ROK 2008

 

Uchwała Nr 67/07 z dnia 14 listopada 2007 r.

w spr. projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

* objaśnienie do uchwały nr 67

* prognoza długu

* załącznik do uchwały nr 67

* załącznik nr 1 do uchwały nr 67

* załącznik nr 2 do uchwały nr 67

* załącznik nr 3 do uchwały nr 67

* załącznik nr 3a do uchwały nr 67

* załącznik nr 4 do uchwały nr 67

* załącznik nr 5 do uchwały nr 67

* załącznik nr 6 do uchwały nr 67

* załącznik nr 7 do uchwały nr 67

* załącznik nr 8 do uchwały nr 67

* załącznik nr 9 do uchwały nr 67

* załącznik nr 10 do uchwały nr 67

* załącznik nr 11 do uchwały nr 67

* załącznik nr 12 do uchwały nr 67

* załącznik nr 13 do uchwały nr 67

* załącznik nr 14 do uchwały nr 67

- Uchwała Nr 307/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2007 r. w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego

 

- uchwała Nr XV/119/07 w spr. budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008 z dnia 21 grudnia 2007 r.

* objaśnienia do uchwały nr 119

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 119

* załącznik nr 2 do uchwały nr 119

* załacznik nr 3 do uchwały nr 119

* załącznik nr 3a do uchwały nr 119

* załącznik nr 4 do uchwały nr 119

* załącznik nr 5 do uchwały nr 119

* załącznik nr 6 do uchwały nr 119

* załącznik nr 7 do uchwały nr 119

* załącznik nr 8 do uchwały nr 119

* załącznik nr 9 do uchwały nr 119

* załącznik nr 10 do uchwały nr 119

* załącznik nr 11 do uchwały nr 119

* załącznik nr 12 do uchwały nr 119

* załącznik nr 13 do uchwały nr 119

* załącznik nr 14 do uchwały nr 119

 

Uchwała Nr 92/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

 

Uchwała Nr 98/08 z dnia 3 marca 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 98

 

- uchwała Nr XVII/130/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok z dnia 18 marca 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 130

* załącznik nr 1 do uchwały nr 130

* załącznik nr 2 do uchwały nr 130

* załącznik nr 3 do uchwały nr 130

* załącznik nr 3a do uchwały nr 130

* załącznik nr 4 do uchwały nr 130

* załącznik nr 5 do uchwały nr 130

* załącznik nr 6 do uchwały nr 130

* załącznik nr 7 do uchwały nr 130

* załącznik nr 8 do uchwały nr 130

* załącznik nr 9 do uchwały nr 130

* załącznik nr 10 do uchwały nr 130

* załącznik nr 11 do uchwały nr 130

 

Uchwała Nr 102/08 z dnia 27 marca 2008 r.

w spr. zmian w budżecie powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 108

 

- uchwała Nr XVIII/140/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok z dnia 25 kwietnia 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 140

* załącznik nr 1 do uchwały nr 140

* załącznik nr 2 do uchwały nr 140

* załącznik nr 3 do uchwały nr 140

* załącznik nr 3a do uchwały nr 140

* załącznik nr 4 do uchwały nr 140

* załącznik nr 5 do uchwały nr 140

* załącznik nr 6 do uchwały nr 140

* załącznik nr 7 do uchwały nr 140

* załącznik nr 8 do uchwały nr 140

 

Uchwała Nr 119/08 z dnia 7 maja 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 119

* załącznik nr 2 do uchwały nr 119

* załącznik nr 3 do uchwały nr 119

* załącznik nr 4 do uchwały nr 119

 

- uchwała Nr XIX/145/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok z dnia 29 maja 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 145

* załącznik nr 1 do uchwały nr 145

* załącznik nr 2 do uchwały nr 145

* załącznik nr 3 do uchwały nr 145

* załącznik nr 4 do uchwały nr 145

 

Uchwała Nr 123/08 z dnia 11 czerwca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 123

* załącznik nr 2 do uchwały nr 123

 

Uchwała Nr 125/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 125

* załącznik nr 2 do uchwały nr 125

* załącznik nr 3 do uchwały nr 125

 

- uchwała Nr XX/151/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok  z dnia 30 czerwca 2008 r.

* uzasadnienie do uchwaly nr 151

* załącznik nr 1 do uchwały nr 151

* załącznik nr 2 do uchwały nr 151

* załącznik nr 3 do uchwały nr 151

* załącznik nr 4 do uchwały nr 151

* załącznik nr 5 do uchwały nr 151

* załącznik nr 6 do uchwały nr 151

* załącznik nr 7 do uchwały nr 151

* załącznik nr 8 do uchwały nr 151

* załącznik nr 9 do uchwały nr 151

 

Uchwała Nr 131/08 z dnia 9 lipca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na tok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 131

* załącznik nr 2 do uchwały nr 131

* załącznik nr 3 do uchwały nr 131

* załącznik nr 4 do uchwały nr 131

 

Uchwała Nr 133/08 z dnia 29 lipca 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 133

* załącznik nr 2 do uchwały nr 133

* załącznik nr 3 do uchwały nr 133

* załącznik nr 4 do uchwały nr 133

 

Uchwała Nr 138/08 z dnia 19 sierpnia 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 138

* załącznik nr 2 do uchwały nr 138

* załącznik nr 3 do uchwały nr 138

* załącznik nr 4 do uchwały nr 138

 

Uchwała Nr 141/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1

* załącznik nr 2

* załącznik nr 3

 

- uchwała Nr XXI/162/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok

* uzasadnienie

* załącznik nr 1 do uchwały nr 162

* załącznik nr 2 do uchwały nr 162

* załącznik nr 3 do uchwały nr 162

* załącznik nr 3a do uchwały nr 162

* załącznik nr 4 do uchwały nr 162

* załącznik nr 5 do uchwały nr 162

* załącznik nr 6 do uchwały nr 162

* załącznik nr 7 do uchwały nr 162

* załącznik nr 8 do uchwały nr 162

* załącznik nr 9 do uchwały nr 162

* załącznik nr 10 do uchwały nr 162

* załacznik nr 11 do uchwały nr 162

 

Uchwała Nr 149/08 z dnia 24 września 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 149

* załącznik nr 2 do uchwały nr 149

* załącznik nr 3 do uchwały nr 149

* załącznik nr 4 do uchwały nr 149

 

Uchwała Nr 153/08 z dnia 9 października 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 153

* załącznik nr 2 do uchwały nr 153

* załącznik nr 3 do uchwały nr 153

* załącznik nr 4 do uchwały nr 153

 

- uchwała Nr XXII/165/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok  z dnia 20 października 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 165

* załącznik nr 1 do uchwały nr 165

* załącznik nr 2 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3a do uchwały nr 165

* załącznik nr 4 do uchwały nr 165

* załącznik nr 5 do uchwały nr 165

* załącznik nr 6 do uchwały nr 165

* załącznik nr 7 do uchwały nr 165

* załącznik nr 8 do uchwały nr 165

* załącznik nr 9 do uchwały nr 165

 

Uchwała Nr 161/08 z dnia 7 listopada 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu na rok 2008

* załącznik nr 1 do uchwały nr 161

* załącznik nr 2 do uchwały nr 161

* załącznik nr 3 do uchwały nr 161

* załącznik nr 4 do uchwały nr 161

 

Uchwała Nr 165/08 z dnia 18 listopada 2008 r.

w spr. zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2008

* objaśnienie do uchwały nr 165

* załącznik nr 1 do uchwały nr 165

* załącznik nr 2 do uchwały nr 165

* załącznik nr 3 do uchwały nr 165

* załącznik nr 4 do uchwały nr 165

 

- uchwała Nr XXIV/174/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok z dnia 5 grudnia 2008 roku

* uzasadnienie do uchwały Nr 174

* prognoza długu

* załącznik nr 1 do uchwały nr 174

* załącznik nr 2 do uchwały nr 174

* załącznik nr 3 do uchwały nr 174

* załącznik nr 3a do uchwały nr 174

* załącznik nr 4 do uchwały nr 174

* załącznik nr 5 do uchwały nr 174

* załącznik nr 6 do uchwały nr 174

* załącznik nr 7 do uchwały nr 174

* załącznik nr 8 do uchwały nr 174

* załącznik nr 9 do uchwały nr 174

 

- uchwała nr XXV/183/08 w spr. zmian budżetu powiatu na 2008 rok z dnia 29 grudnia 2008 r.

* uzasadnienie do uchwały nr 183

* załącznik nr 1 do uchwały nr 183

* załącznik nr 2 do uchwały nr 183

* załącznik nr 3 do uchwały nr 183

* załącznik nr 3a do uchwały nr 183

* załącznik nr 4 do uchwały nr 183

* załącznik nr 5 do uchwały nr 183

* załącznik nr 6 do uchwały nr 183

* załącznik nr 7 do uchwały nr 183

* załącznik nr 8 do uchwały nr 183

* załącznik nr 9 do uchwały nr 183

* załącznik nr 10 do uchwały nr 183

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kaczmarczyk Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-08 11:09:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wądolna Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 14:06:32
  • Liczba odsłon: 21367
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115217]

przewiń do góry