Projekt pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusku”

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu:    01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

Grupa docelowa:

240 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

15 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku

 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu licealiści będą mogli uczestniczyć w kółkach zainteresowań, wyjazdach studyjnych oraz warsztatach poszerzających ich kompetencje kluczowe: ICT, językowe, przyrodnicze.

 

Ponadto w ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

zostanie kompleksowo wyposażone w pracownie: biologiczna, chemiczna oraz komputerowa.

Projekt trwale zmieni poziom kształcenia w LO w Pułtusku. Szkoła uzyska nowoczesne, atrakcyjne i odpowiednio dopasowane wyposażone pracownie specjalistyczne, w których będą prowadzone innowacyjne zajęcia umożliwiające naukę metodą eksperymentu oraz sprzęt komputerowy, który umożliwi uczniom korzystanie z narzędzi TIK.

 

Całkowita wartość projektu:  301 275,00 PLN

Wartość dofinansowania 247 725,00 PLN w tym 241 020,00 PLN ze środków europejskich oraz 6 705,00 PLN z budżetu państwa.


____________________________________________________________________________________


regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowicz Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-22 10:59:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowicz Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 09:19:44
  • Liczba odsłon: 7187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10056337]

przewiń do góry