- Umowa Nr 1 z dnia 29.12.2006 r. - monitorowanie sygnałów z lokalnych systemów alarmowych oraz podejmowania interwencji - pobierz

- Umowa Nr 2 z dnia 29.12.2006 r. - konserwacja lokalnych systemów alarmowych - pobierz

- Umowa Nr 3 z dnia 02.01.2007 r. - dzierżawy pojemników i wywozu nieczystości - pobierz

- Umowa Nr 4 z dnia 02.01.2007 r. - udostępnienie pomieszczenia użytkowego - pobierz

- Umowa Nr 5 z dnia 05.01.2007 r. - usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - pobierz

* Na usuwanie pojazdów zawarto rownież Umowę Nr 99/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. z Panią Bożeną Łabęda

- Umowa Nr 6 z dnia 08.01.2007 r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostepie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - pobierz

* załącznik Nr 1 do umowy Nr 6 - pobierz

- Umowa Nr 7 z dnia 11.01.2007 r. - sprzedaży Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego - pobierz

- Umowa Nr 8 z dnia 02.01.2007 r. - o serwis techniczno - informacyjny do systemu SRK 2006 - pobierz

- Umowa Nr 9 z dnia 25.01.2007 r. - dostawa materiałów biurowych w 2007 roku - pobierz

- Umowa Nr 10 z dnia 29.01.2007 r. - Wykonanie modernizacji ewidenzji gruntów, założenie ewidenzji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Kępiaste gmina Pokrzywnica; Założenie ewidencji budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Gzowo, Dzierżenin, Pogorzelec gmina Pokrzywnica - pobierz

- Umowa Nr 11 z dnia 08.02.2007 r. - umowa zlecenie - Powiatowa Komisja Lekarska - pobierz

- Umowa Nr 12 z dnia 08.02.2007 r. - umowa zlecenie - Powiatowa Komisja Lekarska - pobierz

- Umowa Nr 13 z dnia 08.02.2007 r. - umwoa zlecenie - Powiatowa Komisja Lekarska - pobierz

- Umowa Nr 14 z dnia 08.02.2007 r. - umowa zlecenie - Powiatowa Komisja Lekarska - pobierz

- Umowa Nr 15 z dnia 08.02.2007 r. - w spr. zorganizowania i przeprowadzenia w pomieszczeniach należących do Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku poboru w 2007 roku - pobierz

- Umowa Nr 16 z dnia 24.01.2007 r. - Publikacja informacji samorządu powiatowego - pobierz

- Umowa Nr 17 z dnia 24.01.2007 r. - Publikacja informacji samorządu powiatowego - pobierz

- Umowa Nr 18 z dnia 08.02.2007 r. - umowa zlecenie - Powiatowa Komisja Lekarska - pobierz

- Umowa Nr 19 z dnia 15.02.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - wstępne badania lekarskie - pobierz

- Umowa Nr 20 z dnia 02.02.2007 r. - administrowanie serwera wirtualnego - pobierz

- Umowa Nr 21 z dnia 02.02.2007 r. - administrowanie domeną Powiatowej Giełdy Rolnej - pobierz

- Umowa Nr 22 z dnia 02.02.2007 r. - administrowanie BIP - pobierz

- Umowa Nr 23 z dnia 02.02.2007 r. - serwis licencyjny - pobierz

- Umowa Nr 24 - ANULOWANO

- Umowa Nr 25 z dnia 01.03.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - szkolenie operatorów wózka jezdniowego z napędem silnikowym - pobierz

- Umowa Nr 25a z dnia 02.03.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - dostarczenie ciepłych posiłków - pobierz

* załącznik do umowy Nr 25a - pobierz

- Umowa Nr 26 z dnia 01.03.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - szkolenie księgowość komputerowa - pobierz

- Umowa Nr 26a z dnia 02.03.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pultuskiego" - dostarczenie ciepłych posiłków - pobierz

* załącznik do umowy Nr 26a - pobierz

- Umowa Nr 27 z dnia 28.02.2007 r. - pomiar kontrolny działek położonej we wsi Ponikiew - pobierz

- Umowa Nr 28 - Umowę ANULOWANO

- Umowa Nr 29 z dnia 28 lutego 2007 r. - wykład nt. "Współczesny język polski - mosty i bariery" - pobierz

- Umowa Nr 30 z dnia 5 marca 2007 r. - szacunek zabudowanych działek - pobierz

- Umowa Nr 31 z dnia 22 marca 2007 r. - prelekcja pnt. profilaktyki kardilogicznej osób starszych - pobierz

- Umowa Nr 32 z dnia 5 kwietnia 2007 r. - pomiar i podział działek - pobierz

- Umowa Nr 33 z dnia 12.04.2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - szkolenia operator koparko - ładowarki" - pobierz

- Umowa Nr 34 - Umowę ANULOWANO

- Umowa Nr 35 z dnia 16.04.2007 r. - użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 36 z dnia 2 kwietnia 2007 r. - aktualizacja operatu szacunkowego - pobierz

- Umowa Nr 37 z dnia 12 kwietnia 2007 r. - wykonanie operatu szacunkowego zabudowanej neiruchomości - pobierz

- Umowa Nr 38 z dnia 20.04.2007 r. - Dostawa samochodu osobowego z rocznika 2006 lub 2007 - pobierz

- Umowa Nr 39 - Umowę ANULOWANO

- Umowa Nr 40 z dnia 27.04.2007 r. - wykonanie mapy do celów projektowych - pobierz

- Umowa Nr 41 z dnia 3 kwietnia 2007 r. - świadczenie usług telekomunikacyjnych - pobierz

- Umowa Nr 42 z dnia 12 kwietnia 2007 r. - umowa użyczenia - pobierz

- Umowa Nr 43 z dnia 17 maja 2007 r. - wygłoszenie wykładu pt. : "Napoleon w Pułtusku" - pobierz 

- Umowa Nr 44 z dnia ........... WRP

- Umowa Nr 45 z dnia 17 maja 2007 r. - promocja książki pt. "Przewodnik subiektywny po powiecie pułtuskim" - pobierz

- Umowa Nr 46 z dnia 5 czerwca 2007 r. - przekazanie sprzętu komputerowego - pobierz

- Umowa Nr 47 z dnia 6 czerwca 2007 r. - aktualizacja szacunku zabudowanej działki - pobierz

- Umowa Nr 48 z dnia 21 czerwca 2007 r. - "EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - szkolenie prawo jzdy kat. C, E, D - pobierz

- Umowa Nr 49 z dnia 20 czerwca 2007 r. - wygłoszenie wykładu nt.: "Jesień życia a aktywność osobowa" - pobierz

- Umowa Nr 50 z dnia 21 czerwca 2007 r. - rozbiórka wiaty na terenie budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 51 z dnia 4 lipca 2007 r. - wykonanie szacunku - pobierz

- Umowa Nr 52 z dnia 23 czerwca 2007 r. - zasad udostępniania stron internetowych programu informatycznego BIP - pobierz

- Umowa Nr 53 z dnia 20 lipca 2007 r. - wydzielenie działek - pobierz

- Umowa Nr 54 z dnia 23 lipca 2007 r. - remont dachu oraz pomieszczeń biurowych - pobierz

- Umowa Nr 55 z dnia 23 lipca 2007 r. - udostępnienie lokali dla PINB - pobierz

- Umowa Nr 56 z dnia 31 lipca 2007 r. - wykonanie szacunku neizabudowanej działki - pobierz

- Umowa Nr 57 z dnia 12 czerwca 2007 r. - wstępne archeologiczne badania przy ul. P. Skargi w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 58 z dnia 2 sierpnia 2007 r. - audyt zewnętrzny projektu pn.: "Stypenduia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pułtuskiego 2006/2007" - pobierz

- Umowa Nr 59 z dnia 2 sierpnia 2007 r. - audyt zewnętrzny projektu pn.: "Stypendia dla studentów Powiatu Pultuskiego 2006/2007" - pobierz

- Umowa Nr 60 z dnia 25 lipca 2007 r. - utworzenie sieci komputerowej - pobierz

- Umowa Nr 61 z dnia 16 lipca 2007 r. - dotacja celowa udzielona przez Gminę Pułtusk na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 343 Pułtusk - Trzciniec - Gościejewo" - pobierz

- Umowa Nr 62 z dnia 6 sierpnia 2007 r. - dotacja celowa udzielona przez Województwo Mazowieckie na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Pokrzywnica - Krzyczki" - pobierz

- Umowa Nr 63 z dnia 9 sierpnia 207 r. - Opracowanie zamiennej dokumentacji budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 64 z dnia 8 maja 2007 r. - wykonanie albumu fotograficznego - pobierz

- Umowa Nr 65 z dnia 23 sierpnia 2007 r. - o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP - pobierz

- Umowa Nr 66 z dnia 3 września 2007 r. - audyt zewnętrzny projketupn.:"EUROALTERNATYWA 2 - nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego" - pobierz

- Umowa Nr 67 z dnia 31 sierpnia 2007 r. - darowizna - pobierz

- Umowa Nr 68 z dnia 12 września 2007 r. - ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów - pobierz

- Umowa Nr 69 z dnia 12 września 2007 r. - wydzielenie działki w Ołdakach - pobierz

- Umowa Nr 70 z dnia 17 września 2007 r. - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i numerycznej mapy zasadncizej obrębu ZAMBSKI KOŚCIELNE, gmina Obryte - pobierz

- Umowa Nr 71 GGN

Umowa Nr 72 z dnia 1 sierpnia 2007 r. - opracowanie (aktualizacja) Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2007 - 2020 - pobierz 

- Umowa Nr 73 z dnia 18 września 2007 r. - umowa o świadczenie usługi linia cyfrowa ISDN TP przez TP S.A. Nr DBO/Z/W/T/4643649/2007 - pobierz

- Umowa Nr 74 z dnia 10 września 2007 r. - wynajem lokalu - J. Jastrzębski - pobierz

- Umowa Nr 75 z dnia 10 września 2007 r. - wynajem lokalu - J. Czernik - pobierz

- Umowa Nr 76 z dnia 10 września 2007 r. - wynajem lokalu - A. Kucharczyk - pobierz

- Umowa Nr 77 z dnia 3 października 2007 r. - występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji 2007 - pobierz

- Umowa Nr 78 z dnia 1 października 2007 r. - sprawowanie nadzoru autorskiego na zadaniu pn. budowa szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 79 z dnia 5 października 2007 r. - wykonanie dróg, placów postojowych oraz zieleni na terenie budowanego szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umwoa Nr 80 z dnia 1 października 2007 r. - pomoc finansowa - pobierz

- Umowa Nr 81 z dnia 19 października 2007 r. - Eksploatacja i konserwacja kotłowni olejowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 82 z dnia 26 października 2007 r. - pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnicwa w odbiorach itp przy modernizacji ewidencji gruntów - pobierz

- Umowa Nr 83- ANULOWANO  

- Umowa Nr 84 GGN

- Umowa Nr 85 GGN

Umowa Nr 86 GGN

- Umowa Nr 87 z dnia 26 października 2007 r. - Dostawa oleju opałowego do siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku w sezonie grzewczym 2007/2008" - pobierz

- Umowa Nr 88 z dnia 26 października 2007 r. - Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej o łącznej powierzchni ok. 540 ha obejmującej część obrębów: Grabówiec, Jeżewo. Kacice, Kleszewo, Lipa i Olszak gminy Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 89 z dnia 31 października 2007 r. - Eksploatacja i konserwacja kotłowni olejowej budowanego szpitala w Pułtusku" - pobierz

 - Umowa Nr 90 z dnia 26 października 2007 r. - Dostarczenie ciepła dla zabezpieczenia zamontowanych urządzeń i prawidlowego wykonawstwa robót technologicznych i budowlano - montażowych dla budowanego szpitala w Pułtusku w sezonie grzewczym 2007/2008 - pobierz

- Umowa Nr 91 z dnia 8 listopada 2007 r. - Wydzielenie działki o nr 289 połozonej we wsi Lipniki Stare - pobierz

- Umowa Nr 92 z dnia 8 listopada 2007 r. - Wykonanie pomiaru kontrolnego i ustalenia stanu władania nieruchomością położoną pomiędzy obrębami Trzciniec i Pękowo - pobierz

- Umowa Nr 93 z dnia 31 października 2007 r. - o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w tym usługi powszechnej - pobierz

- Umowa Nr 94 z dnia 14 sierpnia 2007 r. - udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej - pobierz

- Umowa Nr 95 z dnia 15 listopada 2007 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 96 z dnia 8 października 2007 r. - roboty dodatkowe do umowy Nr 60/05 - pobierz

- Umowa Nr 97 z dnia 16 listopada 2007 r. - bony towarowe - pobierz

- Umowa Nr 98 z dnia 21 listopada 2007 r. - przeprowadzenie szkolenia - pobierz

- Umowa Nr 99 z dnia 14 listopada 2007 r. - wykonanie szacunku prawa użytkowania do lokalu użytkowego Skarbu Państwa położonego w Pułtusku przy ul. P. Skargi 31 - pobierz

- Umowa Nr 100 z dnia 26 listopada 2007 r. - wytwarzanie przez PWPW S.A. druków kart pojazdów - pobierz

- Umowa Nr 101 z dnia 26 listopada 2007 r. - wykonanie projektu technicznego przyłączenia agregatu prądotwórczego w siedzibie PCZK w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 102 z dnia 14 listopada 2007 r.  - wykonanie szacunku prawa własności nieruchomości grutnowej zabudowanej położonej we wsi Golądkowo i Zbroszki - pobierz

- Umowa Nr 103 z dnia 27 listopada 2007 r. - udzielenie przez Gminę Pułtusk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realziację zadania pn.: "Budowa szpitala w Pułtusku" - pobierz

- Umowa Nr 104 z dnia 12 grudnia 2007 r. - Dostawa tablic rejestracyjnych w 2008 roku - pobierz

- Umowa Nr 105 z dnia 14 grudnia 2007 r. - wydzielenie działek położonych w obrębie 24 miasto Pułtusk - pobierz

- Umowa Nr 106 z dnia 6 grudnia 2007 r. - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne, gm. Obryte - pobierz

- Umowa Nr 107 z dnia 20 grudnia 2007 r. - realizacja zadań przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - pobierz

- Umowa nr 108 z dnia 15 listopada 2007 r. - wykonanie zasilenia w energię elektryczną portierni i bram wjazdowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa szpitala w Pułtusku - pobierz

- Umowa Nr 109 z dnia 20 grudnia 2007 r. - wygłoszenie wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku - pobierz

- Umowa Nr 110 z dnia 28 grudnia 2007 r. - Dostawa materiałów biurowych w 2008 roku - pobierz

- Umowa Nr 111 - ANULOWANO

- Umowa Nr 112 z dnia 28 grudnia 2007 r. - umowa użyczenia - pobierz

- Umowa Nr 113 z dnia 28 grudnia 2007 r. - prenumerata wybranych numerów Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego - pobierz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzepkowski Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-09 15:29:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-26 13:22:43
  • Liczba odsłon: 9063
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115312]

przewiń do góry