Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz
 • Nr 78/2014 z dnia 6 czerwca 2014r. - pełnienie funkcji opiekuna praktyki zagranicznej we Włoszech dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach Projektu pn.:"Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych" - pobierz
 • Nr 79/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowieniem granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - pobierz  - umowa rozwiązana
 • Nr 80/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - pobierz 
 • Nr 81/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości Skarbu Państwa - pobierz
 • Nr 82/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości Skarbu Państwa - pobierz
 • Nr 83/2014 z dnia 13 czerwca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów i budynków ob. Śliski gm. Zatory - pobierz
 • Nr 84/2014 z dnia 12 czerwca 2014r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz 
 • Nr 85/2014  z dnia 8 maja 2014r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Białowiejska 5 - Budynek D (1 faza) -   pobierz
 • Nr 86/2014 z dnia 8 maja 2014r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Białowiejska 5 - Budynek C - pobierz
 • Nr 87/2014 z dnia 8 maja 2014r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Białowiejska 5 - Budynek A+B+E -  pobierz
 • Nr 88/2014  z dnia 8 maja 2014r. - świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - ul. Białowiejska 5 - Budynek D (3 fazy) -  pobierz
 • Nr 89/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. - staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projeku "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazwoszu - umowy do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji
 • Nr 90 /2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. -  współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Nr 91/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 92/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 93/2014   z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 94/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 95/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 96/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 97/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" -  pobierz  
 • Nr 98/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 99/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Nr 100/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 101/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz    
 • Nr 102/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 103/2014  z dnia 26 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 104/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 105/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 106/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 107/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 108/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.  - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 109/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 110/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. -  współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiekszenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" -  pobierz   
 • Nr 111/2014   z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 112/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 113/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz   
 • Nr 114/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. - staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projeku "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazwoszu - umowy do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji    
 • Nr 115/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz     
 • Nr 116/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 117/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 118/2014  z dnia 27 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 119/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" -  pobierz    
 • Nr 120/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz     
 • Nr 121/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 122/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" -  pobierz    
 • Nr 123/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 124/2014 z dnia 27 czerwca 2014r.  - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz    
 • Nr 125/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 126/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 127/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 128/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 129/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. -  współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" -  pobierz    
 • Nr 130/2014 z dnia 4 lipca 2014r. - wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku (pracownia elektroniczna i pracownia ochrony środowiska) w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 131/2014 z dnia 9 lipca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działek położonych w obrębie Szygówek gmina Pułtusk - pobierz  
 • Nr 132/2014 z dnia 9 lipca 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 133/2014 z dnia 10 lipca 2014r. - opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania - pobierz
 • Nr 134/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Nr 135/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. - wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 136/2014  z dnia 17 lipca 2014 r. -  współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 137/2014 z dnia 17 lipca 2014r. - staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projeku "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazwoszu - umowy do wglądu w Wydziale Rozwoju i Promocji  
 • Nr 138/2014 z dnia 23 lipca 2014r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej - pobierz  
 • Nr 139/2014 z dnia 23 lipca 2014r. - udział w Komisji Egzaminacyjnej -  pobierz
 • Nr 140/2014  z dnia 1 lipca 2014r. - kontrakt menedżerski -  pobierz
 • Nr 141/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. -  współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Nr 142/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Nr 143/2014 z dnia 23 lipca 2014r. - współpraca w zakresie organizacji stażu w ramach projektu: "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"- pobierz
 • Nr 144/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dot. opracowania dokumentacji geodezyjnej z pomiaru działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - obręb Ostaszewo Wielkie, gm. Gzy - pobierz
 • Nr 145/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dot. opracowania dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (obręb Klukowo, gm. Świercze; obręb Bruliny, gm. Świercze) - pobierz 
 • Nr 146/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu gminy Zatory w formie dotacji celowej w roku 2014 - pobierz   
 • Nr 147/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. - wykonanie szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku, obręb 23 - pobierz  
 • Nr 148/2014  z dnia 22 sierpnia 2014 r. - wykonanie prac geodezyjnych i kartofraficznych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino, gmina Zatory - pobierz  
 • Nr 149/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. - zorganizowanie i zrealizowanie 4 koncertów zespołów, które odbędą się podczas festynu dożynkowego  pod nazwą "Dożynki Powiatowo-Gminne" w dniu 7 września 2014 r. w Gzach - pobierz 
 • Nr 150/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. - użyczenie sceny z zadaszeniem - pobierz 
 • Nr 151/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. - poprowadzenie festynu dożynkowego pn.: Dożynki powiatowo - gminne - pobierz
 • Nr 152/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. - przygotowanie  terenu podczas festynu dożynkowego pn.: Dożynki powiatowo - gminne - pobierz
 • Nr 153/2014 z dnia 18 września 2014r. - wykonanie analizy dokumentów geodezyjnych - pobierz
 • Nr 154/2014 z dnia 18 września 2014r. - wygłoszenie prelekcji na konferencji - pobierz  
 • Nr 155/2014 z dnia 18 września 2014r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Śliski gm. Zatory - pobierz
 • Nr 156/2014 z dnia 18 września 2014r. - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęcino gm. Zatory - pobierz
 • Nr 157/2014 z dnia 19 września 2014r. - wygłoszenie prelekcji na konferencji - pobierz
 • Nr 158/2014 z dnia 23 września 2014r. - wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego - pobierz
 • Nr 159/2014 z dnia 24 września 2014r. - wygłoszenie prelekcji na konferencji - pobierz
 • Nr 160/2014 z dnia 24 września 2014r. - dofinansowanie projektu "Wyrównywanie różnic między regionami II" - pobierz 
 • Nr 161/2014 z dnia 25 września 2014r. - wygłoszenie wykładu - pobierz
 • Nr 162/2014 z dnia 29 września 2014r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz  
 • Nr 163/2014 z dnia 26 września 2014r. - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej - pobierz
 • Nr 164/2014 z dnia 30 września 2014r. - partnerstwo w realizacji zadania inwestycyjnego - pobierz
 • Nr 165/2014 z dnia 30 września 2014r. - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON projektu pn. "Program wyrównywania różnić między regionami II" - pobierz  
 • Nr 166/2014 z dnia 11 września 2014r. - przygotowanie materiałów do pozyskania preferencyjnego finansowania proekologicznego - pobierz 
 • Nr 167/2014 z dnia 11 września 2014r. - opracowanie audytu efektywności ekologicznej - pobierz  
 • Nr 168/2014 z dnia 24 września 2014r. - najem lokalu - pobierz
 • Nr 169/2014 z dnia 2 października 2014r. - dostawa oleju opałowego do kotłowni Starostwa Powiatowego w Pułtusku w sezonie grzewczym 2014/2015 - pobierz
 • Nr 170/2014 z dnia 2 października 2014r. - wygłoszenie wykładu podczas seminarium szkoleniowego - pobierz
 • Nr 171/2014 z dnia 2 października 2014r. - wykonanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego - pobierz
 • Nr 172/2014 z 3 października 2014r. - o korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz
 • Nr 173/2014 z 3 października 2014r. - o korzystanie z Kanalizacji kablowej Orange - pobierz 
 • Nr 174/2014 z dnia 6 października 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 175/2014 z dnia 6 października 2014r. - pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 176/2014 z dnia 9 października 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - pobierz
 • Nr 177/2014 z dnia 9 października 2014r. - wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości - pobierz
 • Nr 178/2014 z dnia 9 października 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - pobierz
 • Nr 179/2014 z dnia 3 września 2014r. - udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłaczeniem z produkcji gruntów rolnych - pobierz
 • Nr 180/2014 z dnia 21 października 2014r. - wyposażenie pracowni mechanicznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 181/2014 z dnia 23 października 2014r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pułtusku - pobierz 
 • Nr 182/2014 z dnia 4 listopada 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 183/2014 z dnia 4 listopada 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 184/2014 z dnia 12 listopada 2014r. - opracowanie dokumentacji geodezyjnej - pobierz
 • Nr 185/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 186/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 187/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 188/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 189/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 190/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 191/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 192/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 193/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 194/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 195/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 196/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 197/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 198/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 199/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 200/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 201/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 202/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 203/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 204/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 205/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 206/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz
 • Nr 207/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 208/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 209/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 210/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz  
 • Nr 211/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 212/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 213/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w ramach projektu systemowego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - pobierz 
 • Nr 214/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 215/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 216/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - udział w komisji egzaminacyjnej - pobierz
 • Nr 217/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - obsługa informatyczna PKW - pobierz
 • Nr 218/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - obsługa informatyczna PKW - pobierz
 • Nr 219/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - obsługa informatyczna PKW - pobierz
 • Nr 220/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - obsługa informatyczna PKW - pobierz
 • Nr 221/2014 z dnia 31 października 2014r. - udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych - pobierz
 • Nr 222/2014 z dnia 6 listopada 2014r. - przekazanie środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku - pobierz
 • Nr 223/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - wygłoszenie wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz
 • Nr 224/2014 z dnia 10 października 2014r. - realizacja udzielania zamówień publicznych na obsługę PKW - pobierz
 • Nr 225/2014 z dnia 10 października 2014r. - obsługa administracyjna PKW - pobierz
 • Nr 226/2014 z dnia 10 października 2014r. - naliczanie diet członków PKW oraz naliczanie wynagrodzeń pracowników obsługujących PKW - pobierz 
 • Nr 227/2014 z dnia 10 października 2014r. - ewidencjonowanie, kontrola zgodności wydatków z planem finansowym oraz regulowanie zobowiązań PKW - pobierz
 • Nr 228/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - obsługa administracyjna PKW - pobierz
 • Nr 229/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - obsługa administracyjna PKW - pobierz
 • Nr 230/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - obsługa administracyjna PKW - pobierz
 • Nr 231/2014 z dnia 14 listopada 2014r. - umowa serwisowa - pobierz
 • Nr 232/2014 z dnia 13 listopada 2014r. - zlokalizowanie awarii na terenie przychodni rejonowej - pobierz
 • Nr 233/2014 z dnia 24 listopada 2014r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Nr 234/2014 z dnia z dnia 24 listopada 2014r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz   
 • Nr 235/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. - wykonanie operatu szacunkowego - pobierz  
 • Nr 236/2014 z dnia 11 grudnia 2014r. - użyczenie sprzętu obrony cywilnej - pobierz
 • Nr 237/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. - sprzedaż i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - pobierz
 • Nr 238/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. - zakup paliwa do pojazdów i urządzeń technicznych - pobierz (załączniki do umowy do wglądu w Wydziale Organizacji i Nadzoru)                                                           
 • Nr 239/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. - monitorowanie sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji i konserwację lokalnych systemów alarmowych - pobierz
 • Nr 240/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. - dostawa tablic rejestracyjnych w 2015 roku - pobierz
 • Nr 241/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. - przechowanie dzieł sztuki - pobierz
 • Nr 242/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. - organizacja szkoleń - pobierz
 • Nr 243/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. - usuwanie pojazdów - pobierz
 • Nr 244/2014 z dnia 23 grudnia 2014r. - usuwanie pojazdów - pobierz
 • Nr 245/2014 ANULOWANO
 • Nr 246/2014 z 30 grudnia 2014r. - monitorowanie i konserwacja radiowego systemu Nokton i lokalnego systemu sygnalizacji pożaru - pobierz
 • Nr 247/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. - przegląd, konserwacja oraz naprawa kserokopiarek - pobierz
 • Nr 248/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków - pobierz
 • Nr 249/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. - świadczenie usług pocztowych w 2015 roku - pobierz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wądolna Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-15 15:32:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Karpińska Jolanta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 11:36:14
 • Liczba odsłon: 62642
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056299]

przewiń do góry